Uusimmat viitteet

 • Media file compression application : CASE: Semio 

  Rainto, Julia (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  The subject of the Bachelor’s thesis was to create a simple and easy-to-use media com-pression program for an advertising agency. The application was developed from the point of view of speeding up the content creation of ...
 • Mobiilisovelluksen luonti, hallinnointi ja julkaisu hyödyntäen avoimia ohjelmointirajapintoja 

  Wikman, Thomas (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli luoda mobiilisovellus Seinäjoen Ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle. Sovelluksen tarkoituksena oli tarjota mahdollisimman monipuolinen ja kattava tarjonta toiminnoista, joita ...
 • Palvelimen virtualisointi, Citrix XenServer -ohjelmistoa käyttäen 

  Kuusniemi, Mikko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tehtävänä on verrata Citrix XenServer- ja VMware-ohjelmistoja keskenään. Työ tehtiin opetusmateriaalikäyttöön oppilaitosta varten. Työ toteutet-tiin erillisessä demoympäristössä käyttäen luokassa A350.3 olevaa ...
 • Esiasennusympäristö kytkimille 

  Viljanen, Tomi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin tapoja, joilla kytkinten saapuminen asiakasyrityksen toimipisteisiin saataisiin nopeutettua ja mahdollisimman pitkälle automatisoitua. Myös kytkinten päivitystä pyrittiin helpottamaan ja nopeuttamaan. ...
 • ReactJS-kirjaston käyttö ohjelmointirajapintojen yhteydessä 

  Matikka, Ilari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön ideana oli hyödyntää React-kirjastoa. Työssä tutustuttiin React-kirjaston rakenteeseen ja sen ominaisuuksiin, joita voidaan hyödyntää koulun avoimiin PEPPI-ohjelmointirajapintoihin. React-kirjaston ...
 • Continuous Integration and System Test Automation : Case Exertus 

  Anttila, Henri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis described the implementation of continuous integration and test automation systems for Exertus Oy. The purpose of the project described in the thesis was to standardize and automate the source code build process, ...
 • Kuvaus- ja mittauslaitteet lähetyksen rekisteröintiasemaan 

  Turunc, Fatih (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin Notta Systems Oy:n lähetysten manuaaliseen rekisteröintiasemaan eli Registrar Codeen. Tavoitteena oli integroida erilaisia kuvantamis- ja dimensiointilaitteita, joita käytetään lähetysten paino- ...
 • IoT- alustavertailu, Pesmel Oy 

  Hänninen, Toni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin Pesmel Osakeyhtiölle. Pesmel on kansainvälinen yritys, joka tarjoaa räätälöityjä, automatisoituja käsittely-, pakkaus- sekä varastointijärjestelmiä paperi- ja metalliteollisuudelle. Tässä ...
 • ReactJS web-käyttöliittymän toteutuksessa 

  Kaukola, Olli-Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä tutustuttiin React JavaScript-kirjastoon. Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa web-käyttöliittymä ReactJS-kirjastoa käyttäen. Työn teoriaosuudessa syvennyttiin käyttöliittymän suunnitteluun ja ...
 • Tietoverkon dokumentointi 

  Kortesmäki, Heikki (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää Seinäjoen kaupungin tietohallinnon käyttöön uusi verkon dokumentointiohjelma. Kaupungin käytössä ollut dokumentointiohjelma NetViz oli vanhentunut, joten Seinäjoen tietohallinto halusi ...
 • Verkkosivujen käytettävyyden parantaminen : EPTEK ry 

  Kytöluhta, Henry (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli nykyaikaistaa ja monipuolistaa EPTEK ry -yhdistyksen verkkosivut. EPTEK ry on Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus, jonka toimintaan kuuluu hankekoordinointi, konsultointi, ...
 • ReactJS 

  Honkanen, Joni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  JavaScript on saanut paljon suosiota viime vuosien aikana ja suosion mukana ovat myös tulleet useat JavaScriptiä käyttävät sovelluskehykset sekä kirjastot. Näistä voi olla vaikea valita itselleen sopivinta. Tässä opinnäytetyössä ...
 • Leikkikatalogi-mobiilisovellus 

  Ala-Hulkko, Tero (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatukselle puhelinsovellus, jota varhaiskasvattaja voi käyttää apuna työpäivän aktiviteettien suunnittelemiseen. Sovelluksella käyttäjä voi selata sekä ...
 • DirectX 11 -grafiikkamoottori ja BRDF-mallit 

  Niemi, Teemu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda grafiikkamoottori, jolla voidaan esitellä yleisempiä tietokonegrafiikassa käytettyjä BRDF-malleja. Työssä luotu grafiikkamoottori suunniteltiin niin, että sillä on helppo valita eri ...
 • EU:n tietosuojan kokonaisuudistus 

  Aittokallio, Riku (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Euroopan unionin uusi tietosuoja-asetus, joka astuu virallisesti voimaan vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Tavoitteena on selvittää miksi kyseinen muutos tehtiin, millaisia muutoksia ...

Näytä lisää