Savonia-ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1982-2001 / 7559

  • K-market asiakastyytyväisyystutkimus 

   Mykkänen, Jonna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää K-marketin asiakastyytyväisyyttä markkinoinnin kilpailukeinoja hyväksi käyttäen. Lähtökohtana tälle asiakastyytyväisyystutkimukselle on ollut tarve saada K-marketille sellaista ...
  • Kaapeleiden koestusten sähkötyöturvallisuus 

   Kurttila, Petri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Prysmian Finland Oy, joka on erikoistunut kaapeleiden valmistukseen. Työkohteena oli yrityksen tehdas Kirkkonummella Pikkalassa. Työn tavoitteena oli tutustua erityisesti niihin ...
  • KAARIA : Kierrätysmateriaaleista ympäristömyötäisiksi tuotteiksi 

   Heini, Marianna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja valmistaa kierrätysmateriaaleista uusia ympäristömyötäisiä tuotteita kierrätysmateriaaleja käyttävälle suomalaiselle vaatetusalan yritykselle, Globe Hope Oy:lle. Tekijä selvitti, ...
  • Kaasuantureiden käyttöönotto energiatutkimuskeskuksessa 

   Räihä, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Savonia-ammattikorkeakoulu. Työn tarkoituksena oli kaasuantureiden käyttöönotto. Työn tavoitteena oli ottaa käyttöön savukaasumittarit ja saada ne toimimaan Savonia-AMK:n Varkauden ...
  • Kaava suunnittelun lähtökohtana 

   Koskela, Silvia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli palata vaatetuksen alkulähteelle ja selvittää, kuinka tehdään vaatteiden autenttisia kantamuotoja. Tavoitteena oli oman vaatemalliston kautta tutkia kuinka tehdään leikkuujätteettömiä kaavoja. ...
  • Kaavin kunnan henkilöstön työyhteisövalmiudet 

   Julkunen, Hanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä selvitettiin, millaiset työyhteisövalmiudet Kaavin kunnan henkilöstöllä on. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kunnan henkilöstön työyhteisövalmiuksia sekä antaa esimiehille työkaluja henkilöstön johtamiseen. ...
  • Kadonneen hallintorahan jäljillä 

   Väänänen, Kirsi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia hallintorahan käyttöä maatalousyrittäjien lomituspalvelua paikallistasolla toteuttavissa paikallisyksiköissä. Tutkimuksessa haluttiin selvittää tekijöitä, jotka olivat johtaneet ...
  • Kaduilta kahvilaan : Nuorisokahvilakonsepti 

   Mykkänen, Anni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä etsitään ratkaisua nuorten tilaongelmaan kaupunkiympäristössä. Työ on rajattu ottaen ensisijaisesti huomioon kuopiolaisten nuorten tarpeet. Tarkoitus on kuitenkin tuottaa tilakonsepti, jota on mahdollista ...
  • Kahdeksan viikon venyttelyharjoittelun vaikutukset pelastajien nivelten liikkuvuuteen ja koettuun työkykyyn 

   Tissari, Anne; Pitkänen, Nelli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kahdeksan viikon venyttelyharjoittelun vaikutuksia pelastajien nivelten liikkuvuuteen ja koettuun työkykyyn. Tavoitteena oli selvittää nivelten liikkuvuusmittauksilla ja kyselylomakkeen ...
  • Kahden erilaisen metsätalouden liiketoimintamallin vertailua business model canvasin avulla 

   Mäkinen, Teemu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on pohtia toimivan liiketoimintamallin mahdollisuuksia metsätaloudessa. Työssä verrataan keskenään kahta erilaista liiketoimintamallia, joista on tarkoitus löytää paremmin käytäntöön soveltuva ...
  • Kahi- ja Leca-väliseinärakenteiden käyttö jäähdytyksessä 

