• 25.s tunti : Uniikkikorun muuttaminen sarjavalmistekoruksi 

   Ryynänen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö liittyi teollisen sarjavalmistekorun muodonantoprosessiin. Sarjavalmistekorun muotoilulliset lähtökohdat olivat peräisin seniori-ikäiselle korun käyttäjälle suunnitellusta uniikkikorusta, joka pohjautui hänen ...
  • 2D-piirtotoimintojen toteutus Revit-mallinnusohjelmassa 

   Piironen, Perttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli mallintaa Revit Architecture-ohjelmalla kaksikerroksinen kivirunkoinen paritalo. Lisäksi tavoitteena oli perehtyä ohjelman 2D-piirustusominaisuuksiin, sekä pääpiirustusten viimeistelyyn ...
  • 3 x 32 A suojaerotusmuuntajien suunnittelu, toteutus ja koestus 

   Kankkunen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella, toteuttaa ja koestaa kaksi kappaletta suojaerotus-muuntajakokonaisuuksia. Työ tehtiin Savonia-ammattikorkeakoulun EMC-laboratoriolle, joka tarjoaa sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ...
  • 360 Degrees of The Fashion Film 

   Hirvonen, Heta (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aihe on 360-muotivideo. Videoon valikoitui esitettäväksi Mert Otsamon Transpicious-malliston vaatteita. Video on kuvattu 360-formaatissa. 360 Degrees of the Fashion Film -projektin päätavoitteena on valjastaa ...
  • 3D mallintamisen käyttöönotto investointien suunnittelussa : MetsaWood Punkaharjun tehtaat 

   Kinnunen, Niilo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma/Tutkinto-ohjelma Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Työn tekijä(t) Niilo Kinnunen Työn nimi 3D ...
  • 3D Talo 360 Viewer : Virtuaalisen kiertokäynnin toteutus & tuotteistaminen 

   Niemi, Ernesti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   3D Talo Finland Oy on Kuopiolainen vuonna 2016 perustettu ohjelmistoalan yritys. 3D Talo visualisoi monipuolisia hankkeita virtuaalitodellisuuden (keinotodellisuus, tietokoneella simuloitu kolmiulotteinen ympäristö. 3dtalo. ...
  • 3D- skannausjärjestelmän käyttöohjeet 

   Hiltunen, Juho (2019)
   Tässä opinnäytetyössä kirjoitettiin käyttö- ja kuvausohjeet ATOS Compact Scan 12M 3D-skannerille sekä käyttöohjeet ATOS Professional –ohjelmalle Stera Technologies Oy:n tarpeisiin. Työn asiakas oli Stera Technologies Oy:n ...
  • 3D-ilves-veistoksen suunnittelu ja toteutus 

   Niskanen, Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on kolmiulotteisen ilves-veistoksen suunnittelu ja toteutus. Opinnäytetyö koostuu johdannon lisäksi kuudesta osasta, jotka ovat teoria, suunnittelu, mallinnus, veisto, teksturointi ja renderointi. ...
  • 3D-koneohjauksen käyttöönotto Jyväskylän kaupungilla 

   Hannuksela, Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Jyväskylän kaupunki on kokeillut pilottiluontoisesti koneohjausjärjestelmien käyttöönottoa vuoden 2016 aikana ja nyt työkoneautomaation käyttö on tarkoituksena ottaa käyttöön laajemmin. Työn tavoitteena oli luoda Jyväskylän ...
  • 3D-koneohjaus kadunrakentamisessa 

   Liimatainen, Risto-Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kaivinkoneeseen asennetun 3D-koneohjausjärjestelmän toimivuutta kadunrakentamisessa. Tarkoituksena oli luoda materiaali, jota toimihenkilöt voivat käyttää apunaan aloittaessaan ...
  • 3D-mallintamisen vaikutus asuntomarkkinointiin 

