• Perehdytysopas Kuopion Puukeskukselle 

   Lapveteläinen, Nico (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia perehdyttämiskansio Kuopion Puukeskukselle, jotta uuden työntekijän perehdytys työhön olisi mahdollisimman kattavaa. Kuopion Puukeskuksella oli jo entuudestaan perehdytysaineistoa, ...
  • Primereiden käyttö puun liimausominaisuuksien parantamiseksi : Vaikeasti liimattavat puut 

   Seppänen, Raimo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin primereiden käyttöä puun liimausominaisuuksien parantamiseksi. Tutkimusalue rajattiin massiivipuiden välisiin liitoksiin ja vaikeasti liimattaviin puihin. Tavoitteena oli selvittää millaisia ...
  • Puisen koottavan lelun suunnittelu N-Y-T-NYT oy:lle : Opinnäytetyö 

   Kreivi, Esa-Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Insinöörityöni aiheena oli puisen lelun suunnittelu N-Y-T-NYT oy:lle. N-Y-T-NYT oy on yritys, joka on erikoistunut tuottamaan lasten kulttuuria ja leikkikaluja, joissa on huomioituna lasten näkökulma mahdollisimman hyvin. Työ ...
  • Puun modifiointi: Massiivipuun läpivärjääminen 

   Ruohonen, Maiju (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia paineella tehtävää massiivipuun läpivärjäystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Työn tavoitteena oli selvittää, voidaanko maailmalla onnistuneiden massiivikoivun läpivärjäysten lisäksi ...
  • Puutislepohjustuksen vaikutus lämpökäsitellyn puun adheesioon liimasaumoissa 

   Koivumäki, Anssi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tiivistelmä Tämän insinöörityön tavoitteena oli tutkia puutislepohjustuksen vaikutusta lämpökäsitellyn puun adheesioon liimasaumoissa. Projekti on osa Tekesin rahoittamaa Purate 2 –hanketta, jossa pyritään kehittämään ...
  • Päätyelementtituotannon tehostaminen 

   Hötti, Heli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli päätyelementtituotannon tehostaminen erikoiselementtitehtaalla Pyhännän Rakennustuote Oy:lle. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona, koska päätyelementtien valmistaminen tapahtuu käsityönä ja ...
  • Rakennustarvikekaupan puutavaralogistiikka 

   Rönkkö, Kalle (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tiivistelmä Insinöörityön tavoitteena oli selvittää rakennustarvikekauppa Rautia K-Maatalous Raatikaisen tuoteryhmien rakenne-, julkisivu-, piharakenne- ja sisustuspuutavara sekä sisustuslistat tärkeimpien tuotteiden ...
  • Riskien hallinta, vahinkokäynnistyksen esto 

   Ruotsalainen, Jarmo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä proseduurit vahinkokäynnistysten estämiseksi Jeld-Wen Oy:n Kuopion ovitehtaan kaikille koneille. Yrityksellä ei ollut ennestään toimivia proseduureja. Lisäksi tämän ...
  • SAVOLAISEN EKO-PIENTALON TUTKIMUS- JA KEHITYSPROSESSI 

   Hämäläinen, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tiivistelmä Tässä opinnäytetyössä selvitettiin kansainvälisiä ympäristöluokittelijoita ja heidän käyttämiään ympäristötyö-kaluja, eli elinkaarimittareita. Lisäksi selvitettiin savolaiselle EKO-pientalolle ominaisia piirteitä ...
  • Sorvauslinjan tuotantohäiriöiden tunnistaminen sekä korjausehdotukset 

   Solismaa, Ilkka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Metsä woodin Suolahden havuvaneritehtaan sorvauslinjaston tehokkuutta ja selvittää mitkä tekijät laskevat linjaston tehokkuutta. Työn tarkoituksena oli tehokkuuden selvittämisen lisäksi ...
  • Talotehtaan varastojen hallinta 

   Saastamoinen, Marita (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää elementtitaloja valmistavan Karelment Oy:n varastonhallintaa, parantaa varaston toimivuutta ja kirjanpitojärjestelmää. Työ aloitettiin tutustumalla Karelment Oy:n ...
  • Tuotekorttien ylösajo 

   Eskelinen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuotetiedonhallintajärjestelmän, eli PDM–järjestelmän, ylösajoon liittyvien, Mellano Oy:n tuotteista koostettavien tuotekorttien sisällön määritys ja niiden koostaminen. Lisäksi tavoitteena ...
  • Työ- ja perehdytysohjeen laatiminen keittiökalustetehtaalle 

   Jutila, Veera (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia toimiva perehdytyskokonaisuus ja työohjeistus keskisuurelle keittiökalustetehtaalle. Työn toimeksiantaja oli Mellano Oy, jonka tuotantoyksiköt sijaitsevat Lapinlahdella ja ...
  • Työpisteohjeiden päivittäminen viilun valmistuksen osaprosessissa Pellos 3 -tehtaalla 

   Vaskelainen, Esa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli työpisteohjeiden päivittäminen viilun valmistuksen osaprosessissa UPM:n Pellos 3 vaneritehtaalle. Tehtaalla oli tarve päivittää työpisteohjeita siten, että ne olisivat ajan ...
  • Työturvallisuuskansion laatiminen Kuopion Woodille 

   Heinonen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia yhteistyöyritykselle kattava turvallisuuskansio puusepänteollisuuden tuotantolaitokselle. Yhteistyöyrityksenä toimi Kuopion Woodi OY. Yrityksellä ei ollut varsinaista turvallisuuskansiota ...
  • Uuden työntekijän perehdyttäminen Kuopion K-Raudan noutomyymälän toimintaan 

   Lehtinen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa Kuopion K-Raudan noutomyymälän perehdyttämisprosessia. Toimeksiantaja Kuopion K-Rauta on osa K-Raudan kansainvälistä rautakauppaketjua. Perehdyttämisprosessia oli tarkoitus ...
  • Vendia-lauta veneenrakennus materiaalina : Venelautojen digitalisointi ja kyselytutkimus 

   Arbelius, Esa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoite on tukea Rautalammin Koivutuote Oy:n viilulaudan tuotekehitystä. Tämä tuotekehitys tähtää uudenlaisen venelaudan luomiseen joka yhdistää täyspuisen venelaudan pitkittäisen keston ja kauniin ...