   Ronkainen, Timo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli todistaa mittauksilla, että tutkittavilla vesikiertoisilla Kahi- ja Leca-väliseinärakenteilla on jäähdytysvaikutusta. Taustana työlle voidaan pitää kasvavaa jäähdytyk-sen tarvetta ...
  • Kahvilan jäätelöannosten kehittäminen 

   Ketola, Minttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tiivistelmä Opinnäytetyöni tehtävänä oli kehittää kuopiolaiselle kahvila Kolibrille jäätelöannoslista. Tavoitteena oli huomioida ja toteuttaa kahvilan asiakkaiden toiveita mahdollisimman pitkälle. Tarve kyseiselle ...
  • Kahvilan liiketoimintasuunnitelma 

   Heinonen, Tiia (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tavoitteena on ollut tehdä toimiva liiketoimintasuunnitelma kahvilayritykselle. Opinnäyte työ on produktityyppinen eli toiminnallinen. Se koostuu teoriaosuudesta sekä toiminnallisesta osuudesta, joka ...
  • Kaihileikkauspotilaan kotihoidon ohjausvideo 

   Ruotsalainen, Kristiina; Ruotsalainen, Noora (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) silmätautien poliklinikalla tehtiin noin 1300 kaihileikkausta vuonna 2017. Kaihileikkaukset tehdään pääsääntöisesti päiväkirurgisesti, jolloin potilaskontaktit ovat lyhyitä. Lyhyen ...
  • "Kaiken takana on asiakas" : Asiakastyytyväisyyskysely Iisalmen kotihoidon yli 65-vuotiaille asiakkaille 

   Rönkkö, Jenni; Suoaro, Laura (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tiivistelmä Tässä opinnäytetyössä tutkimme Iisalmen yli 65-vuotiaiden kotihoidon asiakkaiden tyytyväisyyttä saamiinsa kotihoidon palveluihin. Tarkoituksena oli saada kattava käsitys Iisalmen kotihoidon asiakkaiden ...
  • ”Kaikki eivät kulje samaa reittiä” Selvitys mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluiden 

   Leinonen, Paula (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Palvelurakenteissa tapahtuu jatkuvaa muutosta ja kehitystä tapahtuu yhä enemmän avopalveluiden suuntaan. Psykiatristen sairaaloiden potilaspaikkoja vähennetään ja sillä on vaikutusta mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden ...
  • Kaikki irti kuntonyrkkeilystä! : Opas oheisharjoitteluun 

   Iso-Ilomäki, Iida; Korhonen, Henna-Riikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kuntonyrkkeily on nyrkkeilyyn perustuva kuntoilumuoto ilman kilpailullisia tavoitteita. Kuntonyrkkeilyn harrastajia on Suomessa noin 20 000. Oheisharjoittelu on tärkeä osa urheilua ja kuntoilijalle se voi olla avain lajissa ...
  • KAIKKI SAAVAT ESIINTYÄ! : Raportti Teatteri TelMin laulunohjaajana toimimisesta toimintavuonna 2017–2018 

   Wilén, Sara (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tekijä toimi Teatteri TelMin laulunohjaajana toimintavuonna 2017–2018. Näytelmäprojekti Teatteri TelMissä oli tekijän opinnäytetyön käytännön osuus. Raportointiosuudessa kerrotaan kehitysvammaisuuden käsitteestä ...
  • Kaikkien Kuntolaakso – Asiakastoiveiden kartoittaminen ja visualisointi uuden uimahallin palvelukonseptin laadinnan tueksi 

   Kietäväinen, Maija (2019)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan käyttäjien ja palvelumuotoilun roolia osana julkisen sektorin palvelunkehitystyötä. Työn tilaajana toimii Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, joka vastaa muun muassa kaupungin ...
  • Kaikkien lasten synttärit 

   Mark, Jonna; Nyyssönen, Tiina (2019)
   Opinnäytetyö oli toiminnallinen kehittämistyö, jonka tavoitteena oli järjestää saavutettava Kaikkien lasten synttärit -perhetapahtuma Kuopioon ensimmäistä kertaa. Tapahtuma kohdennettiin erityislapsille perheineen. ...