Savonia-ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 7562-7567 / 7567

  • Ísland : Erilainen matkaopas 

   Siippainen, Riikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin, millaista on tehdä visuaalisesti kaunis ja toimiva matkaopas. Valmiina tuotoksena tehtiin valmiiksi painettu matkaopas Islannista. Tarkastelun kohteena olivat eri kirjasarjojen matkaoppaat. ...
  • Öljyhiilivetyjen määrittäminen maanäytteestä kenttätesteillä 

   Lappalainen, Jarno (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kenttäanalyysimäärityksen tulokseen vaikuttavia osa-tekijöitä eriteltynä vaiheittain näytteenoton, näytteen esikäsittelyn, kenttäanalyysimäärityksen sekä laboratorioanalyysin ...
  • Öljykalvovaimennetun laakeripesän suunnittelu 

   Karsikas, Sami (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla VDI2221:n mukaista järjestelmällistä tuotesuunnittelumetodia ja asiantuntijahaastattelua hyväksi käyttäen suurnopeusmoottoriin valitulle vierintälaakerille soveltuvia ...
  • Öljyllä pilaantuneen maaperän riskinarviointi 

   Pitkänen, Timo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä tehtiin Haapamäen yhtenäiskoulun alueen maaperään jääneiden pilaantuneiden maiden ympäristö- ja terveysriskejä tarkasteleva kohdekohtainen riskinarviointi. Pilaantuneita maita oli jäänyt maaperään ...
  • Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma Stora Enso Oyj - Varkauden tehdas 

   Kanniainen, Joel-Antton (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työ tehtiin Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaalle alkuvuoden 2015 aikana. Tämän työn tarkoituksena oli tehdä Stora Enson Varkauden tehtaalle määräysten mukainen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma. Öljyvahinkojen torjuntas ...
  • ɣ–sekretaasin inhibiittorien vaikutus rintasyöpäsolujen proliferaatioon ja viabiliteettiin 

   Kastinen, Miia; Lemettinen, Marjo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   ɣ-sekretaasi on soluissa esiintyvä proteiineja solukalvolla pilkkova entsyymi. Monilla ɣ-sekretaasin substraateilla on yhteys muun muassa syövän syntyyn ja kehittymiseen vaikuttaviin mekanismeihin. Yksi ɣ-sekretaasin ...