KoulutusalaSavonia-ammattikorkeakouluAutomaatiotekniikka

  • Asennustyyppikuvien määrittely ja toteuttaminen Comos-suunnittelujärjestelmään 

   Pitkänen, Harri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä määriteltiin ja toteutettiin instrumentoinnin asennustyyppikuvia Comos-suunnittelujärjestelmään. Opinnäytetyö tehtiin osana työharjoittelua Andritz Oy:lle. Tavoitteena oli helpottaa projekteissa tapahtuvaa ...
  • Aurinkopaneelien testausjärjestelmä 

   Tanninen, Ari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä insinöörityö tehtiin Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden yksikössä. Työn tavoitteena oli kehittää ja modernisoida aurinkopaneelien testausjärjestelmä käyttäen apuna National Instrumentsin FieldPoint -mittauslaitteistoa ...
  • Aurinkovoimalan kannattavuus 2020-luvulla 

   Eskelinen, Matti (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka kannattavaa on aurinkovoimalan pitäminen sekä ostaminen 2020–luvulla. Opinnäytetyön tavoitteena oli muodostaa asiakirja mistä ilmenee aurinkovoimalan kannattavuuden laskeminen ...
  • Automaatioprojektien tarjouslaskennan työkalujen kehittäminen 

   Pikkarainen, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Päättötyön tavoitteena oli kehittää tarjouslaskennan työkalu Neste Jacobsin automaatio- ja sähköistysosaston käyttöön. Työssä käytettiin Microsoftin Access 2003 ohjelmistoa, jolla kehitettiin jo olemassa olevaa ...
  • Avointen lähteiden tiedustelu ja henkilöprofilointi 

   Tolppanen, Eemeli (2020)
   Sosiaalinen media on tuonut meille reaaliaikaisen tiedon välityksen sekä valtavien tietomäärien virtauksen maailmanlaajuisesti. Sosiaalista mediaa ja muita viestintäkanavia käyttävät yksityiset henkilöt ja yritykset. Kaikki ...
  • Building and developing the ARC system 

   Nykänen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   ARC system is an electronics test system for testing silicon detectors in LHC experiment. The first objective in thesis was to construct and develop the ARC system. The ARC system collects measurements data from detectors ...
  • The Development of Robot Work Cell Operations and the Creation of Student Exercises 

   Auvinen, Jarno; Jalkanen, Miia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Savonia University of Applied Sciences acquired a robot work cell for educational use in 2006. The work cell is equipped with a small articulated arm robot and a machine vision system. Excluding some final projects, the ...
  • Energiankulutuksen ja lämmön talteenoton valvonta Cromi®-automaatiojärjestelmässä 

   Jalkanen, Kari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää energiankulutuksen ja lämmön talteenoton valvontaa UPM Savonlinnan vaneritehtaassa. Sen tarkoitus oli osoittaa, miten laajennettua automaatiojärjestelmää hyödyntäen voidaan ...
  • Henkilöstöhallintajärjestelmän Käyttöönottaminen – Stora Enso Oyj, Varkaus 

   Talka, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käyttöönottaa kokonaan uusi henkilöstöhallintajärjestelmä Stora Enso Oyj Varkauden sellutehtaalle. Opinnäytetyöntekijä vastasi työssään kaikesta järjestelmän suunnitteluun liittyvistä ...
  • Ilmanvaihtokoneen sähköjärjestelmän uusiminen 

   Kelander, Jarmo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Päättötyöni tavoitteena oli suunnitella uusitun ilmanvaihtokoneen sähköjärjestelmä, sekä tutkia säh-köistystyötä helpottavia toimenpiteitä. Lisäksi tein sähköpiirustukset. Ilmanvaihtokoneen vanha malli, jota päivitettiin, ...
  • Kriittisyysluokittelu ja ennakkohuoltosuunnitelmien tarkastelu: Kotkamills paperikone 7 

   Silvennoinen, Vesa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda kriittisyysluokittelu paperikone seitsemälle sekä tarkastella olemassa olevien ennakkohuoltojen kattavuus luokittelutulokseen verrattuna. Työn tarkoituksena oli parantaa kunnossapidon ...
  • Levylämmönsiirrinten lämpörikkopenkin automatisointi 

   Saari, Rami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Oy Danfoss LPM:lle yhteistyössä VYYT-hankkeen kanssa. Sen tavoitteena oli suunnitella levylämmönsiirrinten lämpörasituspenkin automatisointi. Työ aloitettiin tutustumalla lämmönsiirtimiin ja ...
  • Litiumioniakku aurinkopaneelijärjestelmän osana 

   Suhonen, Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Litiumi on akkuteollisuudessa kiinnostavin alkuaine kahdesta syystä, jotka molemmat johtuvat sen paikasta alkuaineiden jaksollisessa järjestelmässä. Litiumi on kaikkein elektropositiivisin alkuaine ja samaan aikaan kolmanneksi ...
  • Litiumioniakkujen testausjärjestelmä 

   Reinikainen, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Osana Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden yksikön energialaboratoriohanketta koululle on hankittu litiumioniakkujen testausjärjestelmä. Järjestelmä koostuu akunhallintajärjestelmästä, latauslaitteesta, litiumioniakkupaketista ...
  • Lämmönjakokeskusten testauslaitteiston suunnittelua 

   Nazarova, Elizaveta (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella lämmönjakokeskusten testauslaitteisto. Testauslaitteiston tavoitteena on testata HögforsGST Oy:n valmistamia lämmönjakokeskuksia. Työssä tehtiin instru-mentointi- ja automaatiosuunnittelut ...
  • Paalutuskoneen käyttöliittymän automaattitestaus 

   Nikulainen, Antti (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää automaattitestausympäristö Junttan Oy:n uudelle kehityksessä olleelle paalutuskoneen käyttöliittymälle. Junttan Oy on hydraulisia lyöntipaalutuskoneita, järkäleitä, monikäyttökoneita ...
  • Paineviemärilinjan automatiikka : Maavesi - Jäppilä 

   Tuovinen, Nino (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan Maavesi – Jäppilä alueen vesiosuuskunnan jäteviemärilinjaa sekä käytössä olevaa automatiikkaa. Urakka sisältää yli 70 km vesi- ja viemärilinjoja, päättötyössä käsitellään vain paineviemärilinjaa, ...
  • Primäärikasauslaitteiston ohjausjärjestelmän uusinnan esisuunnittelu 

   Mikkonen, Jussi (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä esisuunnittelua primäärin kasauslaitteiston ohjausjärjestelmän uusinnalle. Nykyiseen ohjausjärjestelmään ei ole enää saatavilla varaosia tai tuotetukea. Tämän lisäksi ohjausjärjestelmän ...
  • Prosessilaitosten AEI-suunnittelun 3D-mallinnuksen määrittely 

   Laanto, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli määrittää toimiva käytäntö AEI-suunnittelun kenttäinstrumenttien ja kenttäkoteloiden nimeämiseksi, jotta ne pystytään siirtämään prosessilaitoksen 3D-malliin luotettavasti ilman ...
  • PUHALLINKONVEKTORIOHJAUS (MODICON M171) 

   Tuhkanen, Joona Eetu (2020)
   Opinnäytetyö on osa suurempaa Technopolis Oyj:lle toteutettavaa automaatiourakkaa. Sen tarkoituksena oli toteuttaa osa uudisrakennuksen ilmanvaihdosta käyttäen paikallisohjattuja puhallinkonvektorita, sekä tutkia Modicon ...