Viitteet 1192-1211 / 7281

  • Gadolinium-pohjaiset magneettitehosteaineet ja niiden yhteys nefrogeeniseen systeemiseen fibroosiin : Kirjallisuuskatsaus 

   Honkanen, Mari; Holopainen, Anneleena; Nevasalmi, Eveliina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota uusin tieto gadolinium-pohjaisista magneettitehosteaineista ja selvittää niiden yhteys nefrogeeniseen systeemiseen fibroosiin. Tavoitteena on lisätä radiologian osaston henkilökunnan ...
  • Game Development: Sci-Fi Endless Runner 

   Boronin, Dmitry (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Abstract Game development is the one of the most popular fields in IT, which is responsible for creating games. Many people like playing games on different platforms such as PC, consoles. Therefore, this point is very ...
  • Game Production and Role of Game Producer : Case study: Research on demographic of gamers in Hanoi, Vietnam 

   Nguyen, Tuan (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   This thesis was intended to serve as a guideline on how to manage a video game development process as a producer. The study includes basic knowledge of game production process, focusing more on managing the project as a ...
  • Game-over..? -näytelmä : Raportti musiikin säveltämisestä puhenäytelmään 

   Tirkkonen, Minna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä esitellään tekijän toteuttamaa produktiota, jossa hän suunnitteli näytelmän ja sävelsi siihen sopivaa musiikkia. Produktio toteutettiin yhteistyössä Kuopion kansalaisopiston nuorten Dramatokka-näytelmäkurssin ...
  • Games for Health -terveyspelitapahtuman kehittäminen 

   Kurtelius, Mervi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni aiheena on Games for Health -terveyspelitapahtuma, jonka tarkoituksena on luoda terveyttä edistäviä pelejä ja pelillisiä sovelluksia, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi ikääntyvien ihmisten toimintakyvyn ...
  • Gastroskopianäytteiden Giemsa-värjäyksen optimointi ja näytelasien skannaus 

   Rutanen, Heidi; Heikkinen, Jennamari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Yksi bioanalytiikan erikoisaloista on kliininen histologia ja sytologia. Tämän opinnäytetyön aiheena on ”Gastrosko-pianäytteiden Giemsa-värjäyksen optimointi ja näytelasien skannaus”. Histologialla tarkoitetaan kudosoppia ...
  • Generational Transition on a Farm 

   Kettunen, Jarkko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   This thesis is a guidebook about generational transition for foreigners and for those who are interested and are planning a Generational Transition on their farm. The thesis can be divided into two parts, terminology and ...
  • Gesture-tuki kliiniseen tietojärjestelmään 

   Voutilainen, Tero (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia mahdolliset tavat toteuttaa Gesture-tuki eli ele-tuki olemassa olevaan kliiniseen tietojärjestelmään sekä suunnitella ja toteuttaa se. Minimivaatimuksena oli tuki yleisimmille yhden ...
  • Gigantti Oy Ab:n Kuopion myymälän asiakastyytyväisyystutkimus 

   Haverinen, Juho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää Kuopion Gigantin kuluttaja-asiakkaiden asiakastyytyväisyyden tilannetta ja hahmottaa samalla minkälaisia asiakkaita Gigantissa käy. Näiden tietojen avulla haluttiin saada ideoita Kuopion ...
  • GLPI SERVICE DESK -OHJELMISTONA 

   Suontausta, Pasi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia GLPI:tä ja sen soveltuvuutta uutena Service Desk -ohjelmistona. Tarkoituksena oli myös vertailla GLPI:tä korvattuun Efecte-ohjelmistoon ja selvittää vaihdolla saavutetut edut ja ...
  • Glutationin vuodenaikaisvaihtelu hevosilla 

