KoulutusalaSavonia-ammattikorkeakouluKonetekniikka

  • 3D mallintamisen käyttöönotto investointien suunnittelussa : MetsaWood Punkaharjun tehtaat 

   Kinnunen, Niilo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma/Tutkinto-ohjelma Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Työn tekijä(t) Niilo Kinnunen Työn nimi 3D ...
  • 3D MODEL OF PORTABLE POWER SYSTEM: A hybrid model of solar panels and wind turbine 

   Shrestha, Anita (2020)
   The purpose of this thesis was to design a 3D model for the portable hybrid power system which combines four solar panels with one wind turbine. The hybrid model will be more beneficial in all kinds of seasons. It is easy ...
  • 3D- skannausjärjestelmän käyttöohjeet 

   Hiltunen, Juho (2019)
   Tässä opinnäytetyössä kirjoitettiin käyttö- ja kuvausohjeet ATOS Compact Scan 12M 3D-skannerille sekä käyttöohjeet ATOS Professional –ohjelmalle Stera Technologies Oy:n tarpeisiin. Työn asiakas oli Stera Technologies Oy:n ...
  • 3D-muovitulostus ja pinnoitus 

   Nagy, Sandor (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli toimia pohjatutkimuksena tulevissa 3D-muovitulostuksiin liittyvissä töissä, joissa käytössä on FDM-tekniikalla toimiva 3D-tulostin. Tavoitteena oli selvittää onnistuuko ...
  • 3D-skannauksen hyödyntäminen osana ajoneuvotuotteen suunnitteluprosessia 

   Tuppurainen, Saku (2019)
   3D-skannaus on yleistynyt tekniikka monella alalla, jonka kehitys tulee jatkumaan tulevinakin vuosina. 3D-skannauksessa reaalimaailman objektin geometria skannataan eri tekniikoita hyödyntäen digitaaliseen muotoon. Skannattua ...
  • 3D-tulostimen käyttö komposiittimuottien valmistuksessa 

   Turunen, Milla-Riina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia 3D-tulostimen tulosteen toimivuutta komposiittimuottien valmistuksessa. Tutkimuksien tavoitteena oli keksiä menetelmä, miten tuloste kestää laminointiprosessin. Opinnäytetyö tehtiin ...
  • 5S- toimintamallin käyttöönotto konekorjaamolla : Yara Suomi Oy 

   Flang, Jeremias (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on tehty Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikan toimeksiannosta. Yara on maailmanlaajuinen kemianteollisuuden yritys, joka tunnetaan asiantintijapalveluista, tuotteista ja ratkaisuista, joiden avulla sen ...
  • 5S-menetelmän käyttöönotto ja hyödyt tuotantotehtaalla 

   Räsänen, Janne (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli kehittää Huurre Finland Oy:n tuotantotehtaalle Lean-ajatusmallin mukainen työskentelytapa, noudattaen 5S-menetelmien mukaisia sääntöjä. Tavoitteena oli kehittää tuotantotilojen työpisteiden ...
  • 5S-MENETELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO SERVICEPOINTILLA 

   Ovaskainen, Tatu-Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö on tehty Servicepoint Kuopio Oy:n toimeksiannosta. Servicepoint Kuopio on teollisuuden kunnossapitoon automaatio- ja sähköistysprojekteihin sekä robottisovelluksiin erikoistunut yritys. Yrityksen kahden ...
  • 5S-menetelmän käyttöönottosuunnitelma 

   Väyrynen, Panu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella Junttan Oy:n toimintamalliin soveltuvat työkalut 5S:n käyttöönottamiseksi paalutuskoneiden kokoonpanotehtaassa. 5S on yksi Leanin tuotantofilosofian toteuttamiseen käytettävistä ...
  • 5s-suunnittelu ja käyttöönotto 

