Viitteet 3671-3690 / 7281

  • Naisen tukeminen alkuraskauden keskenmenon yhteydessä : tietolehtinen alkuraskauden keskenmenon kokeneelle 

   Eskola, Maria (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö oli kehittämistyö, jossa tarkoituksena oli tuottaa tietolehtinen Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) naistentautien poliklinikan asiakkaille liittyen keskenmenon jälkeisiin psykologisiin vaikutuksiin ...
  • Naisena miesten keskellä : Case yritys X: tasa-arvosuunnitelma ja naisjohtajuus 

   Nokipii, Veera (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työnantajalla on tasa-arvolain mukaan velvollisuus edistää tasa-arvoa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti, mutta useimmissa yrityksissä velvollisuudesta huolimatta tasa-arvo ei toteudu täysin miesten ja naisten välillä. ...
  • "Naisesta kokonaiseksi" -opas naisen seksuaalisuudesta 

   Äijälä, Anna-Kaisa; Hyvönen, Hanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö on kehittämistyö, jonka tarkoituksena oli tuottaa opas naisen seksuaalisuudesta apuvälineeksi seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen hoitosuhteessa Kuopion yliopistollisen sairaalan naistentautien poliklinikalle. ...
  • Naisjohtajat Talouselämä-lehdessä 2013 

   Brännare, Saara (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia miten naisjohtajista on uutisoitu Talouselämä-lehdessä vuonna 2013. Työssä haluttiin selvittää, kuinka paljon naisjohtajat saivat lehdessä näkyvyyttä ja millaista julkisuutta he saivat. ...
  • Naisjohtajien kokemuksia rekrytoinnista 

   Ollikainen, Tuija-Liisa (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten naisjohtajat rekrytoivat ja mitä naisjohtajat ovat näistä kokemuksista oppineet. Ylemmän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen koulutusalaan ...
  • Naisten nahkavaatemallisto Kolarin Suutari HaNille 

   Lakso, Tytti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa naisten nahkavaatemallisto kolarilaiselle Kolarin Suutari HaNille. Suutari HaNi on erikoistunut valmistamaan nahkatuotteita, joten mallistossa käytettiin päämateriaalina ...
  • Naisten tupakointi ja sen vaikutukset raskauteen ja sikiön kehitykseen : Opas odottaville äideille 

   Happonen, Mira; Voutilainen, Satu-Lotta (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö oli kehittämistyö, jonka aiheena oli naisten tupakointi ja sen vaikutukset raskauteen ja sikiön kehitykseen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas raskauden aikaisen tupakoinnin vaikutuksista sikiön ...
  • Naisten yliaktiivinen virtsarakko : Opas potilaalle 

   Kiiski, Niina; Ollikainen, Maheshi (2019)
   Lähes puolet naisista kärsii virtsankarkailusta jossain vaiheessa elämäänsä. Vaivan on todettu lisääntyvän iän myötä. Yliaktiivinen virtsarakko voi olla yksi syy virtsankarkailuun. Tällöin virtsaamiskertoja on yli kahdeksan ...
  • Nalleneuvola : Lasten ja perheiden terveyden edistämisen toimintamalli 

   Laitanen, Emmi; Vuorinen, Salla (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Nalleneuvola- toimintamalli lasten ja perheiden terveyden edistämiseksi Iisalmen Perheentalolle. Tavoitteena oli lasten ja perheiden terveyden edistäminen leikin avulla. Toisena ...
  • NAMASTE: joogavaatemalliston suunnittelu naisille 

   Korhonen, Heli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella joogavaatemallisto naisille. Työn tavoitteena oli ottaa huomioon eri joogatyylejä, jooga-asanat ja liikeradat sekä kohderyhmän näkökulmaa, toiveet ja mieltymykset. Työn pohjana ...
  • Nanotimanttilujitetun kolmiarvoisen kromipinnoitteen tribologiset ominaisuudet 

