• D-ÄIDIT Diabeteslasten vanhempien vertaisryhmä Kajaanissa 

   Hirvilahti, Eine; Leinonen, Saila; Rautio, Sirpa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Toiminnallisen opinnäytetyöprojektin aiheena oli Kainuun alueen diabetesta sairastavien lasten vanhemmille suunnatun vertaisryhmän perustaminen. Opinnäytetyöprojekti koostui toiminnan suunnittelusta, ryhmän ohjaamisesta ...
  • Daisy : Suunnitelma kukaksi koottavasta kahviastiastosta 

   Laasanen, Maria (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella kahdeksan hengen kahviastiasto ja valmistaa siitä protoyyppi. Tekijän tarkoituksena oli kehittää myös omaa ammatillista osaamista ja perehtyä työn ohella tuotesuunnitteluun. ...
  • DALI-valaistuksen ohjaus jäähalliin 

   Huotari, Matti (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli ohjelmoida ja käyttöönottaa harjoitusjäähallin valaistuksenohjausjärjestelmä. Valaistuksenohjausjärjestelmänä käytettiin Helvar reititinjärjestelmää, jolla saavutettiin halutut ...
  • Dance and New Technologies : Exploring the artistic potential of technologies 

   Susi, Margarita (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of this study is to investigate new tools for the artistic expression, which allow artists to achieve more vibrant and fuller results in their creative process. The author will talk about new art forms in which ...
  • Dark Tourism in Budapest 

   Shen, Cen; Li, Jin (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   A new trend is developing in the tourism market nowadays – dark tourism. The main purpose of the study was to explore the marketing strategies of dark tourism sites in Budapest based on the theoretical overview of dark ...
  • DATA TRANSFER AND REPORTING : Documentation and execution 

   Ahnger, Petri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Honeywell International Inc. is a multinational company, which works on multiple industries and employs about 132 000 employees. The client organization of this thesis was Honeywell Oy, Kuopio and the essential Honeywell’s ...
  • Data Transfer in a Motorbike Test Bed 

   Okedara, Olusegun (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   This thesis was part of a project carried out by Savonia University of Applied Sciences for a company named Lekasteel. The project was in two parts, namely: Software part and Hardware part. The software part comprises of ...
  • Datakeskuksen tietoverkkojärjestelmä 

   Aroalho, Timo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä esiteltiin suunnitelma Savonia-ammattikorkeakoulun tietoverkosta Kuopion Technopolikselle. Alueelle valmistuu lähivuosina rakennus Savonian toimintaa varten, jonne tämä tietoverkkokin tullaan rakentamaan. ...
  • Datakeskus 

   Laitinen, Hannu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tiivistelmä Tämän työn tarkoituksena oli tehdä datakeskuksista selvitystyö, jonka perusteella kirjoitettiin ohjekirjanen palvelinsa-litekniikoista ja laatia suunnitelma mahdollisesta Savonian-ammattikorkeakoululle ...
  • Datatietopankki : Tutkimustulosten tietopankki Kuopion jätekeskukselle 

   Pasanen, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö auttaa ympäristötutkimustulosten analysoinnissa ja dokumentoinnissa. Tällä hetkellä ympäristötutkimusdatan dokumentointi on vain Kuopion jätekeskuksella työskentelevän ympäristö- ja laatuvastaavan vastuulla. ...
  • Dawn lily, korusarjan suunnittelu fantasiakirjallisuuden pohjalta 

   Tuppurainen, Iiris (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö kertoo Dawn lily fantasiakorusarjan fantasia taustan ja sen suunnittelun. Opinnäytetyössä kerrotaan mitä fantasia on ja kuinka sen voi jakaa alalajei-hin. Yksi alalajeista valitaan suunnittelun lähtökohdaksi. ...
  • Defusing-toiminnan toteutus Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen alueella 

   Harju, Sebastian; Heikkinen, Aleksi; Hyttinen, Tero; Jalkanen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada tietoa Pohjois-Karjalan Pelastuslaitoksen defusing-toiminnan toteutuksesta. Määrällisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen henkilöstön ajatuksia, ...
  • Defusingin järjestäminen akuuttihoidossa : Hoitajien kokemuksia Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä 

   Nevasalmi, Aada; Pälvimaa, Markus (2019)
   Ensihoitajat sekä sairaaloiden päivystyksissä työskentelevät hoitajat kohtaavat työssään tilanteita, jotka aiheuttavat stressiä. Tilanteet voivat olla hyvin traumaattisia, jonka vuoksi henkinen kuormittavuus kasvaa ja ...
  • Dekantterilingon soveltuvuus sellutehtaan sekalietteen kuivaukseen 

   Purhonen, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin osana Aquaflow Oy:n projektia, jossa uusittiin erään hienokartonkitehtaan lietteenkäsittelylaitteistoa. Työssä selvitettiin pääperiaatteet, joiden avulla laitoskohtaisesti sopivat laitteet pyritään ...
  • Deltapalkin kosteudenhallinta 

   Turunen, Pyry (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä ja syventyä tilaajan Lemminkäinen Talo Oy:n pyynnöstä Deltapalkkien kosteudenhallintaan ja mahdollisiin haasteisiin. Tavoitteena oli selvittää palkkien käytöstä johtuvien kosteuskuormien ...
  • Dementia, viriketoiminta ja kuntoutumista edistävä hoitotyö : Opetustapahtuma Saariston hoivakeskuksen hoitohenkilökunnalle 

   Puttonen, Reetta; Pulkkinen, Heidi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössämme käsitellään dementiaa sairautena, kuntoutumista edistävää työ-otetta sekä viriketoiminnan muodoista muistelua ja musiikkia hoitotyön näkökulmasta. Opinnäytetyön lähtökohtana oli oma kiinnostuksemme ...
  • Dementian aiheuttamat haasteet ikääntyneen suunhoidossa 

   Heikkinen, Katja; Metsälä, Terhi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tiivistelmä Tutkimuksen mukaan hoitohenkilökunta sekä hoitoalan opiskelijat kokevat ammatillisen koulutuksen sisältävän liian vähän tietoa suun terveydenhoidosta. Muutokset ikääntyneen terveydentilassa voivat kuitenkin ...
  • Dementoituneen vuodepotilaan kuntouttava hoitotyö ja kuntoutus 

   Katainen, Marika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä kuntoutettiin yhtä dementiaa sairastavaa vuodepotilasta ja luotiin kuntouttavan hoitotyön malli. Hoitotyönmalli tehtiin kuntouttamisen pohjalta Sonkajärven terveyskeskuksen osasto C:lle. Tässä työssä ...
  • Depressiokouluryhmä : masentuneen työkalupakki arjessa selviytymiseen 

   Peltonen, Tuukka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Suonenjoen mielenterveyskeskuksen potilaiden kokemuksia Depressiokouluryhmästä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka potilaat onnistuivat hyödyntämään ja käyttämään ...
  • Depressiopotilaan avohoitotyö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä 

   Huttunen, Henna; Lappalainen, Piia-Susanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä mielenterveys- ja päihdepalveluita uudistetaan lisäämällä avopalveluita. Uudistuksiin kuuluvat kolmiomallilla masennuspotilaita hoitavat depressiohoitajat. Kolmiomallissa depressiopotilaan ...