Viitteet 6775-6794 / 7431

  • V4-rintakytkennän sijoittelun merkitys 12-kytkentäisen lepo-EKG:n rekisteröinnissä naisilla 

   Sagulin, Piia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Elektrokardiografia on tärkein ja eniten käytetty sydämen koneellinen tutkimus, jolla selvitetään,sydämen syketaajuutta, ravinnon- ja hapensaantia, rytmin säännöllisyyttä ja luonnetta sekä johtoratojen toimintaa tarkastelemalla ...
  • Vaakavoimien jakautuminen yhdistelmäjäykistyksessä 

   Karppinen, Jone (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää, kuinka vaakavoimat jakautuvat jäykistäville pystyrakenteille, kun rakennuksen jäykistämiseen käytetään teräsjäykisteristikon ja betonisen mastoseinän yhdistelmää. Työn tarkoituksena ...
  • Vaan minäpä hymyilen vastaan : Raportti musiikin tekemisestä näyttämöteokseen 

   Jänkälä, Jukka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni on produktio, jonka taiteellinen kokonaisuus koostuu musiikin säveltämisestä ja sovittamisesta sekä sen esittämisestä Vaan minäpä hymyilen vastaannäyttämöteoksessa. Esityksessä soitin sähkökitaraa ja ...
  • Vaara-Kainuun maaseutuhallinnon yksikön kehittäminen 

   Heikkinen, Jouni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Maaseutuhallinto kunnissa uudistuu lain perusteella viimeistään vuoden 2013 alusta alkaen. Laki maaseutuhallinnon uudistuksesta edellyttää, että toimivissa kuntien maaseutuhallinnon yksiköissä on jatkossa vähintään 800 ...
  • VAARALLISET KEMIKAALIT KAUPPAKESKUKSISSA 

   Holopainen, Ari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Kauppakeskusten määrä Suomessa kasvaa. Kauppakeskusten turvallisuudesta vastaa kauppakeskuksen turvallisuusjohto. Kauppakeskuksessa voi olla useita kymmeniä erilaisia myymälöitä ja toimijoita, minkä vuoksi kokonaisuuden ...
  • Vaarallisten aineiden koulutusmateriaali ensihoidon henkilöstölle 

   Kuutsa, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö käsitteli vaarallisten aineiden onnettomuuksia ja niissä tapahtuvaa viranomaisten välistä yhteistyötoimintaa. Vaarallisten aineiden onnettomuudet ovat pelastusviranomaisten johtamia tilanteita, mutta ...
  • Vaarallisten aineiden ohjekortiston päivitys Valtion rautateille 

   Löyttyniemi, Paavo; Hyvönen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli päivittää Valtion Rautateiden Vaarallisten aineiden ohjekortisto, joka oli luotu 27.05.1998. Työmme tulee osaksi valtakunnallista Tokeva2020hanketta. Opinnäytetyömme oli toiminnallinen ...
  • Vaaratapahtumailmoitusten tapahtumatyypit ja kehittämistoimenpiteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän asumispalveluissa 

   Huttunen, Niina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä raportoitujen vaaratapahtumailmoitusten tapahtumatyyppejä ja kehittämistoimenpiteitä. Vaaratapahtumien raportointijärjestelmää on tutkittu paljon terveydenhuollon ...
  • Vaasisarjan suunnittelu Kajaanin Helluntaiseurakunnalle 

   Tuikkala, Eeva (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö sisältää suunnittelutyön Kajaanin Helluntaiseurakunnalle. Seurakunnalla oli tarve yhtenäiselle vaasisarjalle, jota voitaisiin käyttää kattauksissa, puhujakorokkeella sekä lahjana. Vaaseja suunniteltiin kahta ...
  • Vaatetusmuotoilu <3 Suomalainen nykyarkkitehtuuri : Kehitys mallistoideasta vaatehuoltokonseptiksi 

