Uusimmat viitteet

 • Taloautomaation opetus Sataedun Kokemäen yksikön sähköosastolla 

  Torkkeli, Heikki (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyössä selvitettiin taloautomaation opetuksen järjestämiseen liittyviä haasteita toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Keskeisimpiä alueita työssä olivat opetussuunnitelmien ja opetuksen järjestämissuunnitelmien ...
 • Projektinhallinnan kehittäminen prosessiteollisuudessa 

  Nurmi, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli pienten projektien (alle 1 Meur) läpivientien kehittäminen UPM:n Rauman tehtaalla. Kehitettävää oli mm. budjetoinnissa, aikataulutuksessa, organisoinnissa ja projektien toteutuksessa. ...
 • Kiinteistön sähköenergiakustannuksiin vaikuttaminen osana yrityksen laadunvarmistusta 

  Nurmi, Jari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tässä työssä tutkittiin kiinteistön sähköenergiakustannusten pienentämisen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen osuutta yrityksen laadunvarmistuksessa. Esimerkkikohteessa todettiin, että kiinteistön energiakulutuksen ...
 • Sähkö-, työ- ja sähkötyöturvallisuuden toimintaohje sähköalan koulutukseen 

  Peltola, Seppo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Sähköalan toisen asteen ammatillisen koulutuksen sähkö- työ- ja sähkötyöturvallisuuden toimintaohje otettiin käyttöön vuonna 2009. Tätä toimintaohjetta oli neljän vuoden käytön jälkeen tarve uudistaa ja kehittää. ...
 • Vesiprosessi oppimisympäristönä - rakenteen ja ohjauksen suunnittelu 

  Honkanen, Jari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön aiheena oli Winnovan Kone- ja metalliosaston vesiprosessin ohjauksen suunnittelu. Yhtenä tavoitteena oli parantaa vesiprosessia oppimisympäristönä ja vastaamaan työelämän nykyisiä tarpeita. Vesiprosessin ...
 • Sähkötyöturvallisuus toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 

  Jokinen, Harri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyössä selvitettiin valtakunnallisesti sähkötyöturvallisuuden nykytilaa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Keskeisiä tarkasteltuja asioita olivat sähköurakointiorganisaation toiminta ja opiskelijoiden ...
 • Sähköiset lähestymisanturit -verkkokurssin hyödyntäminen Sataedussa osana automaatiotekniikan opetusta 

  Matintalo, Eero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli Sähköiset Lähestymisanturit – verkko-opetuskurssin hyödyntäminen Sataedussa osana automaatiotekniikan opetusta. Sähköiset Lähestymisanturit (SLA) on toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ...
 • Opetuslaite koneturvallisuuteen 

  Tirkkonen, Rauno (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön aiheena oli opetuslaite koneturvallisuuteen. Ammatillisen koulutuksen perustutkintojen perusteissa sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelmasta ei löydy mainintaa koneturvallisuuden opettamisesta. Siksi ...
 • Stokerin syöttösäiliön täytön automatisointi 

  Ristimäki, Pasi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kiinteän polttoaineen syötinlaite/polttimen ns.stokerin syöttösäiliön täytön automatisointi. Järjestelmää laajennettiin ulkopuolisella varastosäiliöllä ja siitä syöttösäiliöön kytkeytyvillä ...
 • VARMUUSKOPIOINNIN KEHITTÄMINEN KUNNOSSAPIDOSSA 

  Karlsson, Kim (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää Teollisuuden Voima Oyj:n sähkö- ja automaatiokunnossapidon varmuuskopiointikäytäntöjä yksittäisten kenttälaitteiden osalta, sekä selvittää varmuuskopioiden keskitettyä ja käyttäjäystävällistä ...
 • AUTOMAATTISEN TESTAUKSEN TARVE JA VAIKUTUKSET MOBIILILAITTEEN ELEKTRONIIKAN VERIFIOINNISSA 

  Vintola, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja eritellä automaattisen testauksen tarvetta ja vaikutuksia mobiililaitteen elektroniikan verifioinnissa. Testauksen tarve on tullut esiin käytännön mittausten kautta: entistä lyhyempi ...
 • OLKILUOTO 3 LAITOSYKSIKÖN KÄYTÖNVALVONNAN RAPORTOINTI 

  Lalli, Jarno (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Nykyinen teknologian taso antaa monipuoliset mahdollisuudet kehittää ydinvoima-laitosten käytönvalvonnan raportointia. Automaatiojärjestelmä tuottaa suuren määrän informaatiota, josta on suodatettava esille käyttäjälle ...
 • OL3 ERILLISJÄRJESTELMIEN KÄYTTÄJIEN JA HÄLYTYKSIEN KARTOITUS 

  Norrvik, Mikael (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli OL3 Erillisjärjestelmä käyttäjien ja hälytyksien kartoitus, mikä käytännössä tarkoittaa että koko ydinvoimalaitoksen erillisjärjestelmät, eli itsenäisesti toimivat mekaaniset järjestelmät ...
 • Kansainvälisen opintojakson toteuttaminen ammattiopistossa 

  Nurmi, Arto (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kokemusperäiseen tutkimukseen perustuva työnä selvittää ammatillisen koulutuksen kansainvälisen opintojakson toteuttamisen ongelmia ja kehittämistarpeita. Työn tarkoituksena on toimia ...
 • TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN KOULUTUKSEN AVULLA 

  Leino, Seppo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tutkimuksessa selvitetään Suomen teknologiateollisuuden selviytymisen keinoja nyt vallitsevan lama-ajan Suomessa. Lisäksi keskeisenä asiana on arvioida koululaitoksemme mahdollisuus vaikuttaa lähitulevaisuuden asennemuutoksiin ...

Näytä lisää