Savonia-ammattikorkeakoulu - Selaus julkaisuajan mukaan

  • Kainuun maitotilojen jätevesijärjestelmät 

   Korvuo, Markku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Maitotilan jätevesien käsittelyssä esiintyy puutteita. Usein maitotilan jätevedet johdetaan lie-te- tai virtsasäiliöön tai jätevedet johdetaan saostuskaivokäsittelyn jälkeen suoraan avo-ojaan tai kivipesään, jotka eivät ...
  • Paimenkoiran käyttö nautakarjatiloilla Pohjois- Savossa 

   Lampinen, Eeva-Maria (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Paimenkoirien käyttö apuna nautojen liikutuksessa on lisääntynyt ympäri Suomea. Koira on sutta muistuttava eläin, jota nauta luontaisesti kunnioittaa. Opinnäytetyössä on selvitetty paimenkoiran käyttöä nautakarjatiloilla ...
  • Hakelämmitysjärjestelmä Alakosken tilalle 

   Pietikäinen, Jussi; Ruuskanen, Timo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella ja tutkia, millainen lämmitysjärjestelmä sopisi parhaiten Jussi Pietikäisen omistamalle Alakosken tilalle. Opinnäytetyössä kerrotaan tietoja nykyisestä lämmitysjärjestelmästä ...
  • Oinosenmäen observatorio : Rakennussuunnittelu ja pääpiirustusten tuottaminen 

   Kokkonen, Joona (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella uusi tähtitorni Kuopioon ja tuottaa pääpiirustussarja rakennuslupaa varten. Opinnäytetyön tilaaja on Kuopion tähtitieteellinen seura Saturnus. Tilaaja on vuokrannut tontin ...
  • Nuori viljelijäperhe maalla. Miten se jaksaa ja mistä se saa voimansa. 

   Heikkinen, Airi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Nuori viljelijäperhe maalla on melko pysyvä. Se on sijoittanut jo hankkimansa varat, ja lähes kaikki hankittavatkin, omaan maatilaansa. Yrittäminen ja eteenpäin pääsemisen tarve luo erilaisia paineita, joista selviäminen ...
  • Maatalousyrittäjien tapaturmat Kiuruvedellä 

   Hiltunen, Juha; Hiltunen, Sanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Vuonna 2006 Kiuruvedellä sattui tapaturmia 13 %:lle viljelijöistä, kun koko Suomessa vastaava luku oli vain 7 %. Näin ollen Kiuruveden maatalousyrittäjille sattuu enemmän työtapaturmia kuin muualla Suomessa. Yleisimmät ...
  • Hiehon kasvatuksen vaihtoehdot Case- tutkimus Maitoaho Ay:ssä 

   Kemppainen, Mikko; Toroi, Jari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön aiheenamme on selvittää hiehojen kasvatuksen vaihtoehtoja Maitoaho ay:lle. Työssä vertailemme kolmea vaihtoehtoa hiehojen kasvatuksesta. Vaihtoehdot ovat nykyinen, kasvatuksen ulkoistaminen ja uuden kasvattamon ...
  • Typpilannoituksen vaikutus laitumen satoon ja rehuarvoon 

   Laitinen, Virve (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   On epäilty, että laitumilla olisi suurempi merkitys vesistöjen kuormittajana kuin muilla nurmilohkoilla. MTT:n peltokasvitutkimuksen, Pohjois-Savon tutkimusaseman ja Pohjois-Pohjanmaan tutkimusaseman yhteistyönä tutkittiin ...
  • The Impact of the Irrigation System and Agricultural Production on Water Quality in Chókwé 

   Hakala, Anne; Pekonen, Liisa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   The main objective of this Thesis was to determine the impact of the irrigation system and agricultural production on water quality in an irrigation scheme. The investigate irrigation system was located in the village of ...
  • Lypsyrobottitilojen lomituskäytännöt 

   Immonen, Antti; Räty, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Robottilypsy tuo uudenlaisia näkökohtia lypsyrobottitilojen lomituskäytäntöihin. Fyysisesti raskaan lypsytyön jäädessä pois voidaan keskittyä seuraamaan eläinten terveyttä ja hyvinvointia, jolloin eläinten hoitajan ...
  • Haja-asutusalueen jätevesien käsittelykartoitus Kiuruvedellä 

