Viitteet 6536-6555 / 7281

  • UAV Pelastustoiminnan johtajan tukena - Laitteiston tekniset vaatimukset 

   Jäntti, Jyri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä määritellään teknisiä vaatimusmäärittelyjä pelastustoimen joh-tamiseen soveltuvalle miehittämättömälle ilma-alukselle, myöhemmin UAV. UAV:n käyttämistä pelastustoiminnan johtajan tilannekuvan muodostuksessa ...
  • Uhka- ja vaaratilanteet ensihoidossa : koulutus Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen Kuusamon toimipisteelle 

   Auvinen, Kimmo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen Kuusamon toimipisteelle koulutus koskien toimintaa uhka- ja vaaratilanteissa sekä näiden tilanteiden ennaltaehkäisyä ensihoitotyössä. ...
  • Uhkakuvia vai mahdollisuuksia? : Lapsen osallisuus päivittäiskirjaamisessa Harjulakodin lastensuojeluyksikössä 

   Kolehmainen, Sanna; Korhonen, Paula (2018)
   Lastensuojelun tehtävänä on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö on velvollinen tekemään ...
  • ULKOILMAN ILMANLAADUN HIUKKASMITTALAITTEIDEN VASTAAVUUDEN MÄÄRITYS 

   Mäkelä, Taneli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää optiseen menetelmään perustuvaa Osiri-hiukkasmittalaitteen käyttökelpoisuutta jatkuvatoimiseen tai suuntaa-antaviin ulkoilmanlaadun mittauksiin. Hyvän ilmanlaadun turvaamiseksi ...
  • Ulkoistaminen liiketoiminnan edistäjänä : Case: Kuopion Sihteeripalvelu 

   Kettunen, Miia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toimistopalvelujen ulkoistamisen tarve Kuopion alueella.Toimeksiantajana toimi Kuopion Sihteeripalvelu, toimitusjohtaja Mirja Turunen. Työssä käsiteltiin lisäksi ulkoistamisen ...
  • Ulkoistaminen Suomesta Puolaan 

   Pitkäkangas, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnytetyössä tutkitaan ulkoistamista Suomesta Puolaan. Työssä selvitetään teoriaan pohjautuen erilaisia tapoja toteuttaa ulkoistaminen ja milloin ulkoistaminen kannattaa. Tutkimuksen loppupuolella käydään läpin ...
  • Ulkoisten massojen seuranta maarakennustyömailla 

   Mäkinen, Juhamatti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö on tehty Destia Oy:lle helpottamaan massaseurantaa. Työn tarkoituksena oli kehittää Destia Oy:n käyttöön Excel-pohjainen maarakennustyömailla käytettävä laskentatyökalu ulkoisten kiviainesten seurantaan ...
  • Ulkoisten pelastussuunnitelmien hyödyntäminen Jokilaaksojen pelastuslaitoksella – case Hituran kaivos 

   Oinonen, Kari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Pelastuslaki 379/2011 velvoittaa pelastuslaitosta laatimaan ulkoisen pelastussuunnitelman tiettyihin erityistä vaaraa aiheuttaviin kohteisiin. Ulkoinen pelastussuunnitelma tulee laatia yhteistyössä asianomaisen ...
  • Ulkomaalaisten asiakkaiden hotellin valintaan vaikuttavat tekijät. Case Sokos Hotel Ilves 

   Ohvo, Susanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tamperella on lukuisia hotelleja ja hostelleja, joista asiakas voi valita mieleisensä majoituspaikan saapuessaan kaupunkiin. Mikä saa asiakkaan valitsemaan tietyn hotellin näiden kaikkien vaihtoehtojen joukosta? Tutkimuksen ...
  • Ulkomaisen työntekijän perehdytyssuunnitelma kaupan alalle 

   Laine, Simo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja on Osuuskauppa PeeÄssä. Työn tarkoituksena on kehittää ulkomaisen työntekijän perehdytyssuunnitelma kaupan-alalle jo olemassa olevan materiaalin tueksi. Tavoitteena on parantaa PeeÄssän ...
  • Ulkosaunan suunnittelu 

