• Paimenkoiran käyttö nautakarjatiloilla Pohjois- Savossa 

   Lampinen, Eeva-Maria (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Paimenkoirien käyttö apuna nautojen liikutuksessa on lisääntynyt ympäri Suomea. Koira on sutta muistuttava eläin, jota nauta luontaisesti kunnioittaa. Opinnäytetyössä on selvitetty paimenkoiran käyttöä nautakarjatiloilla ...
  • Oinosenmäen observatorio : Rakennussuunnittelu ja pääpiirustusten tuottaminen 

   Kokkonen, Joona (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella uusi tähtitorni Kuopioon ja tuottaa pääpiirustussarja rakennuslupaa varten. Opinnäytetyön tilaaja on Kuopion tähtitieteellinen seura Saturnus. Tilaaja on vuokrannut tontin ...
  • Hakelämmitysjärjestelmä Alakosken tilalle 

   Pietikäinen, Jussi; Ruuskanen, Timo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella ja tutkia, millainen lämmitysjärjestelmä sopisi parhaiten Jussi Pietikäisen omistamalle Alakosken tilalle. Opinnäytetyössä kerrotaan tietoja nykyisestä lämmitysjärjestelmästä ...
  • Kiinnostaako metsurin ammatti nuoria? 

   Pitkänen, Arja; Mönkkönen, Leeni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Suurin osa metsureista on yli 50-vuotiaita, jotka jäävät eläkkeelle kymmenen vuoden sisällä. Nuoria tarvitaan alalle lisää, mutta he eivät ole kiinnostuneita metsurin ammatista. Tuotoksena opinnäytetyöstä on kirjallista ...
  • Typpilannoituksen vaikutus laitumen satoon ja rehuarvoon 

   Laitinen, Virve (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   On epäilty, että laitumilla olisi suurempi merkitys vesistöjen kuormittajana kuin muilla nurmilohkoilla. MTT:n peltokasvitutkimuksen, Pohjois-Savon tutkimusaseman ja Pohjois-Pohjanmaan tutkimusaseman yhteistyönä tutkittiin ...
  • Lypsyrobottitilojen lomituskäytännöt 

   Immonen, Antti; Räty, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Robottilypsy tuo uudenlaisia näkökohtia lypsyrobottitilojen lomituskäytäntöihin. Fyysisesti raskaan lypsytyön jäädessä pois voidaan keskittyä seuraamaan eläinten terveyttä ja hyvinvointia, jolloin eläinten hoitajan ...
  • Haja-asutusalueen jätevesien käsittelykartoitus Kiuruvedellä 

   Nykänen, Tuula (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Suomen järvet ja Itämeri rehevöityvät edelleen, vaikka teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesien kuormitus on saatu kuriin. Haja-asutusalueiden asunnot ovat nykyään melkein poikkeuksetta korkeasti varustettuja ja paljolti ...
  • Kainuun maitotilojen jätevesijärjestelmät 

   Korvuo, Markku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Maitotilan jätevesien käsittelyssä esiintyy puutteita. Usein maitotilan jätevedet johdetaan lie-te- tai virtsasäiliöön tai jätevedet johdetaan saostuskaivokäsittelyn jälkeen suoraan avo-ojaan tai kivipesään, jotka eivät ...
  • MARKKINATUTKIMUS HEVOSVARUSTE- JA VALJASSEPÄN PALVELUISTA OULUN JA OULUN ETELÄISEN ALUEELLA : Kysely alueen hevostenomistajille 

   Hööpakka, Ulla (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Hevosten määrän kasvu viime vuosina on avannut mahdollisuuksia uusille yrityksille hevostalouden ohessa. Toimeksiantajani Sanna Koukkari suunnittelee valjassepän palveluita tarjoavan yrityksen perustamista kotikuntaansa ...
  • The Impact of the Irrigation System and Agricultural Production on Water Quality in Chókwé 

   Hakala, Anne; Pekonen, Liisa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   The main objective of this Thesis was to determine the impact of the irrigation system and agricultural production on water quality in an irrigation scheme. The investigate irrigation system was located in the village of ...
  • Käytännön kokemukset suojavyöhykkeiden hoidosta 

