Uusimmat viitteet

 • Kajo : Luonnonvalon käyttö arkkitehtisuunnittelussa pohjoisilla leveysasteilla 

  Hujanen, Sanni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee rakennusten luonnonvalaistusta pohjoisilla leveysasteilla eli Suomen ja pohjoismaiden leveysasteilla. Kansainvälistä kirjallisuutta luonnonvalon käytöstä rakennuksissa on paljon, mutta skandinaavista ...
 • Kustannusarvio ja sen toteutuminen pientaloprojektissa 

  Ravattinen, Ilona (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee pientalon kustannusten muodostumista ja arvioimista. Teoriaosuudessa käydään läpi yksityisen pientalorakentajan rakennushankkeen etenemistä ja kustannusten muodostumista. Kustannusten muodostumisen ...
 • Arkkitehtuuri peliteollisuudessa 

  Tenhunen, Sanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Arkkitehtuurisuunnittelun vaihtuessa teknologia painotteisemmaksi on hyvä alkaa pohtia, olisiko arkkitehtuurilla opittavaa peliteollisuudesta. Peliteollisuus on ala, joka käyttää samoja tekniikoita ja ohjelmistoja, mutta ...
 • ArchiCADin ja IDA ICEn välinen IFC-yhteentoimivuus 

  Laurila, Topias (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä käsitellään ArchiCAD-mallin luomista IDA ICE vientiä varten. Työssä selvitetään, mitä ArchiCADillä mallinnettaessa tulee ottaa huomioon, jotta malli saataisiin vietyä IDA ICEen ongelmitta. Viedyn IFC-mallin ...
 • Kangasalan paloasema ja tekninen varikko : Mallinnus ja tilasuunnitelma 

  Dirksen, Jan (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on laatia tilasuunnitelma Kangasalan paloaseman ja teknisen varikon käytössä olevaan rakennukseen. Rakennuksessa toimivat tällä hetkellä Kangasalan aluepaloasema, kaupungin tekninen varikko, ...
 • Majoitusrakennus revontulimatkailuun 

  Rantakokko, Amanda (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tilaelementtirakentaminen yleistyy yhä enemmän rakentamisen jatkuvan teollistumisen vuoksi. Nykyisin suurin osa rakennuksista onkin tehty esivalmistetuista rakennusosista, kuten esimerkiksi elementeistä tai tilaelementeistä. ...
 • Minitalo rakennuksena ja täydennysrakentamisessa 

  Kokko, Aleksi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihe tuli tekijän omasta kiinnostuksesta. Työn tavoitteena oli selvittää minitaloja koskevaa lainsäädäntöä, rakennusmääräyksiä sekä viimeisimpiä asetuksia. Työssä käsiteltiin myös minitalon laajentamista ja ...
 • Omakotitalo rantatontille 

  Halonen, Elina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Omakotitalon rakentamisprosessi lähtee liikkeelle tontin hankkimisesta. Prosessin eteneminen riippuu siitä, sijaitseeko tontti kaava-alueella, suunnittelutarvealueella vai kummankin ulkopuolella. Projektin alkuvaiheessa ...
 • Saunat : suunnittelun periaatteita ja saunamallisto 

  Manninen, Anna-Riikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella saunamallisto opinnäytetyön työn tilaajalle, Sunhouse talot Oy:lle, ja tuottaa tilaajan asiakkaille opas suunnittelun perusteista. Työssä tutkittiin keinoja, joiden avulla voidaan ...
 • Villa Magnolia: ekologisen muutostyön ja uudisrakennuksen suunnittelu 

  Eeva, Jasmin (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella pientalon muutostyö ja pientalon tilalle rakennettava uudisrakennus. Molemmat rakennukset suunniteltiin luonnostasoisina, ekologisia suunnitteluperiaatteita noudattaen ja ...
 • Ullakkotilan muutos asuintilaksi : Mäkikatu 21, Pispala 

  Sairanen, Elina; Souru, Riikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin kylmän ullakkotilan muuttamista asumiskäyttöön. Kohteena oli 1920-luvulla rakennettu rivitaloyksiö Pispalan Mäkikadulla. Kohteen sijainti valtakunnallisesti merkittävällä rakennetulla ...
 • Arkkitehdin manuaali laserskannaukseen 

  Lahikainen, Maiju (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee 3D-laserskannausta ja sen hyödyntämistä erilaisissa rakennusprojekteissa. Korjausrakentamisen osuus arkkitehtisuunnittelussa kasvaa koko ajan. Korjaussuunnittelu on arkkitehdille vaativaa, sillä ...
 • Hakaniemenrannan ideakilpailu : Arkkitehtuurikilpailu 

  Lähde, Ilona; Snirvi, Laura (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli avoin arkkitehtuurikilpailu Hakaniemen kaupunginosan täydennysrakentamisesta. Tavoitteena oli saada työ valmiiksi kilpailuaikataulussa ja kehittää erilaisten ohjelmistojen käyttötaitoja. Lisäksi ...
 • Kaavoituksen vaikutus kultuuriympäristöön : Case: Niemenranta 

  Ahola, Pinja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kulttuuriympäristö on yhteinen aarteemme ja samalla jokaisen henkilökohtainen kokemus omasta ympäristöstään. Kulttuuriympäristössä näkyy ihmisen kädenjälki eri aikoina. Se muuttuu jatkuvasti rakentamisen, maastonmuokkauksen ...
 • Living Lab – Uusi innovatiivinen opiskeluympäristö : Käyttäjälähtöinen tilakonsepti Tampereen seudun ammattiopistoon 

  Lehtola, Jutta (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tarkastelee Living Lab -toimintaa fyysisen ympäristön näkökulmasta. Tavoitteena oli perehtyä vaatimuksiin, joita se asettaa fyysiselle ympäristölle, ja pohtia millainen tulevaisuuden muuntuvan ja syväoppimista ...

Näytä lisää