Viitteet 7106-7125 / 7281

  • X-pankin 1.6- 30.11 tarvekartoitettujen etäasiakkaiden tyytyväisyys 

   Puustinen, Eero (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää kehittämiskeinoja X-pankin etäasiakkaiden palveluun. Ydinideana oli tutkia pankin etäasiakkaiden tyytyväisyyttä palvelun laatuun ja selvittää, miten he koke-vat palvelutilanteen/kontaktin. ...
  • Xander: A Nim Web Application Development Library and Framework 

   Sydänmetsä, Santeri (2019)
   The objective of the thesis was to design and develop a free and open-source web development framework and library for the Nim programming language. As open source projects tend to be large in scale with multiple developers, ...
  • Y63A KULUTUSMITTAUSTEN TARKASTUKSET 

   Raunisto, Jesse (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018댊)
   Opinnäytetyössä tehtiin Vantaan Energia Sähköverkot Oy:lle epäsuorien etäluettavien mittalaitteiden tarkastus-kierron määritys. Määritystä tehtäessä otettiin käsittelyyn koko Vantaan Energian Sähköverkot Oy:n Y63A epä-suora ...
  • YARA SUOMEN TUOTANNON RUMPUJEN KUNNONVALVONTA 

   Turunen, Markku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Yara Suomen tuotantolaitoksille ja pääsääntöisesti Siilinjärven toimipaikalle. Opinnäytteessä keskityttiin tuotantorumpujen kantopyörien ja niiden laakereiden vikaantumisten oikea-aikaiseen ...
  • YEARS TO COME : Yhteinen vaate- ja korumallisto 

   Joutsen, Janne; Kainulainen, Susanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella miesten ja naisten vaate- ja korumallisto omalle kuvitteelliselle tuotemerkille. Työn tavoitteena oli saada aikaan vahva ja kilpailukykyinen mallisto. Mallisto sisältää yhdeksän vaatetta ...
  • Yhdeksän viikkoa kestävän fyysisen harjoittelun vaikutus Parkinsonin tautia sairastavan koettuun tasapainoon 

   Häkkinen, Johanna; Hanski, Tuulia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa yhdeksän viikkoa kestävä liikuntainterventio, jota hyödyntäen tutkimme onko yhdeksän viikkoa kestävällä fyysisellä harjoittelulla vaikutusta Parkinson tautia sairastavan ...
  • Yhden ensihoitajan yksikkö - Alue-ensihoitajapilotointi Pohjois-Savossa 

   Mustonen, Wille; Paasonen, Satu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tiivistelmä Ensihoitopalvelun toimintaa uudistetaan kehittämällä uusia toimintamalleja, joiden tarkoituksena on lisätä alueellista yhteistyötä kaikkien päivystyksellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Uudistusta ...
  • Yhdessä enemmän? : Läheisten kokemukset ja kehittämisehdotukset läheisyhteistyön kehittämisen osana Savon vammaisasuntosäätiössä 

   Hynynen, Anu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Savon vammaisasuntosäätiön kehittämistoiminnan painopisteeksi vuosille 2017 - 2018 on määritelty läheisyhteistyön kehittäminen. Muuttuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaympäristössä yksittäisten asiakaskokemusten ...
  • Yhdessä osallisuutta etsimässä : Tutkimus lasten osallisuudesta Iisalmen kaupungin esiopetusryhmässä 

   Leinonen, Sanna; Korolainen, Emmi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin iisalmelaisen päiväkodin esiopetusikäisten lasten osallisuuden toteutumista. Työn ensi-sijaisena tavoitteena oli lisätä esiopettajien mahdollisuuksia tukea lasten osallisuutta esiopetuksen arjessa. ...
  • Yhdessä tehdään, rennosti mennään. : Työhyvinvointi Iisalmen Kehypajalla 

   Jääskeläinen, Sirpa; Aho, Heidi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä tutkittiin työ- ja yksilövalmentajien työhyvinvointia Iisalmen Kehypajalla. Kehypaja toimii Iisalmen Nuorison Tuki Ry:n alaisuudessa, mikä on toiminut jo vuodesta 1974. Tutkimuksen tarkoituksena oli havaita ...
  • Yhdistykselle toimitilan hankkiminen : Verotus, erityisesti oman käytön arvonlisäverotustilanteet 

