KoulutusalaSavonia-ammattikorkeakouluLuonnonvara- ja ympäristöala

  • A2-maidontuotanto: Wikipedia-artikkelin luominen 

   Saarinen, Sinikka (2020)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja Mirva Tikkanen sekä muut A2-maitoa jalostavat yritykset tarvitsivat A2-maitotiedon jakamiseen soveltuvaa, päivitettävää materiaalia. Opinnäytetyössä päädyttiin tekemään A2-maidolle oma ...
  • Agrologit työelämässä 

   Korhonen, Otto (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opistoasteinen agrologikoulutus alkoi Iisalmessa vuonna 1985 ja viisitoista vuotta myöhemmin 1990-luvun loppupuolella valtio luopui ammatillisten oppilaitosten ylläpitämisestä. Tämän seurauksena Peltosalmen maaseutuopisto ...
  • Aitasuojan vaikutus hevosten puun järsimiseen 

   Holopainen, Jennika; Laakso, Jenna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Puuta järsivät hevoset aiheuttavat ongelmia monella tallilla, koska järsityt puupinnat ovat epäsiistin näköisiä ja joskus jopa vaarallisia. Puun järsimiseen vaikuttaa yleensä hevosen asuinympäristö. Oy SubstPharma Ltd ...
  • Aktiivipihaton hyödyt ja haitat urheiluhevoselle 

   Silvennoinen, Linda (2019)
   Hevosten hyvinvointiin panostetaan nykypäivänä yhä enemmän. Aktiivipihatto on eräs tavoista, joilla hevosten hyvinvointia on pyritty lisäämään ja mahdollistamaan hevoselle aiempaa luonnollisempi elinympäristö. Näin on luotu ...
  • Aktiivisuusmittauksen hyödyntäminen kiimantarkkailussa ja siemennysajankohdan valinnassa : Lely Qwes H -aktiivisuusmittausjärjestelmä 

   Rönkkö, Sanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Karjan hedelmällisyyden vaikutus tilanpidon kannattavuuteen on merkittävä. Onnistunut kiimantarkkailu ja hedelmälliset lehmät parantavat tilan taloutta. Oikea aika siemennettäessä vähentää tuplaussiemennyksiä ja lehmän ...
  • Aktiivisuusmittaus kiimantarkkailussa 

   Tukiainen, Merja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Karjakoon kasvu ja parsinavetasta siirtyminen pihattonavetoihin tuo haasteita kiiman-tarkkailulle. Samaan aikaan hedelmällisyyden tunnusluvut ovat huonontuneet karjoissamme. Hedelmällisyydellä on taas vaikutusta tuottoihin. ...
  • Aktiivitalli hevosen hyvinvoinnin edistäjänä : Suunnitelma Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto Perhon yksikölle 

   Niemi, Petra (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella aktiivitalli Keski-Pohjanmaan maaseutuopistolle, Perhon yksikköön. Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto on toisen asteen maatalousopisto Perhon kunnas-sa. Perhon yksikössä on mahdollista ...
  • Alkutuotannon kyberjohtamisen toimintaympäristö 

   Laajalahti, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kyberjärjestelmät kehittyvät yksittäisistä erillisistä kohti verkottunut järjestelmien ekosysteemiä. Tässä työssä kuvataan alkutuotannon kyberjohtamisen toimintaympäristön kehittämistä ja siihen liittyviä teknisiä ...
  • Alueosuuskunta Promilkin asiakastyytyväisyystutkimus 

   Huusko, Riina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2007)
   Alueosuuskunta Promilk on valiolaisten maidontuottajien omistama osuuskunta. Promilkillä on tuote- ja tarvikemyymälä viidellä paikkakunnalla Pohjois-Savon alueella. Tuote- ja tarvi-kemyymälöiden asiakaskunta koostuu lähes ...
  • Ammatillisen koulutuksen digiloikka : Case: Ylä-Savon ammattiopisto, Hingunniemi 

   Huttunen, Tuovi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Ammatillisen koulutuksen järjestäminen on murrostilanteessa ja koulutuksen järjestäjien on pystyttävä tarjoamaan entistä ketterämmin ja kustannustehokkaasti yksilöllisempiä opintopolkuja. Koulutuksen saatavuutta parantaa ...
  • Ammattietiikan opettaminen verkossa : Tuotantoeläinten eettisen hoidon verkkomateriaali Virtuaalikylässä 