   Ruotsalainen, Pauli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia detonaatiomenetelmällä valmistettujen nanotimanttipartikkeleiden vaikutusta kolmiarvoisesta kromikylvystä sähkösaostetun pinnoitteen tribologisiin ominaisuuksiin. Tutkimustyön tueksi ...
  • Nappikaupan neuleet : Neulemallien tuotekehitys ja neuleohjeet 

   Risulainen, Niina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä suunnitellaan neulemalleja yhteistyökumppanin tarpeisiin. Kohderyhmänä ovat yhteistyökumppanin asiakkaat, jotka aloittelevat neulomista tai jatkavat harrastusta pitkän tauon jälkeen. Työssä käsitellään ...
  • Nasevan lääkekirjanpidon hyödyntäminen vasikkakasvattamoissa : Hengitystietulehdusten lukumäärien esiintyvyys 

   Nousiainen, Mira (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vasikoita on ajan myötä kasvatettu monilla eri tavoilla, kuhunkin aikaan sopivalla tyylillä. Vasikoiden hoitokäytän-teet muuttuvat uusien tutkimusten ja hankkeiden tuloksien myötä. Suomessa vasikat alkukasvatetaan maito- ...
  • Natiiviröntgenlähete röntgenhoitajan työvälineenä 

   Koponen, Kati; Iljin, Heidi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä selvitimme, täyttävätkö Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon kuvantamisen yksikköön tulevat natiiviröntgenlähetteet lain säätämät vaatimukset juridisesta asiakirjasta. Tarkoituksena oli ...
  • Naudan alkiohuuhtelun kehittäminen - superovulaatiokäsittely ja tuorealkioiden viileäkuljetus 

   Kukkonen, Sara (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä raportoidun tutkimuksen tavoitteena oli kehittää naudan alkiohuuhtelun superovulaatiokäsittelyohjelmaa ja tuorealkioiden viileäkuljetusta. Tutkimuksessa selvitettiin, poikkeaako nykyisin käytössä olevan ...
  • Naudan liete maissin jaetussa lannoituksessa 

   Kiiski, Atte (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Maissi on Suomessa vielä harvinainen, mutta nopeasti yleistyvä viljelykasvi. Suurin osa maissista viljellään nautakarjan karkearehuksi. Puitavaa maissia Suomessa ei voida viljellä lyhyen ja epäsuotuisan kasvukauden sekä ...
  • Naudanlihan suoramyynnin toteuttaminen 

   Piippo, Jaana (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn aiheena oli naudanlihan suoramyynnin toteuttaminen. Työn tarkoituksena oli selvittää mitä edellytetään, jos emolehmätila myy lihaeläimensä itse suoraan kuluttajalle. Työ toteutettiin tekemällä teemahaastatteluja ...
  • Naulalevyrakenteiset siltamuotit 

   Lappalainen, Eetu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tiivistelmä Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia naulalevyrakenteisten ristikkorakenteiden soveltuvuutta erilaisten siltatyyppien muottien tukirakenteissa käytettäväksi. Työssä tarkasteltiin neljää yleisintä siltatyyppiä ...
  • Nautojen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Moodle-kurssi 

   Lamminsalo, Sari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Maatalousalan perustutkinnon suorittaminen ammatillisena peruskoulutuksena sisältää erilaisia tutkinnonosia; osa tutkinnonosista on pakollisia ja osa valinnaisia tutkinnonosia. Opiskelijan on saavutettava tutkinnolle ...
  • Nautojen keinosiemennyskoulutus Suomessa ja Euroopassa 

   Finnilä, Kaisa; Ullgren, Anne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Suomessa tilakoon kasvun ja maatalouden tehostumisen myötä myös karjan jalostus ja hedelmällisyyden hallinta kehittyvät, mikä muuttaa seminologin työtä sekä lisää toimilupa siemennysten määrää. Seminologilta vaaditaan yhä ...