Viitteet 2681-2700 / 7332

  • ¡LA FUERZA DE LA CERÁMICA! – VOIMAA KERAMIIKASTA : Keramiikkatyöpajan toimintomallin kehittäminen palvelumuotoilun keinoin kehitysyhteistyöhön Rio Limpioon, Dominikaaniseen Tasavaltaan 

   Weisenberg, Hannah (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä perehdytään keramiikan soveltuvuuteen Rio Limpion kylän Vihreän Keskuksen kädentaitokeskukseen ja kehitetään palvelumuotoilun keinoin syksyllä 2013 alkanutta naisten keramiikkakerhon projektia, Dominikaanisessa ...
  • Laadukas EKG leikki-ikäiseltä : Koulutusmateriaali laboratoriohenkilöstölle 

   Tiitinen, Jenni; Laitinen, Anniina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Epäiltäessä lapsen sydänsairautta, häneltä otetaan yleensä ensimmäisenä sydänfilmi eli EKG (elektrogardiokafia). Tutkimustilanne voi olla hoitajalle haastava, koska usein lapset pelkäävät tutkimuksia. Hoitaja voi omalla ...
  • Laadukas genominen DNA : DNA:n eristysmenetelmien vertailu rintasyöpänäytteistä 

   Koistinen, Miia; Lehtoaho, Ulla (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Genomitutkimuksen tavoitteena on ymmärtää sairauksien periytymistä, syntyä ja etenemistä, sekä myös parantaa ja yksilöidä sairauksien hoidon tehoa ja seurantaa. Uusissa syöpätutkimuksissa on pystytty selvittämään syöpäalttiuden ...
  • Laadukas laskimoverinäyte : preanalyyttisen vaiheen laatuun vaikuttavat tekijät 

   Rasilainen, Suvi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli laskimoverinäytteen laatu siihen liittyvän laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisessä vaiheessa. Työn tavoitteena oli lisätä tietoutta preanalyyttisten tekijöiden vaikutuksista näytteen laatuun. ...
  • Laadukkaan unen ainekset : opas ikääntyneille 

   Hurula, Nina; Kuosmanen, Asta; Rusanen, Riikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Ikääntyessä ihmisen unessa tapahtuu muutoksia. Normaaleihin unen ikääntymismuutoksiin kuuluvat unen rakenteen muutokset ja unen jakautuminen eri vuorokauden ajoille kuin aiemmin. Syvän unen määrä vähenee ja uni muuttuu ...
  • Laadun kehittämisen työvälineet Kelassa : - kehittämistutkimus 

   Vatanen, Päivi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Kansaneläkelaitos huolehtii Suomessa asuvien perusturvasta heidän eri elämäntilanteissaan. Alkuun Kela oli vain kansaneläkkeitä maksava laitos, mutta siitä on tullut vuosikymmenien myötä sosiaaliturvaa toteuttava organisaatio, ...
  • Laadun vakiointi työohjeistuksen avulla 

   Vartiainen, Riku (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tuotannon laadun vakiointia paalutuskoneen kokoonpanossa työohjeistuksen avulla. Työ tehtiin Junttan Oy:lle paalutuskoneen loppukokoonpanoon, sisäsäätöön ja testaukseen. Tavoitteena ...
  • Laadunarviointilomake verinäytteenotosta hoivakodille 

   Roivas, Anne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttiseen vaiheeseen kuuluvat kaikki vaiheet alkaen lääkärin tekemästä laboratoriopyynnöstä näytteen analysointiin asti. Preanalyyttisessä vaiheessa tapahtuvat virheet vaikuttavat ...
  • Laadunvalvonnan ja raportoinnin kehittäminen rakenteenparantamisurakoissa 

   Korpela, Kristian (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toimeksiantajan pyynnöstä laadunvalvonnan ja raportoinnin kehittäminen tien rakenteen parantamiseen liittyvissä hankkeissa. GRK Road Oy on yksi merkittävimmistä Suomessa toimivista tien rakenteen ...
  • Laadunvalvonnan kehittäminen Insaco Oy:ssä 

