- Selaus julkaisuajan mukaan Savonia-ammattikorkeakoulu

  • Typpilannoituksen vaikutus laitumen satoon ja rehuarvoon 

   Laitinen, Virve (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   On epäilty, että laitumilla olisi suurempi merkitys vesistöjen kuormittajana kuin muilla nurmilohkoilla. MTT:n peltokasvitutkimuksen, Pohjois-Savon tutkimusaseman ja Pohjois-Pohjanmaan tutkimusaseman yhteistyönä tutkittiin ...
  • Nuori viljelijäperhe maalla. Miten se jaksaa ja mistä se saa voimansa. 

   Heikkinen, Airi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Nuori viljelijäperhe maalla on melko pysyvä. Se on sijoittanut jo hankkimansa varat, ja lähes kaikki hankittavatkin, omaan maatilaansa. Yrittäminen ja eteenpäin pääsemisen tarve luo erilaisia paineita, joista selviäminen ...
  • Maatalousyrittäjien tapaturmat Kiuruvedellä 

   Hiltunen, Juha; Hiltunen, Sanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Vuonna 2006 Kiuruvedellä sattui tapaturmia 13 %:lle viljelijöistä, kun koko Suomessa vastaava luku oli vain 7 %. Näin ollen Kiuruveden maatalousyrittäjille sattuu enemmän työtapaturmia kuin muualla Suomessa. Yleisimmät ...
  • Hakelämmitysjärjestelmä Alakosken tilalle 

   Pietikäinen, Jussi; Ruuskanen, Timo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella ja tutkia, millainen lämmitysjärjestelmä sopisi parhaiten Jussi Pietikäisen omistamalle Alakosken tilalle. Opinnäytetyössä kerrotaan tietoja nykyisestä lämmitysjärjestelmästä ...
  • The Impact of the Irrigation System and Agricultural Production on Water Quality in Chókwé 

   Hakala, Anne; Pekonen, Liisa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   The main objective of this Thesis was to determine the impact of the irrigation system and agricultural production on water quality in an irrigation scheme. The investigate irrigation system was located in the village of ...
  • Oinosenmäen observatorio : Rakennussuunnittelu ja pääpiirustusten tuottaminen 

   Kokkonen, Joona (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella uusi tähtitorni Kuopioon ja tuottaa pääpiirustussarja rakennuslupaa varten. Opinnäytetyön tilaaja on Kuopion tähtitieteellinen seura Saturnus. Tilaaja on vuokrannut tontin ...
  • Haja-asutusalueen jätevesien käsittelykartoitus Kiuruvedellä 

   Nykänen, Tuula (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Suomen järvet ja Itämeri rehevöityvät edelleen, vaikka teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesien kuormitus on saatu kuriin. Haja-asutusalueiden asunnot ovat nykyään melkein poikkeuksetta korkeasti varustettuja ja paljolti ...
  • Käytännön kokemukset suojavyöhykkeiden hoidosta 

   Pichler, Sonja; Ruotsalainen, Maria (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tässä työssä selvitimme viljelijöiden käytännön kokemuksia suojavyöhykkeiden hoidosta ja sen toimivuudesta. Suojavyöhyke on keskimäärin vähintään viisitoista metriä leveä alue vesistön tai valtaojan välittömässä läheisyydessä. ...
  • Lypsyrobottitilojen lomituskäytännöt 

   Immonen, Antti; Räty, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Robottilypsy tuo uudenlaisia näkökohtia lypsyrobottitilojen lomituskäytäntöihin. Fyysisesti raskaan lypsytyön jäädessä pois voidaan keskittyä seuraamaan eläinten terveyttä ja hyvinvointia, jolloin eläinten hoitajan ...
  • Kainuun maitotilojen jätevesijärjestelmät 

   Korvuo, Markku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Maitotilan jätevesien käsittelyssä esiintyy puutteita. Usein maitotilan jätevedet johdetaan lie-te- tai virtsasäiliöön tai jätevedet johdetaan saostuskaivokäsittelyn jälkeen suoraan avo-ojaan tai kivipesään, jotka eivät ...
  • Paimenkoiran käyttö nautakarjatiloilla Pohjois- Savossa 