   Jokela, Noora (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan vaatemallistoidean kehittymistä vaatehuoltokonseptiksi. Tavoitteena oli luoda aikaa kestävä mallisto arkkitehtuurista sekä jäkälien tekstuurista inspiroituen, työn edetessä muodostui parempi ...
  • Vaatimusten määrittely suunnittelunohjaukseen tietomallihankkeessa 

   Hämäläinen, Jussi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Destia Oy on Suomessa infrarakentamisen kärjessä kehittämässä tietomallipohjaisia järjestelmiä ja toimintatapoja. Tietomallipohjaisen suunnittelunohjausjärjestelmän kehittäminen toimii merkittävänä askeleena ...
  • Vaativan sillankorjaushankkeen työmaatekniikka 

   Korhonen, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin sillankorjauksen haasteisiin työteknisistä näkökulmista. Esi-merkkeinä käytettiin Leppävirran sillankorjaushanketta ja sen toteutusta. Erityisesti painotettiin työn turvallista suorittamista ...
  • Vaatteiden valmistus jätteen inspiroimana ja kuluttajan vaikutus tekstiilijätteen syntyyn 

   Saari, Tytti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa vaatteita tekstiili- ja muovijätteestä jäteongelman inspiroimana. Työn aihe syntyi opiskelijan halusta tuoda esille tekstiilijätteen tuomat ongelmat ja kuluttajan ...
  • Vahvavirtaelementtien tietomallinnus ja suunnittelutyön kehittäminen 

   Rajalaakso, Sami (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tietomallinnus ja tilaajayrityksen toiminnan kehittäminen tietomallinnuksen saralla. Tavoitteena oli tuottaa Väyläviraston hankkeen projektille vahvavirtaelementtien tietomallit, selvittää ...
  • Vahvuutta itsetuntoon : Portfolion kehittäminen Kuhmon Starttipajalle 

   Kettunen, Enni; Karppinen, Miia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistyö. Tavoitteena oli kehittää portfolio, joka antaa kuvan Starttipaja-toiminnasta ja vahvistaa starttipajan asiakkaiden itsetuntoa sekä itseluottamusta harjoitteiden avulla. ...
  • Vaiheistetun ultraäänikuvauksen mekanisointilaite 

   Pöyhönen, Esa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on vaiheistetun ultraäänikuvauksen mekanisointilaitteen kehitys. Opinnäytetyössä tutustuttiin vanhaan laitteeseen ja suoritettiin kehitysprojekti . Opinnäytetyön tavoitteena oli valmistaa uusi ...
  • Vaiheittainen sukupolvenvaihdos : Yhteisyrittäjyyden aika 

   Kämäräinen, Kirsi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Sukupolvenvaihdos on monelle tilalle ajankohtainen nyt tai tulevaisuudessa. Suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle tarvitsemme jatkajia maatiloille. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Ongelmana on liian vähän ...
  • Vaihtelua arkeen – kuntouttavaa toimintaa Iisalmen injektioryhmälle 

   Nerg, Hanna; Venäläinen, Henriikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Toiminnallisena opinnäytetyönä suunniteltiin ja pilotoitiin toimintasuunnitelma Iisalmen injektioryhmälle.Tavoitteena oli edistää skitsofreniapotilaiden kuntoutumista ja elämänhallintaitoja. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
  • Vaihtelua visualisointeihin : Sykevälivaihtelun muotoilu tiimitehosteeksi 

   Hujanen, Wille (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä käydään läpi datan visualisoinnin teoriaa ja prosessia. Työ toteutettiin yhteistyössä Mega Elektroniikka Oy:n kanssa, jonka tuoteperheissä sovellettuun sykevälivaihteluteknologian tuottamaan dataan ...
  • Vaihtelun suuruuden ja syiden kartoittaminen hitsatussa rakenteessa 

   Hyttinen, Hemmo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä työ tehtiin Outokummun Metalli Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli määrittää vaihtelun suuruutta ja kar-toittaa mahdollisia syitä esiintyvälle vaihtelulle. Erityisesti tarkasteltiin hitsatun rakenteen valmistuksessa ...