   Airaksinen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena olikehittää Insaco Oy:lle laadunvarmistukseen ja tuotannon ohjaukseen apuvä-lineitä. Insaco Oy toimii Pohjois-Savon alueella ja työllistää noin 25 - 30 rakennusalan ammattilaista. Insaco ...
  • Laadunvalvonnan työkalut 

   Häyrinen, Mika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyöprojektin tavoitteena oli valmistaa laadunvarmistukseen työkalut Actiw Oy:lle. Actiw Oy:lla ei ollut laadunhallintatyökaluja kaikille laitteille. Yhtiöllä oli käytossä LoadPlate ITP (Inspection Test Plan). ...
  • Laadunvarmistuksen kehittäminen 

   Huhtilainen, Henry (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Renevo Oy:n laadunvarmistusta. Renevo Oy on Helsingissä, Lahdessa ja Jyväskylässä toimiva noin 50 henkilöä työllistä korjausrakentamiseen keskittynyt rakennusalan yritys. O ...
  • Laadunvarmistuksen menetelmien kehittäminen alueurakoissa: Itselleluovutus 

   Kiviranta-Lukkarinen, Tytti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä pyrittiin kehittämään itselleluovutusmenetelmiä hoidon ja ylläpidon alueurakoiden käyttöön. Laadunhallintajärjestelmä ja alueurakoiden kiristyvät laatuvaatimukset edellyttävät laadunvarmistustoimenpiteiden ...
  • LAADUNVARMISTUS KATTOPINNOITUKSESSA 

   Leivo, Jonne (2019)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoittena oli luoda yhteistyöyritykselle laadunvarmistuksen apuvälineitä ja asiakirjoja käytännön työn avuksi kattopinnoituksen eri työvaiheisiin. Työssä on kerrottu kattopinnoituksesta, ...
  • Laadunvarmistus lämpökamerakuvauksilla ja ilmatiiveysmittauksilla 

   Tuunainen, Panu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli laadunvarmistus lämpökamerakuvauksilla ja ilmatiiveysmittauksilla. Työ tehtiin Skanska Talonrakennus Oy:n työmaalle Kuopion Saaristokaupungissa. Kohteena oli 60-paikkainen hoivakoti. Työn tavoitteena ...
  • Laadunvarmistus ontelolaattatuotannossa 

   Aaltokoski, Harri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä sähköinen mittapöytäkirja ontelolaattatuotannon käyttöön. Tavoitteena oli,että se ilmoittaa mittaajalle, mikäli syötetty mittaustulos ei ole sallitun toleranssin sisällä. Lisäksi syötettyjen ...
  • Laadunvarmistus sinuskartiokeilatietokonetomografiatutkimuksessa : itsearviointilomakkeen laatiminen ja käytettävyyden arviointi 

   Falck, Laura; Ettanen, Oona (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kartiokeilatietokonetomografiatutkimuksissa eli KKTT: ssä, käytetään kartiokeilatomografialaitetta. Säteilynlähde ja ilmaisin ovat kytketty saamaan laitteeseen. Säteily tulee lähteestä kartionmuotoisena säteilykeilana. ...
  • Laadunvarmistuskortit rakennusyrityksen tarpeisiin : Kumoni Oy 

   Punkki, Matti; Simberg, Jussi-Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda yhteistyössä opinnäytetyön toimeksiantajan Kumoni Oy:n kanssa työ-vaihekohtaiset laadunvarmistuskortit. Kortit rajattiin koskemaan kylpyhuoneita linjasaneerauskohteissa. ...
  • Laajakaista - kiinteä vai mobiili 

   Jehkinen, Jarkko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on kiinteä- ja mobiililaajakaista. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää onko eri laajakaistatuotteiden käyttäjien välillä eroja laajakaistan nopeudessa, valintaperusteissa, käyttötarkoituksissa ...
  • Laajan maadoitusjärjestelmän määrittely ja dokumentointi Savon Voima Verkko Oy:n sähköverkossa 

   Rautaparta, Mika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän insinöörityön aiheena oli määritellä laaja maadoitusjärjestelmä Savon Voima Verkko Oy:n tarpeisiin sekä dokumentoida esimerkkikohteen laajat maadoitusjärjestelmät verkkotietojärjestelmään. Työssä selvitettiin myös ...