   Alasalmi, Riitta (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tuotantoeläinten eettinen hoito on ollut voimakkaasti esillä koko 2000-luvun ja Maatalousalan perustutkinnon ammatillisten perusteiden (29/011/2009) uudistamisen jälkeen perustutkinnossa ammattietiikka ja eläinten hyvä ...
  • Asiakaslähtöisen hevos-koulutuskokonaisuuden kehittäminen : Toimintaohjeet tilaaja-asiakkaalle 

   Turtiainen, Anni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Asiakaslähtöisyys, palvelumuotoilu ja palvelutuotteistus ovat käsitteitä, joiden ymmärtämisen avulla yritysten toimintaa voidaan suunnata palveluiden ja tuotteiden suunnittelussa asiakaslähtöisemmäksi. Näiden käsitteiden ...
  • Asiakastyytyväisyys Sydän-Savon maaseutupalvelussa 

   Ahponen, Katri-Elina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Sydän-Savon maaseutupalvelu on 12 kunnan alueella toimiva maataloushallinnon yhteistoiminta-alue, jonka alueella toimii 2140 maataloustukea hakevaa maatilaa. Lakisääteisesti maaseutuelinkeinoviranomaisen on hoidettava ...
  • Asiantuntijatyö ja avainasiakastoiminta ProAgria Pohjois-Savossa 

   Antikainen, Paula (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Asiantuntijoita työskentelee yhteiskunnan kaikilla sektoreilla, myös maataloudessa. Asiantuntijuuteen kuuluu keskeisenä osana oman alan tiedon soveltaminen ja ongelman ratkaisu. Maatalous- ja puutarhayritysten määrä vähenee ...
  • Aurinko- ja tuulienergian hyödyntäminen talliolosuhteissa 

   Taskinen, Emmi; Partanen, Anu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Sähkönhinnan kehitys on viime vuosina ollut nouseva, ja sen myötä kiinnostus kestävää kehitystä ja uusiutuvia energianmuotoja kohtaan kasvaa. Työmme tavoitteena on selvittää aurinko- ja tuulienergian hyödyntäminen ...
  • Automaation ja tiedonhallinnan kehitysmahdollisuuksia maatilalla : Viljelijän työpöytä 2025 

   Sarja-Kumpulainen, Heli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tulevaisuuden tutkiminen on tärkeä osa nykypäivää. Jokainen taho joka on tulevaisuuden suunnittelun kanssa tekemisissä, pyrkii ymmärtämään ennalta miksi ja mihin tulevaisuus on kehittymässä. Osatakseen ennakoida, tulevat ...
  • Automaattilypsytilan toiminnot ja lomitus : Työnopastuslomakkeet tiloille sekä tilojen näkemyksiä lomitusten onnistumisesta 

   Nöjd, Tuija; Huuskonen, Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Käynnissä olevan maatalouden rakennemuutoksen seurauksena myös lypsykarjatalous on painottunut yhä suurempiin yksiköihin, joissa maitoa tuotetaan jo merkittävä osa. Näillä suurilla tiloilla on enenevässä määrin hyödynnetty ...
  • Ayrshiren DNA-määritykset 

   Rantala, Laura (2021)
   Genomitestauksen kehityksen myötä on genomitestiltä mahdollisuus saada tietoa DNA-määrityksistä. Määritysten yleistyminen osana jalostamista on lisännyt kiinnostusta määrityksiä kohtaan. Määritykset voidaan jakaa haitallisiin ...
  • Big data päätöksenteon apuvälineenä kasvinviljelytilalla 

   Riikonen, Aila (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Big Data ja IoT (internet of things) -teknologian hyödyntäminen avaa uusia mahdollisuuksia kasvinviljelytilan prosessien arvioimiseen ja tilan johtamiseen. Big Data on termi tiedostoille, jotka ovat niin isoja tai ...
  • Biokaasulaitoksen mädätysjäännöksen käsittely : Rakeistaminen ja kemiallinen separointi 

   Laakso, Jenni; Kanninen, Johanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Maataloudessa syntyvät lantamäärät lisääntyvät tilakokojen kasvun myötä. Lannan sisältämät ravinteet tulisi hyödyntää lannoitteena entistä tehokkaammin. Lannassa on kierrätyspotentiaalia, jonka tarjoamia mahdollisuuksia ...