   Jauhiainen, Anna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Antioksidantit ovat aineita tai yhdisteitä, jotka pystyvät estämään elimistössä vapaiden radikaalien hapettavia vaikutuksia. Antioksidanttien tehtävänä on hapettaa reaktiivisia happiyhdisteitä takaisin elimistölle vaarattomaan ...
  • Gluteenitonta turvallisesti : opas ravintolalle ruoan gluteenittomuuden varmistamiseksi 

   Siippainen, Laura; Niskanen, Mirva (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Suomessa ravintola-alan ammattilaisilla on vahva tietämys keliakiasta ja gluteenittomasta ruokavaliosta. Muualla Euroopassa keliakia ja gluteeniton ruokavalio eivät ole yhtä tunnettuja käsitteitä. Keliakia sairautena ...
  • Goodbye kuosisuunnittelu : Kuosibisneksen muutosaaltoja 

   Mähönen, Mirva (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Onko kuosibisnes nykymuodossaan aikansa elänyt? Opinnäytetyössä käsitellään kuosisuunnittelua ja kuosialaa kohtaavia muutoksia. Työ on suunnattu alan parissa työskenteleville ja muuten alasta kiinnostuneille. Työ pohjautuu ...
  • GORU - MALLISTO DIGITAALISELLA KUOSISUUNNITTELULLA. 

   Ursin, Tomi Joonas (2019)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään brändin ja malliston luomista digitaalisella kuosisuunnittelulla. Mikä johti kuukauden mittaisen kuosisuunnitteluprojektin venymään vuoden mittaiseksi? Kuinka tästä päädyttiin suunnittelemaan ...
  • Graafinen viestintä työterveysjulkaisuissa. : Oppaan ja markkinointiviestintämateriaalin suunnittelu ja konseptointi. 

   Vuorinen, Marja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli Työterveyslaitoksen Hyvinvointia vuorotyöhön -oppaan visuaalisen ilmeen uusiminen. Lisäksi aiheena oli markkinointiviestintämateriaalin suunnittelu kyseiselle oppaalle ja viidelle muulle ...
  • Graafisen ohjeiston, verkkosivujen ja markkinointimateriaalin suunnittelu ja tuottaminen, case Tmi Hiliman siivous 

   Kämäräinen, Niko; Kumpulainen, Marko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Toiminnallisena opinnäytetyönä toteutettiin graafinen ohjeisto, verkkosivut ja markkinoinnin perusmateriaalia lapinlahtelaiselle siivouspalveluyritykselle T:mi Hiliman siivoukselle. Yritys on toiminut vuodesta 2003 työllistäen ...
  • Grampositiiviset kokkibakteerit : englanninkielinen posteri grampositiivisten kokkibakteerien tunnistamiseksi 

   Korhonen, Isla; Korhonen, Henna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Mikrobiologia on yksi biologian osa-alueista, ja siinä tutkitaan paljaalle silmälle näkymättömiä mikro-organismeja ja pieneliöitä. Kliininen mikrobiologia on yleismikrobiologiasta erikoistunut haara, jossa tutkitaan ihmiselle ...
  • Granaatin matka kalliosta koruksi 

   Karhio, Eveliina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään granaatin matkaa kalliosta koruksi. Tavoitteena on koostaa suomalaisesta granaatista ammatillisesti kiinnostava kokonaisuus, joka tukee tekijän kiinnostusta historiaan, luontoon ja ...
  • Grand Gavia : Lasisen palkinnon suunnittelu ja toteutus 

   Pietilä, Paula (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee lasisen palkinnon suunnittelua ja valmistusta. Palkinto toteutettiin Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) järjestämän Northern Savonia Business Award 2012 -kilpailun ...
  • Grasshopper - mallinnusohjelman perusoppi ja soveltaminen suomeksi 

   Lehtosaari, Erik (2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli luoda suomenkielistä oppivideomateriaalia Rhinoceros 3D-ohjelman Grasshopper lisäosan perusoppeihin. Tavoitteena oli luoda helposti seurattavia opetusvideoita ohjelman eri osa-alueista ja ...