Viitteet 4122-4141 / 7332

  • P1-puhtausluokka saneerauskohteessa 

   Patronen, Karri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä P1-puhtausluokkaan sekä laatia siitä tilaajalle pienimuotoinen P1-käsikirja. Käsikirjan tarkoitus on helpoittaa työmaamestarin työtä P1-puhtausluokan osalta. Opinnäytetyön ...
  • Paalu- ja ontelolaatta-alapohjan kustannusvertailu 

   Karsikas, Juho (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kustannusvertailu paalu-ja ontelolaatta-alapohjille. Kustannusarvion lähtötietoina oli erään kohteen rakennesuunnitelmat, joista on työstetty kustannuslaskenta. Työtä aloitettiin ...
  • Paalujen sivuvastuksen hyödyntäminen korkeassa rakentamisessa 

   Tissari, Annamari (2019)
   Vaakavoimien aiheuttamat kuormat otetaan vastaan yleensä vinopaaluilla tai paalujen sivuvastuksen avulla. Sivusuuntaisessa kuormituksessa maan ja paalun vuorovaikutusta kuvataan usein rakennemallilla, jossa maaperän ...
  • Paalunkatkaisijan patentointi ja paalunkatkaisijan tekninen esite 

   Luukkonen, Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän insinöörityön aiheena oli uuden keksinnön patentoinnin kuvaus sekä paalunkatkaisijan teknisen esitteen laatiminen. Esitteen on tarkoitus toimia materiaalina uutta keksintöä markkinoitaessa joko mahdollisille lisenssin ...
  • Paalutuskoneen testausohjeistuksen laatiminen 

   Hiltunen, Jarno (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Liikkuvan työkoneen testausprosessi on oltava perusteellinen oikean ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Tes-taamisella varmistetaan että kone on turvallinen käyttäjälle, sekä ympäristölle. Sähköjärjestelmän toiminnan ...
  • Paalutustyömaan kustannusvertailu 

   Malila, Jarmo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän insinöörityön aiheena oli paalutustyömaan kustannusvertailu. Tavoitteena oli vertailla työmaan laskennassa arvioituja ja toteutuneita kustannuksia keskenään, sekä selvittää eroihin johtaneita syitä. Työn kohdetyömaana ...
  • Paastokurssin suunnittelu palvelumuotoilun keinoin 

   Kröger, Annamaija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytteeni tavoitteena oli suunnitella paastokurssi Helsingin Vuosaaressa sijaitsevaan Kulttuurikeskus Sofiaan palvelumuotoilun keinoin. Palvelumuotoilun keskeisinä asioina ovat asiakasymmärryksen luominen, konseptointi ...
  • Pahvilaatikoiden muodostus ja lastaus : Automaatio 

   Jääskeläinen, Jyri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää EID Tech Oy:lle käyttökelpoiset mekaniikkasuunnitelmat pahvilaatikoiden muodostuksen ja lavalle lastauksen hoitavasta automaatiosovelluksesta. EID Tech Oy:llä on tarkoitus ...
  • Paikallavaluholvin ja elementtirakenteisen holvin kustannusvaikutukset kerrostalorakentamisessa 

   Hartikainen, Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla kahden erityyppisen runkorakennustuotantotavan kustannuksia ja aikatauluja, toisessa väli- ja yläpohjat on tehty paikallavalettuna. Toisessa kohteessa käytettiin ontelolaattoja. ...
  • Paikallavalulaatan mallinnus- ja piirustusohje Tekla Structures -ohjelmistoon 

   Tuura, Onni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli paikallavalulaatan mallinnus ja piirustusohjeen tuottaminen Tekla Structures -ohjelmistoon. Opinnäytetyöhön sisällytettiin kysely tilaajayrityksen työntekijöille, jolla kartoitettiin ...
  • Paikallavalurungon raudoituksen laskeminen FEM-Design 14 -ohjelmalla 

