• Lämpötilojen seurantajärjestelmä 

   Nissinen, Jesse (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa lämpötilojen seurantajärjestelmä. Järjestelmä kehitettiin Työterveyslaitokselle Kuopioon. Tarkoituksena oli mitata ja arkistoida mikrobiologian laboratoriossa olevien ...
  • LÄÄKINTÄLAITTEEN VAATIMUSHALLINTAPROSESSIN KEHITTÄMINEN 

   Miettinen, Niina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työni tarkoituksena oli selvittää kuinka lääkintälaitteen suunnittelun lähtötiedot tulisi määriteltyä mahdollisimman hyvin ja oikeaan aikaan. Työni teoriaosuudessa tarkastelin erilaisten laatustandardien ohjeita ja ...
  • Marvell-pohjaisten WLAN-moduulien tutkimus 

   Nissinen, Jaakko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toimia esiselvityksenä Lange-hankkeessa, jonka vetäjänä Savonia-ammattikorkeakoulu toimii. Yhtenä hankkeen tutkimuskohteista on Marvellin 88W8686-piiriin pohjautuvien WLAN-moduulien ...
  • Mittauslaitteiston tuottaman informaation jatkokäsittely 

   Honkanen, Harri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tuottaa kaksi ohjelmistomoduulia (jatkossa ohjelmamoduuli A ja ohjelmamoduuli B) käytettäväksi joko yhdessä tai erikseen olemassa olevan tietokoneohjatun testausjärjestelmän yhteydessä. ...
  • Mittausohjelmiston ja käyttöliittymän kehittäminen sekä uuden laitteistokokoonpanon suunnittelu aallotuskartongin painumatestauslaitteelle 

   Niskanen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella mittausohjelmisto ja käyttöliittymä aallotuskartongin eli flutingin painumatestauslaitteelle. Nykyisen CCT10 -prototyyppilaitteen ohjelmiston kehitykseen lisättiin ...
  • Moottoripyörän dynamometrin elektroniikan suunnittelu ja testaus 

   Polat, Berat (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työn tavoite oli suunnitella, kehittää, rakentaa ja testata prototyyppi dynamometri. Työ on tehty Lekasteel Oy:lle. Dynamometrin kanssa ajetaan ajosimulaattoria oikealla moottoripyörällä. Dyna-mometri kerää moottoripyörästä ...
  • Motherboard design for an X-ray beam profile monitor system 

   Malin, Jussi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   The purpose of this thesis was to develop a motherboard for a 64 channel x-ray beam profile monitor system. The x-ray monitor system is used for measuring a beam profile and alignment of the collider’s electron beam. The ...
  • NEUVOTTELUTILOJEN AV-JÄRJESTELMÄT JA NIIDEN TUOTTEISTAMINEN 

   Ruotsalainen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän työn tarkoitus oli kartoittaa Istekin asiakkaiden käytössä olevia AV-tekniikoita ja koostaa niistä ohje yrityksen sisäiseen käyttöön. Istekki voi käyttää dokumentteja uusien työntekijöiden perehdytyksessä ja huollon ...
  • Nielemisrefleksin seurantalaite 

   Niskanen, Aki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa laite aivohalvauspotilaiden nielemisrefleksin seurantaan. Työ tehtiin Neurotech Oy:lle, joka suunnittelee terveydenhuollon elektronisia apuvälineitä. Nielemisrefleksin ...
  • PC/104-teollisuustietokoneiden uusiminen 

   Möttönen, Marko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli uusia Savonia-ammattikorkeakoulun tekniikan Kuopion yksikön elektroniikan laboratorion PC/104-teollisuustietokonelaitteisto, kehitellä uusille laitteille laboratorioharjoituksia sekä ohjelmoida ...
  • Plasmaa tuottavan järjestelmän sähköisen toiminnan optimointi 

   Antila, Olli-Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin dielectric-barrier discharge (DBD) –tyyppisen plasmajärjestelmän sähköiseen toimintaan. Työn suorituspaikka oli Dublin Institute of Technology (DIT, Irlanti), jossa DBD-plasmajärjestelmällä ...
  • RadiMation-testausohjelmiston käyttöönotto 

   Jaatinen, Elina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa käyttöön RadiMation-testausohjelmisto EMC-testauksessa. Työn tilaaja oli Savonia-ammattikorkeakoulun EMC-laboratorio, joka tarjoaa yrityksille häiriönpäästötestejä ja -sietotestejä. Työssä ...
  • Sairaalan telejärjestelmien ylläpidon suunnittelu 

   Säisä, Tatu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn aiheena oli sairaaloissa käytettävien telejärjestelmien ylläpidon suunnittelu. Tavoitteena oli antaa perustietoa järjestelmistä sekä sairaaloissa työskenteleville sähköalan ammattilaisille, että vieraileville ...
  • Selvitys GainSpan-moduulien käytöstä langattomassa sensoriverkossa 

   Lyytinen, Tommi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää GainSpanin valmistamien WLAN-moduulien soveltuvuus langattomien sensoriverkkojen toteutuksessa. Työ oli osa Savonia-ammattikorkeakoulun vetämää Lange-hanketta. Tavoitteina olivat ...
  • Siltojen kunnonvalvonta 

   Pyykölä, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa laitteisto, jolla voitaisiin mitata voimaa ja värähtelyä sekä lähettää mitattu data langattomasti tietokoneelle. Lisäksi tarkoituksena oli tutustua siltojen kunnonvalvontajärjestelmiin. ...
  • Tablettipuristimen etäohjaus Omronin sarjaliikenneväylässä 

   Miettinen, Jari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli selvittää ja toteuttaa tablettipuristimen etäkäyttö tietokoneella Itä-Suomen yliopiston (UEF) Kuopion kampuksen farmasian laitoksen prosessilaboratorioon. Laboratorioon on rakennettu ...
  • Update for X-Ray Beam Profile Monitor – Motherboard and Firmware 

   Himanen, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   The purpose of this thesis was to update the motherboard and the firmware of the X-ray beam profile monitor and to do the needed testing. The work was done for the Instrumental Development Laboratory in University of Hawaii ...
  • USB-ohjelmoinnin oppimateriaalin suunnittelu 

   Hänninen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä tavoitteena oli luoda opetusmateriaalia, jota voisi käyttää USB-väylän käytön teorian ja käytännön opetuksen tukena. Materiaali jakautuu ohjelmisto-osaan ja teoriaosaan. Ohjelmisto-osa luotiin Arduino ...
  • Varmuuskopiointijärjestelmä pienyritykselle 

   Muraja, Tero (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän insinöörityön aiheena oli kehittää varmuuskopiointijärjestelmä 3Dims Ky:lle. 3Dims on pienyritys, joka tarjoaa visualisointi- ja mallinnuspalveluja. Yrityksen asiakkaita ovat lähinnä arkkitehtitoimistot, rakennuttajat ...
  • Wireless Machine Sentinel : Aikasynkronoinnin kehitystyö 

   Ruutinen, Jarno (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Projektin tavoitteena oli suorittaa Wireless Machine Sentinel -verkon kattava aikasynkronointi, jonka tarkkuus olisi 1 ms. Aikasynkronointi tarvitaan, koska järjestelmän toiminta perustuu yhtä aikaa mitattujen tietojen ...