   Lampinen, Eeva-Maria (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Paimenkoirien käyttö apuna nautojen liikutuksessa on lisääntynyt ympäri Suomea. Koira on sutta muistuttava eläin, jota nauta luontaisesti kunnioittaa. Opinnäytetyössä on selvitetty paimenkoiran käyttöä nautakarjatiloilla ...
  • MARKKINATUTKIMUS HEVOSVARUSTE- JA VALJASSEPÄN PALVELUISTA OULUN JA OULUN ETELÄISEN ALUEELLA : Kysely alueen hevostenomistajille 

   Hööpakka, Ulla (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Hevosten määrän kasvu viime vuosina on avannut mahdollisuuksia uusille yrityksille hevostalouden ohessa. Toimeksiantajani Sanna Koukkari suunnittelee valjassepän palveluita tarjoavan yrityksen perustamista kotikuntaansa ...
  • Kiinnostaako metsurin ammatti nuoria? 

   Pitkänen, Arja; Mönkkönen, Leeni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2008)
   Suurin osa metsureista on yli 50-vuotiaita, jotka jäävät eläkkeelle kymmenen vuoden sisällä. Nuoria tarvitaan alalle lisää, mutta he eivät ole kiinnostuneita metsurin ammatista. Tuotoksena opinnäytetyöstä on kirjallista ...
  • Savuton suu siistii! : Toimintamalli suuhygienistille 12-vuotiaiden tupakoimattomuuden edistämiseksi 

   Luostarinen, Katri; Björklund, Päivi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena on luoda terveyden edistämisen menetelmä suuhygienistille 12-vuotiaiden tupakoimattomuuden edistämiseen. Tutkimuksissa on todettu, että mitä myöhäisemmäksi tupakkakokeilut siirtyvät sitä ...
  • Irtisanotun muutosturva 

   Taskinen, Jouni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää irtisanotun työntekijän turvaksi luodun muutosturvamallin käytännön toimivuutta irtisanotun näkökulmasta. Irtisanomistilanteiden muutosturva on ollut voimassa kesästä 2005 lähtien. ...
  • Selvitys Pohjois-Savon yksityisten lastensuojelulaitosten mielenterveyspalveluista 

   Kalanti, Petri; Laakso, Jyrki; Lappalainen, Mika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä selvitettiin mitä mielenterveyspalveluita Pohjois-Savon yksityiset lastensuojelulaitokset järjestävät ja minkälaiset valmiudet yksiköillä on palveluiden järjestämiseen. Opinnäytetyöllä selvitettiin ...
  • Iisalmen kotiseutumuseon luontopolun suunnitelma 

   Lipponen, Mari; Holopainen, Mervi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Iisalmen kaupungin läpi virtaa kalaisa Paloisvirta. Paloisvirran rannalla on talonpoikaisesineitä ja sodan jäämistöä esittelevä Iisalmen kotiseutumuseo. Iisalmen kotiseutumuseo on saanut alkunsa vuonna 1930, jolloin sen ...
  • Kotipizzan asiakastyytyväisyyskysely ja markkinoinnin vaikutus 

   Vainio, Anna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni käsittelee asiakkaiden tyytyväisyyttä Kotipizzaan, sekä sen markkinointia ja mainontaa. Opinnäytetyössäni käsittelen yleisesti Kotipizza-ketjua ja tutkimuskohteina olen käyttänyt Kuopion Petosen ja Savonkadun ...
  • Nuorten näkemyksiä mielenterveyttä suojaavista ja haavoittavista tekijöistä sekä niiden vaikutuksesta koulumotivaatioon ja koulunkeskeytymisriskiin 

   Jokelainen, Laura; Luomala, Paula; Vidgren, Hanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Nuorten psyykkinen pahoinvointi ja psykososiaalinen oireilu ovat lisääntyneet viime vuosituhannen aikana. Nuoren hyvinvointiin vaikuttavat perhe, sosiaaliset suhteet ja kouluympäristö. Nuori viettää suurimman osan ajastaan ...
  • Kyntöaurat : Oppimateriaalia maatalousalan opetukseen 

   Lyyra, Anni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Maatalouskoneista on olemassa vielä hyvin vähän sähköistä materiaalia. Työni tuotoksena syntynyt diaesitys kertoo kyntöauroista ja maan muokkaamisesta. Maan muokkaaminen on tärkeää siemenen kylvöalustan valmistelua. ...