Viitteet 7115-7134 / 7332

  • Warmnet Oy:n laatukäsikirjan päivittäminen ISO 9001:2015-standardin mukaiseksi 

   Karvinen, Jere (2019)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Warmnet Oy:lle. Työssä perehdyttiin erilaisiin laatuun liittyviin asioihin ja termeihin kuten laadun eri näkökulmat, laatujohtaminen, laadunhallintajärjestelmä sekä laatuun liittyviin ISO-standa ...
  • Water consumption study of reverse osmosis filtration at Valio Lapinlahti dairy 

   Hynynen, Joni (2019)
   Valio Ltd has launched an energy and resource reducing project the target of which is to reduce 20% of all energy and resource consumption. Inspired of that, Valio Lapinlahti have started a pilot project of a water consumption ...
  • The Way of Chery to Achieve the Most Successful Auto Brand in China 

   Tao, Yan (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   The automobile market in China is in the state of growth. The development of new energy vehicles and the automobile industry is taking place in the forms of regrouping and restructuring. This offers Chery a great opportunity ...
  • Web Technology of Electronic Commerce 

   Wang, Xinkai (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   The development of the Internet makes our lives more colorful and convenient by its effectiveness and popularity. An example is electronic commerce (also called E-Commerce). There are a number of platforms belonging to ...
  • Web-pohjainen asiakashallintajärjestelmä 

   Liukkonen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Varis Oy on laatoitusurakointiyritys, jonka liiketoiminta on kohdistunut korjausrakentamiseen. Yritys tarvitsi käyttöönsä asiakashallintajärjestelmän, jonka avulla se pystyisi ylläpitämään ja käsittelemään liiketoiminnan ...
  • Web-pohjainen koulutusten hallintajärjestelmä : Suunnittelu ja toteutus 

   Nousiainen, Lari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin web-pohjainen koulutusten hallintajärjestelmä Ylä-Savon lomituspalveluille. Aiemmin Ylä-Savon lomituspalveluiden lomittajien koulutustietoja pidettiin yllä Excel-pohjaisessa ...
  • Web-pohjainen tietokannan hakutyökalu 

   Manninen, Sonja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli tehdä työkalu, jonka avulla voi luoda ja suorittaa hakulauseita käyttöliittymän kautta. Sovellus kehitettiin Consulting and Research Oy:lle. Työkalu muodostaa valitun tietokannan rakenteen ...
  • Web-pohjainen työkalenteri 

   Roivainen, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa web-pohjainen työkalenterisovellus Unelmapaketti Ay:öön kuuluvalle Kodin Apujoukoille. Sovelluksen tarkoituksena oli nopeuttaa yrityksen työtehtävien hallintaa ja helpottaa ...
  • Web-pohjainen varastonhallintajärjestelmä 

   Kumpulainen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön aiheena on web-pohjainen varastonhallintajärjestelmä. Työ toteutettiin IT-Systems Finland Oy:lle Ylä-Savolaisilta yrityksiltä oli tullut kyselyitä web-pohjaisista varastonhallintajärjestelmistä. ...
  • Web-portaali pelaajayhteisölle 

   Sopanen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli luoda dynaaminen web-portaali Starcraft 2 – tietokonepelin pelaajayhteisölle. Web-portaali mahdollistaa peliyhteisön sisäisten sarjapelien sekä turnauksien järjestämisen sekä niiden ylläpidon. ...
  • Weblab Clinicalin käyttöönotto Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa 

   Hukkanen, Tuula (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä kehittämistyö kuvaa ja arvioi Weblab Clinicalin käyttöönottoprosessia. Kehittämistyön tavoitteena oli tuottaa johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia siitä, mitä asioita tulisi ottaa huomioon, jotta uusien sähköisten ...
  • WEBSITE DEVELOPMENT 

   Graydi, Nir (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis was to create a website for registration and activities handling for E-Elämysretket Tmi. This website is the first and only site where customers can register for activities. The company used to ...
  • Webstore marketing in Russia 

   Potapova, Elena (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Field of Study Engineering and Technology Degree Programme Degree Programme in Industrial Management Author(s) Elena Potapova Title of Thesis Webstore marketing in Russia Date 27.05.15 Pages/Appendices 47/2 Supervisor(s) ...
  • WELLO2 HENGITYSHARJOITUSLAITTEEN MYYNTISTRATEGIA - SEGMENTTINÄ URHEILIJAT 

   Ruuskanen, Niko; Mustonen, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön toimeksiantajana oli kuopiolainen Hapella Oy, ja tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia myyntistrategia yrityksen Wello2 hengitysharjoituslaitteelle. Myyntistrategian kohderyhmäksi ...
  • WellO2-laitteen prototyypin tutkimus : käytettävyyden sekä hengitysharjoittelun vaikutusten ja tuntemusten mittaus 

   Rauhala, Eerika; Hyyryläinen, Maiju (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän työn toimeksiantaja Hapella Oy on kehittänyt hengitysteiden hyvinvointiin WellO2-laitteen, jossa yhdistyy vastuksellinen sisään- ja uloshengitys sekä höyryhengitys. Vastuksellinen sisäänhengitys toimii hengitysliha ...
  • Western blot- ja ELISA-menetelmät mikrobiologian laboratoriossa : posteri bioanalyytikko-opiskelijoille 

   Janatuinen, Emmi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Western blot- ja ELISA-menetelmiä käytetään mikrobiologian laboratoriossa infektiotautien diagnostiikkaan. Western blot- ja ELISA-menetelmät perustuvat vasta-aineen ja antigeenin sitoutumiseen. Vasta-aineiden toiminta ...
  • What factors make young adults choose a bank and change banks 

   Miettinen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   The purpose of this thesis was to find out what are the most important attributes for young adults in a bank, and what would make young adults change their bank to another. A survey was sent to young adults to provide ...
  • WHAT IS THE FUTURE WAY OF AUTOMOBILE CONSUPTION? 

   Longuet, Marc (2019)
   In the Thesis, the subject is about the evolution of the automobile market. The industry is today a key to the society in term of utility but also about the social link. The Thesis is inspiring by the current evolution ...
  • WHAT IS THE FUTURE WAY OF AUTOMOBILE CONSUPTION? 

   Longuet, Marc (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   In the Thesis, the subject is about the evolution of the automobile market. The industry is today a key to the society in term of utility but also about the social link. The Thesis is inspiring by the current evolution ...
  • What is the suitable marketing strategy for Electrolux China Small Home Appliance Co. Ltd 

   Wu, Yuzhen (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Electrolux Small Home Appliance Co. Ltd is facing increasing competitions in China and should update its outdated marketing plan as soon as possible. This study focuses on analyzing the main marketing issues of the company, ...