   Körkkö, Arttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella yksityiselle henkilölle ulkosaunarakennus vapaa-ajan käyttöön. Kohteen rakennuspaikkana on Leppävirran Paukarlahdessa sijaitseva omakotitalotontti, joka on vuokrattu kunnalta. ...
  • Ulkoseinäelementin valmistukseen videopohjaista perehdyttämismateriaalia 

   Voutilainen, Kalle (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia perehdyttämismateriaalia Parmacon tarpeisiin. Parmaco valmistaa erilaisia tilaratkaisua asiakkaan tarpeiden mukaan, kuten kouluja, päiväkoteja ja hoitokoteja. Työ käsittelee ...
  • Ulkoseinärakenteen laadunvalvontatyökalu 

   Manninen, Henri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää Varte Oy:n toimintajärjestelmää lisäämällä käytettäviin resursseihin ulkoseinien laadunvarmistukseen tarkoitettu dokumentti. Lähtökohtana työlle oli aikaisempi järjestelmä, ...
  • Ullakon lisärakentaminen - Kinnusen jugendtalo Lappeenrannassa 

   Pulkka, Verna (2019)
   Opinnäyteyön päätavoitteena oli tutkia Kinnusen talon ullakkorakentamisen mahdollisuuksia. Kinnusen jugendtalo sijaitsee Lappeenrannan keskustassa ja sen on suunnitellut rakennusmestari Pekka Roiha vuonna 1909. Kinnusen ...
  • Ulokkeena toimivan teräsponttiseinän siirtymätarkastelu 

   Sirén, Rosa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tutkia ulokkeena toimivan teräsponttiseinän käyttäytymistä. Tavoitteena oli verrata teräsponttiseinän todellista siirtymää laskennalliseen siirtymään sekä tutkia maaparametrien ja ...
  • Ulosteen parasiittien tutkiminen : työohje bioanalyytikko-opiskelijoille 

   Karhunen, Henna; Tuhkanen, Titta (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Suoliston alkueläin- sekä matoinfektiot eli parasiitti-infektiot ovat hyvin yleisiä maailmanlaajuisesti. Useimmat Suomessa todetut suoliston parasiitti-infektiot ovat peräisin ulkomailta, mutta joitakin parasiitteja esiintyy ...
  • Ulostenäytteen bakteeritutkimusprosessi : Posteri bioanalytiikan opiskelijoille 

   Koskela, Nina; Brown, Ebba (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Ulostenäytteiden tutkiminen on tärkeä osa bioanalyytikon työtä. Ulostetutkimuksia tarvitaan useiden eri tautien ja sairauksien diagnostiikassa ja hoidossa. Yleinen syy ulostenäytteen ottamiselle on erilaiset ripulitaudit, ...
  • UML Based Requirement Management Process in Mobile Multimedia Software Projects 

   Kallio, Jarno (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Requirements management is an important sub-process in software development lifecycle. Its purpose is to assure that the project outcome meets the expectations of the customers and other internal or external stakeholders. ...
  • Umpilehmän ruokinta 

   Hentilä, Hanna-Sisko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä selvitettiin naudan ummessaolokauden vaiheita ja sen ajan ruokintaa. Työssä kerrottiin ruokintaperäisistä sairauksista yleisimmät sairaudet, joita voidaan ennaltaehkäistä ruokinnalla. Ummessaolokauden ...
  • Understudying : Raportti Kuopion Kaupunginteatterin musikaaliproduktiosta Annie Mestariampuja 

   Lyytikäinen, Heli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöproduktiossa tekijän tavoitteena oli suoriutua Kuopion Kaupunginteatterin Annie Mestariampuja –musikaalin pääroolin understudyn tehtävästä ammattiteatterin kriteerien vaati- malla tavalla. Tällöin pääroolin ...