Viitteet 1898-1917 / 7431

  • Juhlapalvelupaketin suunnittelu : Synttärit Savoniassa 

   Günes, Katariina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ollut suunnitella lasten syntymäpäiväjuhlapaketti. Savonian Tapahtumapalvelut on antanut toimeksiannon suunnitella ja tuotteistaa juhlapalvelu, jonka kohderyhmää ovat ...
  • Juhlapuku itsenäisyyspäivän vastaanotolle 2016 

   Muhonen, Aada (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli juhlapuvun suunnittelu ja valmistaminen naisasiakkaalle. Juhlapukua valmistettiin käytettäväksi presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla 6. joulukuuta 2016. Juhlapuvun lisäksi ...
  • Jukolan Sauna 

   Rytky, Johanna (2019)
   Opinnäytetyön aiheena on Kuopion Niiralassa sijaitsevan Jukolankulman kerrostalorakennuksen eli Jukolan Saunan (v. 1928) porrashuoneen väri- ja valaistussuunnitelma. Työn tilaajana oli Jukolankulman kiinteistön omistaja ...
  • Jukolan viestin tietoverkkosuunnitelma : Palvelimet ja työasemat 

   Maukonen, Petteri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tiivistelmä Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin Jukolan viestin tietoverkon suunnitteluun ja testaukseen palvelimiin, työasemiin ja oheislaitteisiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda testilaboratorio, jossa voitiin ...
  • Jukolan viestin tietoverkon suunnittelu ja toteutus 

   Kinnunen, Jarkko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tiivistelmä Tämä opinnäytetyö liittyi toiseen opinnäytetyöhön: Jukolan tietoverkkosuunnitelma - Palvelimet ja työasemat. Opinnäytetyön toteutti Petteri Maukonen. Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli suunnitella ja ...
  • Julkisen hankinnan valmistelu rakennushankkeessa 

   Tommi, Silventoinen (2019)
   Opinnäytetyössä oli tavoitteena luoda Insinööritoimisto Marttilalle ohjeet julkisten hankintojen kilpailuttamista varten. Julkiset hankinnat ovat tarkasti säädelty kokonaisuus, jonka hallitseminen on rakennuttajakonsultille ...
  • Julkisen pääomasijoitustoiminnan vaikuttavuuden arviointia aikaisen vaiheen kasvuyritykseen, Case Finnvera Oyj 

   Vanninen, Minna (2019)
   Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida Finnveran pääomasijoitustoiminnan vaikuttavuutta aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin. Vaikuttavuus määriteltiin Finnveran pääomasijoitustoiminnalle asetettujen tavoitteiden kautta. Julkisesti ...
  • Julkisen rakennuksen korjaus- ja huoltotarpeet 

   Tissari, Henri (2019)
   Syksyllä 2018 tehtiin projektiopinnoissa Siilinjärven helluntaiseurakunnan kirkkorakennuksen kuntoarvio. Tämä opinnäytetyö on jatkoa projektityöhön. Opinnäytetyön tavoitteena oli syventyä kuntoarvion yhteydessä tehtyihin ...
  • Julkiset hankinnat Kuopiossa 

   Kurvinen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena on olla julkisten hankintojen käytäntöihin ja säännöksiin johdattava yhteenveto, jonka avulla uusi työntekijä tai hankintatoimen tehtävistä kiinnostunut opiskelija voi tutustua julkisten ...
  • Julkisivukorjausvaihtoehtojen vertailu teknisestä ja taloudellisesta näkökulmasta 

   Ovaskainen, Niina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Talokeskus Yhtiöt Oy:lle osana korjausrakentamisen hankesuunnitelmaa. Vuonna 1966 rakennettu asuinkerrostalo sijaitsee Kuopiossa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kohteeseen sopivia ...
  • Julkisivuremontin työturvallisuussuunnitelma : Kiinteistö Oy Kuopion Kauppakatu 41 

