• Valumuottien valmistus lisäävällä valmistusmenetelmällä 

      Aartonen, Tommi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lisäävällä valmistuksella valmistettujen valumuottien soveltuvuutta valamiseen sekä niiden sopivia käyttökohteita ja muottien valmistuksen vaatimuksia. Opinnäytetyö tehtiin ...