KoulutusalaSavonia-ammattikorkeakouluEnergia- ja ympäristötekniikka

  • Adsorption of Phosphorus from Aquatic Environment onto Wood-Based Fly Ash 

   Chen, Wanqing (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Lake eutrophication is a water pollution phenomenon caused by the excessive content of nitrogen and phosphorus and is a serious environmental problem, both in Finland and China. Therefore, fundamental aspects related to ...
  • Aktiivihiilipilotin rakentaminen ja testaus orgaanisen aineen poistoon 

   Heikkinen, Jenni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Kuopion Vesi Liikelaitoksen vedentuotanto-yksikölle, joka vastaa toimialueellaan hyvälaatuisen veden toimittamisesta asiakkailleen. Opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa hiekkasuodatuksen periaatetta ...
  • Alkalikertymä leijupedissä käytettäessä luonnonhiekkaa ja granuloitua masuunikuonaa petimateriaaleina 

   Pitkänen, Tuomo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee VTT Expert Services Oy:n tutkimusta granuloidun masuunikuonan käytöstä FBC-tekniikassa. Kokeet suoritettiin Varkaudessa Savonia-ammattikorkeakoulun energiatutkimuskeskuksessa sijaitsevalla 300 ...
  • Allaspeittaus 

   Puittinen, Riku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ruostumaton teräs on rautaseos, johon on seostettu vähintään 10,5 % kromia ja enimmillään 1,2 % hiiltä. Seostamisen ansiosta ruostumattoman teräksen pinnalle muodostuu itsekorjautuva kromista rikastunut kerros, joka suojaa ...
  • Allasrakenteiden mitoitustyökalu : Kehitystyö Envineer Oy:n suunnitteluyksikölle 

   Jordan, Hannu (2021)
   Tämän opinnäytetyön tavoite oli suunnitella ja tehdä tasaus- ja laskeutusallasrakenteiden mitoitustyökalu Microsoft Excel -ohjelmaan. Työn tarve perustui toimeksiantajan, Envineer Oy:n, suunnitteluyksikön sisäiseen ...
  • Ammoniakinsyöttöjärjestelmä leijupetikattilaan 

   Lahti, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee ammoniakinsyöttöjärjestelmän rakentamista ja testausta leijupetikattilaan Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampuksen energiatutkimuskeskuksella. Tämän työn tarkoituksena oli rakentaa ...
  • Anaerobic Wastewater Treatment from Finnish Forest Industry : VFA Analysis - The acidic wastewater effect on vola-tile fatty acids concentration 

   Li, Xingrong (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   METVI, the efficient waste water pre-treatment project for forest industry wastewater is to strengthen the wastewater treatment process of paper mills. It is to reduce organic load in wastewater by more cost-effectively ...
  • Andritz Oy:n tuottaman suunnittelutiedon selvittely 

   Kankkunen, Niina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Andritz Oy:n Varkauden toimipiste. Työn tarkoituksena oli selvittää, mitä tietoja voimalaitoksen suunnittelussa tarvitaan sekä kohtaavatko kysyntä ja tarjonta suunnittelutietojen osalta ...
  • The Application Market of Shock Wave Generator in the Energy Field in Finland 

   Zaretskaya, Olga (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   The objective of this thesis was to discover material handling problems appearing in heat and power plants in Finland and based on this study to find out the potential application for SPE “ISTA” shock wave generators. As ...
  • Asbesti maaperässä pilaantuneiden maiden työmailla 

   Koivisto, Maija (2020)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Ramboll Finland Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kirjallinen tietopaketti asbestista sekä toimintaohje pilaantuneiden maiden työkohteille, joilla epäillään tai havaitaan asbestia. Työ ...
  • Asennusvalvonnan tiedonsiirto voimalaitos- ja prosessiteollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteissa 

   Hytönen, Tomi (2019)
   Tämä opinnäytetyö on laadittu Protoel Oy:n toimeksiannosta. Tavoitteena oli yhdenmukaistaa toimintatapoja laatimalla ohjeistus voima- ja prosessiteollisuuden sähkö- ja automaatioasennusvalvojille. Ohjeistuksen tarkoitus ...
  • ASME Based Quality Documentation Guidelines for Power- and Recovery Boilers 

   Lappalainen, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   The goal of this thesis was to create ASME-based quality documentation guidelines for power- and recovery boilers. The client was a large international power- and recovery boiler manufacturer. The content of this thesis ...
  • ASME-tuotannon laatukäsikirja 

   Nissinen, Toni (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ASME-tuotannon laatukäsikirja Sumitomo SHI FWE Oy:n Service-osastolle. Osa Sumitomo Energia Oy Service-osaston töistä on suuntautunut ASME-koodin mukaiseen valmistukseen, ...
  • Assessment of the Investment Memo of ABOWE Pilot A Finland 

   Vehviläinen, Mika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   The object of the thesis was to assess customer needs and full scale possibilities with the investment memo based on the ABOWE project novel biorefinery pilot. ABOWE stands for Implementing Advanced Concepts for Biological ...
  • Asuinrakennusten ilmatiiveyden ja energiatehokkuuden tutkiminen 

   Kokko, Mika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Asuinrakennusten energiatehokkuus on tullut tiukentuvien määräysten myötä yhä tärkeämmäksi, kun rakennuksia suunnitellaan ja rakennetaan. Energiatehokkuutta on parannettu lisäämällä lämmöneristyspaksuuksia ja lämmöntalteenoton ...
  • Auditointiprosessi EKOenergiaa tuottavaksi biovoimalaitokseksi 

   Hänninen, Minna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tiivistelmä Yhä useampi sähkönkuluttaja haluaa saada varmaa tietoa kuluttamansa sähkön alkuperästä ja tuotantotavoista. Alkuperätakuita on käytetty pitkään sähkön uusiutuvuuden todentajana, mutta sähkön ekologisuudelle ...
  • Aurausaikamalli lumen ja sohjon poiston apuna 

   Rossinen, Juhani (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tilaajalle, miten aurausaikamalli auttaa työnjohtoa lumen ja sohjon poiston organisoinnissa. Lisäksi tutkittiin kuinka, toimenpidetiedon yhdistäminen aurausaikamalliin toimii ja ...
  • Aurinkoenergia pienkohteissa 

   Piironen, Joona (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää aurinkosähköjärjestelmän hyödyllisyyttä, kun se on kytkettynä kohteeseen, joka on myös kytkettynä sähköverkkoon. Hyödyllisyyden selvittämiseksi aurinkosähköjärjestelmästä ...
  • Aurinkopaneelien Markkinatutkimus 

   Lehtinen, Petri (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia alle 1 MW aurinkosähkövoimalaitosten kannattavuutta sijoittamisen näkökannalta. Aurinkosähkövoimaloiden investointikustannuksia tarkasteltiin teoreettisen ja toteutuneen tuotannon ...
  • AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄN VALINTA KOTITALOUKSISSA 

   Hyvönen, Panu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä oli aiheena vertailla erinäisiä mahdollisuuksia aurinkosähköjärjestel-mää rakennettaessa. Tavoitteena oli selventää mitä osakokonaisuuksia aurinkosähköjärjestel-mää suunnittelevan tulisi ottaa ...