   Tiainen, Ilari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työturvallisuuden tarkoituksena on varmistaa työntekijän turvallisuus, suojella työntekijän terveyttä ja työkykyä sekä ennaltaehkäistä erilaisia työstä aiheutuvia terveyteen liittyviä haittoja, kuten työtapaturmia. ...
  • Juomamäärän vaikutus vasikoiden kasvuun ja juottokauden kustannuksiin: Sonnivasikoiden ruokintakoe tilaolosuhteissa 

   Hukkanen, Elisa (2019)
   Ensimmäisten elinkuukausien aikana vasikat saavat kaiken kasvuun tarvitsemansa energian maidosta tai juomarehusta. Runsaasti juotetut vasikat kasvavat juottokaudella paremmin kuin niukasti juotetut, mutta kasvuerot tasoittuvat ...
  • Juotosprosessien optimointi 

   Ollikainen, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä tutkittiin toimeksiantajan Elektropoint Oy:n reflow-uunin, höyryfaasin ja aaltojuotoskoneen juo-tosprosesseja. Työn tavoitteena oli laitteiden nykyisten juotosprosessien ja -profiilien selvittäminen sekä ...
  • Juuret ja Kuiske : Kierrätysnahka osana pienmallistoa 

   Kolehmainen, Jonna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli kierrätysnahan tutkiminen sekä pienmalliston suunnittelu Kuiske Clothing- yritykselle. Työn tekijä on yrityksen omistaja. Työssä tutkittiin kierrätysnahan saatavuutta ja jatkokäyttöä etenkin ...
  • Juurikaasun mekanisointi plasmahitsauksessa 

   Lukkarinen, Aatu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin plasmahitsauksessa käytettävän juurikaasun mekanisointia. Työn toimeksiantajana toimii Yit Teollisuus Oy:n Leppävirran tehdas, joka on erikoistunut ruostumattomien, haponkestävien ja ...
  • Juurituellisen jauhekaarihitsauslaitteiston käyttöönotto painelaitetuotantoon 

   Nykänen, Tomi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Insinöörityö käsittelee Mesera Sorsakoski Oy:n hitsauksen modernisointia. Mesera Sorsakoski Oy oli hankkinut jauhekaarihitsauslaitteistonpainelaitteiden hitsaukseen. Hitsauslaitteiston on valmis-tanut Lincoln Electric. Työ ...
  • Jylhäkallion vapaa-ajan rakennushanke 

   Liikanen, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla kesä- ja talviasuttavan vapaa-ajanasunnon materiaali-kustannuksia osana koko rakennuskustannuksia. Vertailun tuloksen oli tarkoitus auttaa valitsemaan näiden kahden rakentamisvaihtoehdon ...
  • Jyväskylän kaupungin suun terveydenhuollon toimintamalli kotihoidon uusille ikääntyneille asiakkaille 

   Tossavainen, Marjut (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomessa ikääntyneiden määrä on kasvussa. Määrän lisääntyminen vaikuttaa suoraan asumiseen, koska yhä enemmän pyritään mahdollistamaan ikääntyneiden asuminen kotona mahdollisimman pitkään. Hyvät ja turvalliset kotiolot ...
  • Jyväskylän kaupungin ulkovalaistuksen huolto- ja kunnossapito-ohjelma 

   Karjalainen, Eero (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli laatia Jyväskylän kaupungin katu- ja puisto-osastolle kaupungin omistaman ulkovalaistusverkon huolto- ja kunnossapito-ohjelma. Työ oli ajankohtainen Jyväskylän kaupungin ulkovalaistusverkon ...
  • JÄLJET - SIGNS : taidetekstiili polttopainetusta villahuovasta 

   Lahti, Minna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö sisältää polttopainetusta villahuovasta valmistetun JÄLJET - SIGNS -taidetekstiilin suunnittelu- ja valmistusprosessien kuvaukset ja arvioinnin ammatillisen kasvun näkökulmasta. Taidetekstiili tuli 13.5. - ...