   Kulta, Anniina; Hakaoja, Sini (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on 3D-mallinnuskuvien vaikutus asuntojen markkinointiin. Opinnäytetyössä tutkittiin, minkälainen on myyvä sisustus ja miksi 3D-mallinnuskuvia kannattaa hyödyntää asuntomarkkinoinnissa. Työn toimeksiantajana ...
  • 3D-muovitulostus ja pinnoitus 

   Nagy, Sandor (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli toimia pohjatutkimuksena tulevissa 3D-muovitulostuksiin liittyvissä töissä, joissa käytössä on FDM-tekniikalla toimiva 3D-tulostin. Tavoitteena oli selvittää onnistuuko ...
  • 3D-skannauksen hyödyntäminen osana ajoneuvotuotteen suunnitteluprosessia 

   Tuppurainen, Saku (2019)
   3D-skannaus on yleistynyt tekniikka monella alalla, jonka kehitys tulee jatkumaan tulevinakin vuosina. 3D-skannauksessa reaalimaailman objektin geometria skannataan eri tekniikoita hyödyntäen digitaaliseen muotoon. Skannattua ...
  • 3D-tulostamisen hyödyntäminen terveysalalla 

   Lappalainen, Eetu; Vesanen, Juha (2019)
   Opinnäytetyön aihe on lisäarvon tuottaminen terveysalan yrityksissä 3D-tulostuksen avulla Pohjois-Savon alu-eella. Tavoitteenamme oli yhdistää tätä työtapaa tarjoavat ja siitä kiinnostuneet toimijat yhteen ja mahdollisesti ...
  • 3D-tulostimen käyttö komposiittimuottien valmistuksessa 

   Turunen, Milla-Riina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia 3D-tulostimen tulosteen toimivuutta komposiittimuottien valmistuksessa. Tutkimuksien tavoitteena oli keksiä menetelmä, miten tuloste kestää laminointiprosessin. Opinnäytetyö tehtiin ...
  • 3D-tulostuksen terveydelle haitalliset altisteet ja työhygienia 

   Väisänen, Antti
   Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja 8/2017 (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   3D-tulostuslaitteiden käyttö yleistyy kaiken aikaa maailmanjaaluisesti. 3D-tulostusprosessien terveydelle haitallisista altisteista eli päästöistä julkisesti saatavilla oleva tieto on kuitenkin edelleen hyvin vähäistä eikä ...
  • 3D-visualisointiopas muotoilijalle 

   Lehtinen, Anni; Välitalo, Mitro (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinjakotyön aiheena on sisustusarkkitehtuurin ja teollisen muotoilun opiskelijoille suunnattu 3D-visualisointiopas, joka käsittelee muotoilijan kannalta olennaisia asioita 3D-visualisoinnissa. Opinnäytetyön tarkoitus on ...
  • 3D-äänen havainnoinnin testaus virtuaalitodellisuudessa 

   Karjalainen, Aapo (2019)
   Työn tavoitteena oli luoda sovellus kolmiulotteisen (3D) -äänen havainnoinnin testaukseen virtuaalitodellisuudessa Oculus Rift-virtuaalitodellisuus laseilla ja Oculus Touch-ohjaimilla käytettäväksi. Sovelluksen piti toteuttaa ...
  • 3–6-VUOTIAIDEN LASTEN MOTORISEN KEHITYKSEN TUKEMINEN FYSIOTERAPIAMENETELMIN 

   Niemi, Joonas; Kautto, Taru (2019)
   Lasten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt viime vuosien aikana ja liikunnan on korvannut erilaiset video-, sekä matkapuhelinpelit. Lapset viettävät yhä enemmän aikaa sisätiloissa ja näin ollen fyysinen kuormitus on pienentynyt ...
  • 4.-luokkalaisten käsityksiä suun terveydestä : ”Terve suu, hyvä mieli” 

   Heslin, Satu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Suun terveyden edistämisellä tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla suu pysyy terveenä ja toimintakykyisenä. Suun terveyttä edistävän toiminnan perustana on tunnistaa, mitä suun terveyskäsitteellä ymmärretään. Suun terveys ...