   Vääränen, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä oli tavoitteena opetella käyttämään FEM-Design 14 -ohjelmaa ja laskea sillä paikalla valettavan rungon raudoitusta. Tarkoituksena oli myös syventää omaa osaamista rakennesuunnittelijan tehtävissä ja ...
  • Paikallavalurungon työvaiheiden menetelmäkuvaus 

   Leskinen, Maiju (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tiivistelmä Työn tavoitteena oli laatia ohje NCC Rakennus Oy:lle paikallavalurungon tuotantosuunnittelussa huomioitavien asioiden opastukseen. Ohjeesta tuli laatia sellainen, että sitä voidaan käyttää työtapoihin liittyvän ...
  • Paimenkoiran käyttö nautakarjatiloilla Pohjois- Savossa 

   Lampinen, Eeva-Maria (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Paimenkoirien käyttö apuna nautojen liikutuksessa on lisääntynyt ympäri Suomea. Koira on sutta muistuttava eläin, jota nauta luontaisesti kunnioittaa. Opinnäytetyössä on selvitetty paimenkoiran käyttöä nautakarjatiloilla ...
  • Painehaavojen tunnistaminen ja ehkäisy : Kyselytutkimus Kuopion yliopistollisen sairaalan operatiivisissa yksiköissä 

   Summanen, Petra; carolina.markkanen@edu.savonia.fi, Carolina Markkanen; helene.aberg@edu.savonia.fi, Helene Åberg (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Painehaava on ihoon ja/tai sen alaiskudokseen ulottuva haava, jonka vaikuttavin syntymekanismi on paine tai sen yhteisvaikutukset kitkan ja venytyksen kanssa. Painehaavat syntyvät usein luisille tai ohuen kudoksen alueille ...
  • PAINEHAAVOJEN TUNNISTAMINEN JA ENNALTAEHKÄISY : Kysely Kuopion yliopistollisen sairaalan hoitohenkilökunnalle 

   Tiensuu, Annu; Korhonen, Riikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Painehaava on paikallinen ihon tai ihonalaiskudoksen vaurio, jonka aiheuttaa paine, venytys tai hankaus, yhdessä tai erikseen. Painehaava syntyy usein kehon luisen ulokkeen kohdalle. Painehaava muodostuu erityisesti akuutti ...
  • Paineilmajärjestelmän tarkastelu : Luikonlahden rikastamo 

   Hirvonen, Pirkka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää paineilmalaitteiden ja verkoston kunto sekä uudistamistarve ja myös arvioida paineilman riittävyys tuotantokapasiteetin noustessa. Lisäksi selvitettiin, miten olisi järkevää ...
  • Paineilmakompressorin komponenttien keräysalusta 

   Jääskeläinen, Juho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja valmistaa paineilmakompressorin komponenttien keräysalusta solutuotantoon. Keräysalusta toimii tuotantosolussa kompressorin osien varastona ja väliaikaisena työtasona. Tavoitteena ...
  • Painelaiteteräsputken supistus puristamalla : HögforsGST Oy 

   Jalkanen, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia painelaiteteräsputken supistamista puristamalla ja siinä syntyviä jännityksiä sekä muutoksia materiaalissa. Myös menetelmän kustannustehokkuus oli selvitettävä. Työ aloitettiin ...
  • Painelaitteiden koeponnistuksissa käytettävät paineet ja apuosat 

   Jalo, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tarkoituksena oli kerätä yhteen Sumitomo SHI FW:n tekemät linjaukset koepaineiden määrittämisestä ja koeponnistuksissa käytettävien apuosien mitoituksessa. Työn tavoite oli käsitellä koepaineiden määrittämistä ...
  • Paineviemärilinjan automatiikka : Maavesi - Jäppilä 

   Tuovinen, Nino (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan Maavesi – Jäppilä alueen vesiosuuskunnan jäteviemärilinjaa sekä käytössä olevaa automatiikkaa. Urakka sisältää yli 70 km vesi- ja viemärilinjoja, päättötyössä käsitellään vain paineviemärilinjaa, ...