   Nevalainen, Ville (2021)
   Opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa, suunnitella ja käyttöönottaa Lean 5S-järjestelmä Kuopion Motonetissä. Tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa käyttöönotto kolmelle eri työpisteelle, ja mahdollisen onnistumisen ...
  • Aikataulutuksen tehtävien kestojen määrittäminen ja määrittämisen tarkkuuden parantaminen 

   Reiss, Eve (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli aikataulutuksen tehtävien kestojen määrittäminen ja määrittämisen tarkkuuden parantaminen. Työtä aloittaessa yrityksessä ei ollut aiemmin kirjattu ylös Primavera-ohjelmaan kestojen määrityksiä, ...
  • Ainetta lisäävällä valmistuksella tuotettujen metallikappaleiden sisäisten kenno- ja ristikkorakenteiden vaikutus väsymiskestävyyteen 

   Hoffren, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö oli osa Savonia-ammattikorkeakoulun DeAdMan-hanketta, jonka tavoite oli kartoittaa ainetta lisäävän valmistuksen tuomia mahdollisuuksia ja suunnitteluperiaatteita yhteistyöyrityksille. Opinnäytetyön ...
  • AINETTA LISÄÄVÄLLÄ VALMISTUKSELLA TUOTETTUJEN METALLISTEN KAPPALEIDEN VÄSYMINEN : DEADMAN (DESIGN FOR ADDITIVE MANUFACTURING) 

   Kesonen, Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö suoritettiin osana Savonia-ammattikorkeakoulun järjestämää DeAdMan-hanketta, jossa tutkittiin ainetta lisäävän valmistuksen suunnitteluun liittyviä periaatteita ja menetelmiä. Opinnäytetyössä tarkasteltiin ...
  • Ajosillan lujuustarkastelu ja kehitys 

   Suhonen, Olli-Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän työn aiheena oli ajosillan lujuustarkastelu ja kehitys. Tavoitteena oli selvittää, pystyykö jo olemassa olevan sillan ylittämään turvallisesti kuorma-autolla ja tarvittaessa vahvistamaan sen rakenteita. Silta sijaitsee ...
  • Alihankintaverkoston ohjauksen kehittäminen 

   Saastamoinen, Jarmo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö tehtiin Vieremän kumppanuuskylässä sijaitsevalle Ratesteel Oy:lle. Ratesteel Oy valmistaa metsäkoneen osia. Yrityksen tarjoamia palveluita ovat hitsaus ja pintakäsittely. Opinnäytetyön aiheena oli alihankintaverkoston ...
  • Alumiinien laser-, kaari- ja hybridihitsaus 

   Andersin, Joni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän työn aiheena oli alumiinien laser-, kaari- ja hybridihitsaus. Olennaista tässä työssä oli perehtyä laser- ja hybridihitsaukseen sekä nähdä, olisiko edellä mainituilla menetelmillä hitsatuilla alumiinirakenteilla ...
  • Alumiinisen kuljetinkiskon korjaushitsaus 

   Toivanen, Oskari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoituksena oli tutkia hitsaamisen vaikutuksia Sakupe Oy:ssä käytettyyn alumiiniseen kuljetinkiskoon sekä löytää hitsaustapa, joka tuottaa pitkäikäisimmän ratkaisun kuoppaantuneen kiskon korjaamiseen. Aiemmin ongelmana ...
  • Alustadynamometrin kehittäminen 

   Laitinen, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja rakentaa ensisijaisesti henkilöautojen suorituskyvyn mittaukseen soveltuva alustadynamometri, joka kertoo moottorin suorituskykyarvot graafisessa muodossa kierrosnopeuden ...
  • Ambulanssin väliseinän suunnittelu 

   Blom, Henry (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ambulanssin väliseinä. Työ tehtiin osana iisalmelaisen J5L-Production Oy:n tuotekehitysprojektia. Työn tavoitteena oli suunnitella toimiva ja mahdollisimman hyvin asiakkaan ...