   Pichler, Sonja; Ruotsalainen, Maria (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tässä työssä selvitimme viljelijöiden käytännön kokemuksia suojavyöhykkeiden hoidosta ja sen toimivuudesta. Suojavyöhyke on keskimäärin vähintään viisitoista metriä leveä alue vesistön tai valtaojan välittömässä läheisyydessä. ...
  • Maatalousyrittäjien tapaturmat Kiuruvedellä 

   Hiltunen, Juha; Hiltunen, Sanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Vuonna 2006 Kiuruvedellä sattui tapaturmia 13 %:lle viljelijöistä, kun koko Suomessa vastaava luku oli vain 7 %. Näin ollen Kiuruveden maatalousyrittäjille sattuu enemmän työtapaturmia kuin muualla Suomessa. Yleisimmät ...
  • Nuori viljelijäperhe maalla. Miten se jaksaa ja mistä se saa voimansa. 

   Heikkinen, Airi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Nuori viljelijäperhe maalla on melko pysyvä. Se on sijoittanut jo hankkimansa varat, ja lähes kaikki hankittavatkin, omaan maatilaansa. Yrittäminen ja eteenpäin pääsemisen tarve luo erilaisia paineita, joista selviäminen ...
  • Meijän luvalla : Iisalmen amk-agrologien kurssijulkaisu 2009 

   Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   http://www.e-julkaisu.fi/savonia/kurssijulkaisu/ Pääkirjoitus Puheenjohtajan palsta Kymmenen vuotta AMK-agrologikoulutusta Iisalmessa Luonnonvara-alan ylempi AMK-tutkinto lisäämässä hevosalalla toimivien osaamista ...
  • Pienyrityksen esimiesviestinnän haasteet 

   Tiirikainen, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa toimeksiantajayrityksen esimiesviestinnän tilanne. Työn tarkoituksena oli myös tutkia yrityksen sisäisen viestinnän ja työyhteisön yhteishengen välistä korrelaatiota. Tavoitteena ...
  • Satucon erikoislääkäriyhteisön osakastyöntekijöiden tulosraportin tietotarpeet 

   Hertteli, Tea (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Satucon erikoislääkäriyhteisön osakastyöntekijöiden mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia kuukausittaisen tulosraportin osalta. Tutkimuksessa selvitettiin onko nykyisessä ...
  • Visuaalisen ilmeen suunnittelu Taigantaka Oy:lle 

   Hynynen, Johanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella visuaalinen ilme Taigantaka Oy:lle. Visuaalisen ilmeen suunnittelun lähtökohtana on määritellä yrityksen identiteetti, joka koostuu yrityksen arvoista, liikeideasta, visioista ja ...
  • Perehdyttämiskansio Iisalmen matkailupalvelulle lyhytaikaisiin työsuhteisiin 

   Nousiainen, Soile (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Viestinnän yksi osa-alue on sisäinen viestintä. Sisäisellä viestinnällä sitoutetaan työtekijöitä työhönsä ja työyhteisöön. Sitoutuminen liittyy perehdyttämiseen ja perehdyttäminen tulee suunnitella työsuhteen mukaan. ...
  • Internet-sivusto ikääntyneen suunterveyden edistämisestä hoitotyöntekijöille 

   Heikkinen, Sonja; Happonen, Kati; Helin, Anne; Helin, Annmari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa ikääntyneiden suunterveyttä edistävä Internet-sivusto hoitohenkilökunnalle. Sivusto laadittiin moniammatillisena yhteistyönä kahden sairaanhoitaja- ja kahden suuhygienistiopiskelijan ...
  • Dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönottokoulutus : case Iisalmen kaupunki 

   Malinen, Kirsi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Iisalmen kaupunginhallitus hyväksyi dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönoton projektisuunnitelman kesäkuussa 2008. Projektiin liittyvä henkilöstön käyttöönottokoulutus toteutetaan toiminnallisella opinnäytetyöllä ...