   Nykänen, Tuula (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Suomen järvet ja Itämeri rehevöityvät edelleen, vaikka teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesien kuormitus on saatu kuriin. Haja-asutusalueiden asunnot ovat nykyään melkein poikkeuksetta korkeasti varustettuja ja paljolti ...
  • Käytännön kokemukset suojavyöhykkeiden hoidosta 

   Pichler, Sonja; Ruotsalainen, Maria (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tässä työssä selvitimme viljelijöiden käytännön kokemuksia suojavyöhykkeiden hoidosta ja sen toimivuudesta. Suojavyöhyke on keskimäärin vähintään viisitoista metriä leveä alue vesistön tai valtaojan välittömässä läheisyydessä. ...
  • Kiinnostaako metsurin ammatti nuoria? 

   Pitkänen, Arja; Mönkkönen, Leeni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Suurin osa metsureista on yli 50-vuotiaita, jotka jäävät eläkkeelle kymmenen vuoden sisällä. Nuoria tarvitaan alalle lisää, mutta he eivät ole kiinnostuneita metsurin ammatista. Tuotoksena opinnäytetyöstä on kirjallista ...
  • Käyttäjien odotuksia Internetin sosiaalisesta verkosta : case Hyvinvointikanava Kuopiossa 

   Luostarinen, Marika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Internetissä julkaistaan Hyvinvointikanava syksyn 2009 tai talven 2010 aikana osana Kuopion kaupungin Terve Kuopio -ohjelman yhteistyöverkostoa. Hyvinvointikanavan tarkoituksena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ...
  • 10 vuotta täyttäneiden kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakaslähtöisyys vanhempien kokemana 

   Puustinen, Elina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tiivistelmä: Opinnäytetyössä tutkittiin päiväkeskus Purjeessa tarjottavan 10 vuotta täyttäneiden kehitys-vammaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakaslähtöisyyden toteutumista vanhempien ko-kemana sekä palvelun tulevaisuuden ...
  • Isä imetyksen tukijana - materiaalia verkkosivuille 

   Nupponen, Sari; Nupponen, Jukka; Ruhanen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tiivistelmä: Toiminnallisen opinnäytetyömme tavoitteena oli valmistaa imetysaiheista materiaalia Kuopi-on Yliopistollisen sairaalan käyttöön. Tarkoituksenamme oli laatia tiivis ja helposti käytettä-vissä oleva tuotos, ...
  • Biologisten vanhempien käsityksiä heidän ja Perhekoti Himaharjun työntekijöiden välisestä yhteistyöstä vanhemmuuden tukemisessa : "Yhteistyö on sitä että puhalletaan yhteen hiileen." 

   Leskinen, Kirsi; Hämäläinen, Niina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin biologisten vanhempien käsityksiä yhteistyöstä heidän ja Perhekoti Himaharjun työntekijöiden välillä vanhemmuuden tukemisessa. Opinnäytetyössämme selvitettiin kuinka yhteistyö tukee vanhemmuuden ...
  • Sairaanhoitajan valmiudet aikuisen syöpää sairastavan kuolevan potilaan hoitotyössä : systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

   Kallio, Tiina; Savolainen, Jaana; Leskinen, Mari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU Terveysala, Kuopio OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusohjelma: Hoitotyön koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehto: Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Työn tekijät: Kallio Tiina, Leskinen ...
  • Celltac α MEK-6400 K -verenkuva-analysaattorin validointi 

   Matilainen, Minna; Laakso, Susanna; Sutinen, Kati (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Verisolujen eli erytrosyyttien, leukosyyttien ja trombosyyttien laskenta on yksi yleisimmistä laboratoriotutkimuksista. Verenkuvatutkimuksen tarkoituksena on määrittää solujen lukumääriä sekä erilaisia pitoisuuksia soluista. ...
  • Voimavarakeskeisyys lastensuojelun perhetyössä lasten ja vanhempien kokemana Pielavedellä 

   Vauhkonen, Laura; Pöllänen, Marja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyömme on kaksiosainen. Tutkimme syventävässä osiossa miten voimavarakeskeisyys to-teutuu lastensuojelun perhetyössä lasten ja vanhempien kokemana Pielavedellä. Lisäksi tutkimme lastensuojelun perheiden ja ...