Viitteet 4783-4802 / 7303

  • QR-koodi turvallisuusviestinnässä 

   Käkönen, Valtteri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän päättötyön aiheena oli kartoittaa QR-koodin käyttöä ja käyttömahdollisuuksia turvallisuusviestinnässä. QR-koodi on lyhenne sanoista Quick Response ja tämä tekniikka on lähtöisin tehtaista, joissa liukuhihnalla kulkevien ...
  • QR-koodit osaksi mediakasvatusta sosiaali- ja varhaiskasvatusalalla 

   Eloranta, Petra; Ala-Hiiro, Marjaana; Koskimies, Saara (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä ja toimeksiantaja oli iisalmelainen Päiväkoti Hepokatti Oy. Työn tavoitteena oli kehittää varhaiskasvattajille opas QR-koodien käytöstä, jossa on selkeä ohjeistus koodien tekemiseen ...
  • Quality Control of Construction Projects 

   Cao, Ying (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   The purpose of this thesis was to find out the shortcoming of quality management in construction projects of Third Chemical Engineering Construction Co. Ltd. (TCC), to help them strengthen the quality management system, ...
  • Quality Management System according to AS9100-C 

   Bulaeva, Valeriya (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Case company is specialized in the field of spark technology and supplies its customers with EDM solutions. The company also produces for the aerospace customer that has recently required Case company to obtain AS9100 ...
  • Quality manual creation (according to ISO 9001 2015) for a medium sized company 

   Simonson, Patrik (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   The impulse of this project was a company’s desire to become certified with ISO standard 9001:2015. As it makes chronological sense to first understand the aforementioned standard as well as how it applies to the company, ...
  • Raakaveden käyttö Stora Enson Varkauden tehtaalla 

   Kinnunen, Kirsi (2019)
   Tämän opinnäytetyön tilaajana oli Stora Enso Varkauden tehdas. Veden kulutuksen tehostaminen tehtaalla ja veden käytön raportointitarkkuuden lisääminen ovat taustana tälle opinnäytetyölle. Tämä opinnäytetyö on laadullinen ...
  • Raasion ampuma-alueen inventointi ja suunnittelu 

   Tuikka, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli laatia jo olemassa olevien rakennusten lupapiirustuksia erilaisista ampumaradan rakennuksista, practical-radalla sijaitsevan kallionnyppylän poistamisen suunnitelmat, 100 metrin ...
  • Radan kuivatuksen kunnossapito 

   Huovinen, Matias (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli toimia ohjeena, miten kartoitetaan radan kuivatuksen kunnossapito. Lisäksi tarkoituksena oli, että ohjeen avulla voitaisiin ohjata kuivatuksen kunnossapidon työnsuunnittelua. Opinnäytetyössä ...
  • Radan Kunnossapidon Työvaiheiden Työmenekkien Määrittäminen 

   Happonen, Teemu-Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli määrittää Destia Rail Oy:n kunnossapidossa tehtävien töiden työmenekit sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Mitattavat kohteet valittiin pareto-periaatteella, jota sovellettiin työvaiheiden valinnassa. ...
  • Radan kävelytarkastus 

   Tammela, Mikael (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli toimia ohjeena, miten tehdä radan kävelytarkastus huolellisesti ja tehokkaasti. Opinnäytetyössä on kerrottu, mitä asioita tarkastuksessa tulee havaita, kuinka viat tulee kirjata ja luokitella. ...
  • RadiMation-testausohjelmiston käyttöönotto 

   Jaatinen, Elina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa käyttöön RadiMation-testausohjelmisto EMC-testauksessa. Työn tilaaja oli Savonia-ammattikorkeakoulun EMC-laboratorio, joka tarjoaa yrityksille häiriönpäästötestejä ja -sietotestejä. Työssä ...
  • Radiografiatyön prosessi thorax-tutkimuksessa 

   Berlin, Lasse; Larronmaa, Markku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä tuotettiin opetusmateriaalia aiheesta radiografiatyön prosessi thorax-tutkimuksessa röntgenhoitajaopiskelijoille. Kehittämistyönä toteutettuna opinnäytetyö koostui tuotoksesta sekä raportointiosiosta. ...
  • Radiografisen tarkastuksen korvaaminen vaiheistetulla ultraäänitarkastuksella 

   Hämäläinen, Nestori (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee kahta volymetristä NDT-menetelmää, radiograafista- ja ultraäänitarkastusta. Työ tehtiin yhteistyössä Nordic Power Service Inspection Oy:n kanssa. Tavoitteena oli, tutkia voidaanko vaiheistetulla ...
  • Radiologisia tutkimuksia Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä : esitevihko potilaille Iisalmen sairaalan röntgenosaston aulaan 

   Saikkonen, Eveliina; Huovinen, Anni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö pohjautuu vuonna 2010 Iisalmen sairaalan röntgenosastolla tehdyn kyselyn esiintuomaan tarpeeseen. Kyselyssä on käynyt ilmi, että lähes 34 % potilaista kaipaa lisää ohjausta liittyen röntgensäteilyyn. Tiedon ...
  • Radionuklidi Gallium-68 ja siitä johdettujen yleisimpien radiomerkkiaineiden käyttö neuroendokriinisten kasvainten diagnosoinnissa 

   Sydänjoki, Susanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Isotooppilääketieteessä käytettävän kahden erilaisen kuvantamismenetelmän yhdistelmällä; hybridikuvantamisella saadaan yhdellä kuvantamiskerralla ns. fuusiokuva, joka sisältää informaatiota anatomiasta ja metaboliasta. ...
  • Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus 2017 – Tilitoimiston näkökulma 

   Minkkinen, Tomi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutuksia kirjanpitoa toimeksiannosta hoitavien yritysten eli tilitoimistojen näkökulmasta. Rahanpesulla tarkoitetaan toimia, joiden ...
  • Rahoitusselvitys aloittelevalle pk-yritykselle : Case: Pets Cooler 

   Uotinen, Emmi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tarkoituksena oli selvittää erilaisia rahoitusvaihtoehtoja aloittelevalle pienelle ja keskisuurelle yritykselle. Opinnäytetyön tavoite oli helpottaa toimeksiantajayrityksen Pets Cooler rahoituslähteiden valintaa. Yritystoiminnan ...
  • RAILROAD TRANSPORTATION: Silk Road rail routes comparison – transportation between EU, Scandinavian countries and China 

   Grishkina, Anastasiia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Need for transportation of the materials, details or ready products is growing over every year and it is directly proportional to the population growth. From the economic point of view, rail freight transport opens ...
  • Rajamailla - Raportti taiteellisesta opinnäyteyöstä 

   Mämmi, Maija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Rajamailla on Maija Mämmin taiteellinen opinnäytetyö, joka sai ensiesityksensä Lähtölaukaus-tanssifestivaalilla Kuopi-ossa 29.2.2016 Sotkun näyttämöllä. Rajamailla oli seitsemälle tanssijalle tehty, pitkälti improvisaati ...
  • RAJAT(ON): Koreografiaa yhteiskunnallisista aiheista tanssijalähtöisillä työskentelymetodeilla 

   Immonen, Mona (2019)
   RAJAT(ON) –tanssiteos on Mona Immosen taiteellinen opinnäytetyö, joka sai ensiesityksensä Lähtölaukaus 2019 -tanssifestivaalilla Kuopiossa 27.2.2019. Opinnäytetyössä käsitellään yhteiskunnallisia aiheita ja tutkitaan ...