• B&B Höntän kartano : sosiaalisen median markkinointisuunnitelma 

   Iso-Ilomäki, Vilma (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ensimmäisen vuoden markkinointisuunnitelma sekä lanseerausmarkkinointisuunnitelma suunnitteilla olevalle B&B-majatalolle Siilinjärven Hamulaan. Toimeksiantajana ...
  • B2B-myyjän opas AWE Some Advertising Oy:lle 

   Jauhiainen, Miska; Suokas, Jimi (2019)
   Palveluiden ja tuotteiden tuottajien määrä on kasvussa. Yrityksien osaaminen keskittyy palveluiden ja tuotteiden valmistamiseen, mutta myynti voi olla haastavaa. Myynnillä on todella suuri merkitys yrityksen menestymisessä. ...
  • B2B-myynnin onnistuminen asiakkaan näkökulmasta : Myyntityön merkitys henkilöstöpalvelualalla 

   Honkanen, Katja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia henkilöstöpalvelualalla tapahtuvaa myyntityötä. Opinnäytetyössä keskityttiin löytämään syyt asiakasyritysten tekemiin ostopäätöksiin. Pääpainona oli myyjien tekemä myyntityö ja sen ...
  • B2B-TILAUSJÄRJESTELMÄN RAJAPINTASOVELLUKSEN OHJELMOINTI BEST FRIEND GROUP OY: LLE 

   Poikolainen, Tommi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa Best Friend Group Oy:lle rajapintasovellus, jonka avulla mahdollistettiin integraatio ja automaatio yrityksen käytössä olevan resurssienhallintajärjestelmän ja Magento- ...
  • Backstage Collection : Tuotesuunnittelu 

   Laine, Mirka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö on tuotesuunnittelupohjainen ja keskittyy uuden tuoteryhmän Backstage Collectionin tuotteiden suunnitteluun tulevaisuuden yritykselle. Inspiraatio uudelle mallistolle tuli vahvasti korutaiteen puolelta. Tämän ...
  • Balanced Scorecard for Olvi Plc 

   Tarpio, Monica (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Company performance measurement is the most important factor of any business. Earlier the emphasis was on the financial factor, but nowadays the nonfinancial factors have emerged more. Balanced Scorecard is used to monitor ...
  • Balanced scorecard – Case: Salmen Samoajat ry. 

   Leskinen, Eveliina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Yritykset ovat pitkään käyttäneet erilaisia taloudellisia mittareita ohjatessaan toimintaansa. Markkinoiden muuttuessa on kuitenkin herännyt tarve työkalulle, jolla pystyttäisiin analysoimaan myös toimintaan vaikuttavia, ...
  • Baletin perusteiden opettaminen mielikuvia hyödyntäen : Tavoitteena tanssioppilaan kehontuntemuksen kehittyminen 

   Kallioniemi, Emmi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee klassisen baletin perusteiden opettamista mielikuvia hyödyntäen. Opinnäytetyön tavoite on tuottaa opettajalle työkaluja klassisen baletin perusteiden opettamisesta. Tässä työssä baletin perusteilla ...
  • Baletin tanssijaihannetta tutkimassa : Näkökulmia baletin tanssijalle asettamista vaatimuksista 

   Kurola, Hannaleena (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella baletin tanssijaihannetta historian ja nykypäivän näkökulmista. Tavoitteena on tutkia tanssijaihanteen muuttumista baletin kehityksen myötä ja lisätä tietämystä baletin ...
  • Balettiharrastus ja kehonkuva - lajivalinnan vaikutus 

   Pahkala, Katariina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö käsittelee tanssiharrastuksen vaikutusta harrastajan kehonkuvaan erityisesti klassisen baletin näkökulmasta. Klassinen baletti on fyysisesti vaativa laji ja lajin parissa elää vahvasti myös tietynlainen ...
  • Bang Bang! : Music and dance from the motion pictures directed by Quentin Tarantino 

   Kemppainen, Anna; Väisänen, Asta (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tiivistelmä Kemppaisen ja Väisäsen opinnäytetyö oli musiikki- ja tanssiproduktio, joka koostui Quentin Tarantinon elokuvien musiikista. Produktio esitettiin 18.2.2011 klo 19 Tanssiteatteri Minimin tiloissa Sotkulla ...
  • Banking services - Case Vieremän Osuuspankki 

   Lappeteläinen, Hanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   A bank is something that everyone needs. Vieremän Osuuspankki operates in a small muncipality and offers a full range of banking services from electronic payments and electronic cards to financing, investment and saving ...
  • Basic Approach for Evaluation of Foreign Market's Potential and Attractiveness 

   Matyrko, Mariia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The world economy is globalizing rapidly. These days more and more domestic medium-size enterprises intend to expand their business and enter foreign markets. The enterprise must clearly understand the environment it is ...
  • Basic Body Awareness -terapia ja sen käyttö psykiatristen potilaiden fysioterapiassa : Kirjallisuuskatsaus 

   Kanniainen, Helka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen avulla koota tutkittua tietoa Basic Body Awareness -terapiasta ja sen käytöstä psykiatristen potilaiden fysioterapiassa. Työn tavoitteena oli löytää uutta ja laadukasta ...
  • Basic Factors of Knowledge Management 

   Viinamäki, Pauliina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   The aim of this study was to become acquainted with some of the basic factors of knowledge management. Knowledge management is a field that regards knowledge as the most important resource of an organization. Internationalization, ...
  • Basic iPhone Programming : Case: Dictionary Application 

   Kaijalainen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   The goal of the thesis was to design, implement and publish a dictionary application for Apple iPhone -smartphone. The client for this thesis is a company named Wired-Bit ltd, located in Tampere, Finland, which specializes ...
  • Batiikkikankaat Juuristo ja Jäätikkö henkilökohtaisessa taiteellisessa prosessissa 

   Himanen, Heli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö keskittyy kertomaan Juuristo ja Jäätikkö taidekankaiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Kankaiden aiheet ovat taiteellisen vuodenaikaprosessin tuloksia. Idea lähtee liikkeelle Healt Propeli hankkeessa, jossa ...
  • Beings of Mind : 3D Character Reel 

   Tolonen, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   3D Character Reel – Beings of Mind on 3D-showreel ja raportti kertoo mitä tulee ottaa huomioon tehdessä sujuvaa showreeliä joka näyttää yhtenäiseltä ja hallitulta kokonaisuudelta. Työn sisältö on kerrottu selkeästi vaiheittain ...
  • Bentoniitti-moreeniseoksen soveltuvuus kaatopaikan pohja- ja pintarakenteena 

   Kinnunen, Valtteri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Jätekukko Oy:lle, joka jalostaa ja ohjaa jätemateriaaleja uusiokäyttöön. Työn tarkoituksena oli selvittää laboratoriokokein eri seoksien soveltuvuutta kaatopaikan materiaaliksi. ...
  • Best Way to Build -esitteen luominen Lemminkäinen Talo Oy:lle 

   Juntto, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön päätavoitteena oli laatia Lemminkäinen Talo Oy:lle Best Way to Build –esite. Lop-putuote tulee toimimaan tiedotusvälineenä yrityksen toimitilarakentamisen vuokralaisasiakkaille. Yritys toivoo myös, että esite ...