• 3D mallintamisen käyttöönotto investointien suunnittelussa : MetsaWood Punkaharjun tehtaat 

   Kinnunen, Niilo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma/Tutkinto-ohjelma Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Työn tekijä(t) Niilo Kinnunen Työn nimi 3D ...
  • 3D- skannausjärjestelmän käyttöohjeet 

   Hiltunen, Juho (2019)
   Tässä opinnäytetyössä kirjoitettiin käyttö- ja kuvausohjeet ATOS Compact Scan 12M 3D-skannerille sekä käyttöohjeet ATOS Professional –ohjelmalle Stera Technologies Oy:n tarpeisiin. Työn asiakas oli Stera Technologies Oy:n ...
  • 3D-muovitulostus ja pinnoitus 

   Nagy, Sandor (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli toimia pohjatutkimuksena tulevissa 3D-muovitulostuksiin liittyvissä töissä, joissa käytössä on FDM-tekniikalla toimiva 3D-tulostin. Tavoitteena oli selvittää onnistuuko ...
  • 3D-tulostimen käyttö komposiittimuottien valmistuksessa 

   Turunen, Milla-Riina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia 3D-tulostimen tulosteen toimivuutta komposiittimuottien valmistuksessa. Tutkimuksien tavoitteena oli keksiä menetelmä, miten tuloste kestää laminointiprosessin. Opinnäytetyö tehtiin ...
  • 5S- toimintamallin käyttöönotto konekorjaamolla : Yara Suomi Oy 

   Flang, Jeremias (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on tehty Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikan toimeksiannosta. Yara on maailmanlaajuinen kemianteollisuuden yritys, joka tunnetaan asiantintijapalveluista, tuotteista ja ratkaisuista, joiden avulla sen ...
  • 5S-menetelmän käyttöönotto ja hyödyt tuotantotehtaalla 

   Räsänen, Janne (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli kehittää Huurre Finland Oy:n tuotantotehtaalle Lean-ajatusmallin mukainen työskentelytapa, noudattaen 5S-menetelmien mukaisia sääntöjä. Tavoitteena oli kehittää tuotantotilojen työpisteiden ...
  • 5S-MENETELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO SERVICEPOINTILLA 

   Ovaskainen, Tatu-Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö on tehty Servicepoint Kuopio Oy:n toimeksiannosta. Servicepoint Kuopio on teollisuuden kunnossapitoon automaatio- ja sähköistysprojekteihin sekä robottisovelluksiin erikoistunut yritys. Yrityksen kahden ...
  • 5S-menetelmän käyttöönottosuunnitelma 

   Väyrynen, Panu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella Junttan Oy:n toimintamalliin soveltuvat työkalut 5S:n käyttöönottamiseksi paalutuskoneiden kokoonpanotehtaassa. 5S on yksi Leanin tuotantofilosofian toteuttamiseen käytettävistä ...
  • Aikataulutuksen tehtävien kestojen määrittäminen ja määrittämisen tarkkuuden parantaminen 

   Reiss, Eve (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli aikataulutuksen tehtävien kestojen määrittäminen ja määrittämisen tarkkuuden parantaminen. Työtä aloittaessa yrityksessä ei ollut aiemmin kirjattu ylös Primavera-ohjelmaan kestojen määrityksiä, ...
  • Ainetta lisäävällä valmistuksella tuotettujen metallikappaleiden sisäisten kenno- ja ristikkorakenteiden vaikutus väsymiskestävyyteen 

   Hoffren, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö oli osa Savonia-ammattikorkeakoulun DeAdMan-hanketta, jonka tavoite oli kartoittaa ainetta lisäävän valmistuksen tuomia mahdollisuuksia ja suunnitteluperiaatteita yhteistyöyrityksille. Opinnäytetyön ...
  • AINETTA LISÄÄVÄLLÄ VALMISTUKSELLA TUOTETTUJEN METALLISTEN KAPPALEIDEN VÄSYMINEN : DEADMAN (DESIGN FOR ADDITIVE MANUFACTURING) 

   Kesonen, Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö suoritettiin osana Savonia-ammattikorkeakoulun järjestämää DeAdMan-hanketta, jossa tutkittiin ainetta lisäävän valmistuksen suunnitteluun liittyviä periaatteita ja menetelmiä. Opinnäytetyössä tarkasteltiin ...
  • Ajosillan lujuustarkastelu ja kehitys 

   Suhonen, Olli-Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän työn aiheena oli ajosillan lujuustarkastelu ja kehitys. Tavoitteena oli selvittää, pystyykö jo olemassa olevan sillan ylittämään turvallisesti kuorma-autolla ja tarvittaessa vahvistamaan sen rakenteita. Silta sijaitsee ...
  • Alihankintaverkoston ohjauksen kehittäminen 

   Saastamoinen, Jarmo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö tehtiin Vieremän kumppanuuskylässä sijaitsevalle Ratesteel Oy:lle. Ratesteel Oy valmistaa metsäkoneen osia. Yrityksen tarjoamia palveluita ovat hitsaus ja pintakäsittely. Opinnäytetyön aiheena oli alihankintaverkoston ...
  • Alumiinien laser-, kaari- ja hybridihitsaus 

   Andersin, Joni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän työn aiheena oli alumiinien laser-, kaari- ja hybridihitsaus. Olennaista tässä työssä oli perehtyä laser- ja hybridihitsaukseen sekä nähdä, olisiko edellä mainituilla menetelmillä hitsatuilla alumiinirakenteilla ...
  • Alumiinisen kuljetinkiskon korjaushitsaus 

   Toivanen, Oskari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoituksena oli tutkia hitsaamisen vaikutuksia Sakupe Oy:ssä käytettyyn alumiiniseen kuljetinkiskoon sekä löytää hitsaustapa, joka tuottaa pitkäikäisimmän ratkaisun kuoppaantuneen kiskon korjaamiseen. Aiemmin ongelmana ...
  • Alustadynamometrin kehittäminen 

   Laitinen, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja rakentaa ensisijaisesti henkilöautojen suorituskyvyn mittaukseen soveltuva alustadynamometri, joka kertoo moottorin suorituskykyarvot graafisessa muodossa kierrosnopeuden ...
  • Ambulanssin väliseinän suunnittelu 

   Blom, Henry (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ambulanssin väliseinä. Työ tehtiin osana iisalmelaisen J5L-Production Oy:n tuotekehitysprojektia. Työn tavoitteena oli suunnitella toimiva ja mahdollisimman hyvin asiakkaan ...
  • Analysis of Parabolic Leaf Spring Failure 

   Kainulainen, Perttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   The purpose of this final project was to make an the fracture analysis for a parabolic leaf spring. The leaf spring type is used in a mining machine. The machine is designed for personnel and equipment transportation in a ...
  • APR- projekti : Apatiitin kuivaus 

   Tirkkonen, Ilkka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aihe sijoittui Yara Suomi Oy Siilinjärven tehtaille ja kaivokselle. Apatiitin kokonaiskapasiteetin nostoon tähdännyt projekti alkoi syksyllä 2008 ja oli valmis käyttöönottoon keväällä 2010. Projekti oli Yaran ...
  • Asetuskorttien hallinnan kehitys 

   Heinonen, Erno (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää ja tutkia eri vaihtoehtoja Toolfac Oy:n asetuskorttien hallintaan. Työ rajattiin järjestelmien tutkimiseen ja samalla kehitettiin uusi yhtenäinen asetuskorttipohja. Tavoitteena ...