   Kinnunen, Laura (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää verotuskäytännöt, erityisesti arvonlisäverotukseen liittyvät käytännöt tilanteessa, missä arvonlisäverotonta toimintaa harjoittava yhdistys hankkisi kiinteistön toimintaansa ...
  • Yhdistysten taloushallinto : Case: Ohjeistus Rotaract-yhdistyksille 

   Matilainen, Taru; Sikanen, Emmi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli taloushallinto Rotaract-yhdistyksissä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää toimeksiantajan jäsenyhdistysten osaamista yhdistysten taloushallinnon hoitamisesta. Tavoitteena oli luoda ohjeistusta ...
  • Yhdistystoiminnan kehittäminen : Case Suomen Opasliitto ry 

   Kalliokoski, Anna (2019)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee yhdistystoimintaa ja yhdistyksen toiminnan kehittämistä, erityisesti strategisesta näkökulmasta. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Suomen Opasliitto ry, joka toimii matkailuoppaiden ja ...
  • Yhteisiä hetkiä - Juhlavuoden asiakas- ja työntekijäkokemukset : Case Osuuskauppa Maakunta 100 v. 

   Rönkkö, Katariina; Makkonen, Karoliina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia Osuuskauppa Maakunnan 100-vuotisjuhlavuoden asiakas- ja työntekijäkokemuksia. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Osuuskauppa Maakunnalle tietoa juhlavuoden kokemuksista asiakkaiden ...
  • Yhteisiä leikkihetkiä Nuppulassa: Leikkikansio ryhmäperhepäiväkotiin 

   Toropainen, Jenna; Nikkanen, Anu (2019)
   Leikki on hyvin tärkeää lapsille, ja se edistää heidän kehitystään, kasvuaan ja oppimistaan monipuolisesti. Leikeissä lasten tiedot ja taidot edistyvät, ja sen tulisikin olla keskeisessä roolissa varhaiskasvatuksen eri ...
  • Yhteiskuntavastuu - yrityksen taloudellinen vastuu : Taloudellisen vastuun raportointi Puustelli Group Oy:ssä 

   Kullberg, Roosa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kansainvälistyvässä ilmapiirissä yhteiskuntavastuulla tulee olemaan yhä suurempi merkitys. Sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu ovat olleet läsnä yritystoiminnassa jo vuosikymmenten ajan, varsinaisesta taloudellisesta ...
  • Yhteiskuntavastuu ja verotus 

   Valta, Rose (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Yhteiskuntavastuu on ollut osa yritysmaailmaa aina 70-luvulta lähtien, mutta viime vuosina se on alkanut saada entistä suurempaa merkitystä. Globalisaation takia vastuullisuuden laiminlyönnit leviävät nopeasti ympäri ...
  • Yhteiskuntavastuuraportti 2015-2016 

   Alanko, Petteri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tähän yhteiskuntavastuuraporttiin on konkreettisesti koottu keskeiset asiat Savonian yhteiskuntavastuun tehtävän hoitamisesta. Raportti on laaja, sillä yhteiskuntavastuu sisältää kolme erilaista näkökulmaa eli ympäristövastuun, ...
  • Yhteiskäyttötilan tuoma muutos työterveyshoitajien kokemana Terveystalossa 

   Lundgren, Annika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Monimuotoisen toimistotyön, digitaalisuuden sekä työtilojen kustannustehokkuuden vaatimusten lisääntymisen myötä toimistotilojen käyttö ja merkitys on muuttunut. Toimitilalta edellytetään joustavuutta ja muuntautumiskykyä, ...
  • Yhteisnavettayritysten johtamiskäytäntöjä 

   Minkkinen, Anna-Maija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Maatilojen rakennekehitys jatkuu voimakkaana ja vaatii yhä suurempia investointeja tulevaisuudessa. Suomessa on kuitenkin vielä paljon pieniä ja keskikokoisia maatiloja, jotka haluaisivat jatkaa maidontuotantoa. Useamman ...