KoulutusalaSavonia-ammattikorkeakouluMajoitus- ja ravitsemisala

  • 10 000 kilometriä venäläistä kulttuuria : ensikertalaisina matkailijoina Venäjällä 

   Korkiakoski, Karita; Moilanen, Kari-Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Toiminnallinen opinnäytetyö esittelee kirjoittajien tekemien havaintojen avulla venäläisyyttä, venäläistä kulttuuria sekä suomalaisten vahvoja ennakkoluuloja venäläisyyttä kohtaan. Opinnäytetyö koostuu teoreettisesta ja ...
  • Alkoholimyynnin esteet ruokaravintoloissa 

   Tuomaala, Mari; Vartiainen, Heini (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Altia Oyj toimii Suomessa ja Baltiassa alkoholijuomien suurimpana maahantuojana, valmistajana ja viejänä. Laaja tuote valikoima ja suuret sisäänostajat eivät kuitenkaan riitä tekemään tarpeeksi tulosta, vaan tuotteita pitää ...
  • Alkoholipolitiikka ja ravintola-ala 

   Turunen, Samu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Suomalainen alkoholipolitiikka on käsitteenä varsin nuori ja alkoholiin on suhtauduttu Suomessa eri tavoin vuosikymmenestä riippuen. Pääsääntöisesti maamme alkoholipolitiikalle on kuitenkin ollut ominaista alkoholin tiukahko ...
  • Alkoholitukun valinta : case: Kespro Kuopio 

   Melto, Sara; Koistinen, Heidi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tukkumyynti tarkoittaa toimintaa, jossa palveluita tai tuotteita myydään jälleenmyyjille tai yrityksille. Lähtökohtai-sena tarkoituksena on myydä tuotteita ansaintatarkoituksella ostaville, kuten esimerkiksi anniskeluyrityksille. ...
  • Ammatillisen osaamisen kehittyminen : Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien oppiminen käytännössä 

   Hoffrén, Maarit (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Ammatillisessa osaamisessa yhdistyvät ammattiin kuuluvat tiedot ja taidot tarkoituksen mukaiseksi kokonaisuudeksi. Ammatillinen osaaminen on sekä teoriaa että käytäntöä ja sen kehittymisessä on tärkeää näiden tietojen ja ...
  • Ammattikorkeakoululaisten ulkomaan matkakohteen valintaan vaikuttavat tekijät 

   Heikkinen, Maiju; Oinonen, Ella (2019)
   Tiivistelmä Tämän opinnäyteytön tarkoituksena oli tutkia Savonian ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden opiskelijoiden matkailutottumuksia ja miksi he valitsevat matkustamiseen jonkin tietyn matkakohteen. Teoreettinen ...
  • Anonyymi rekrytointi: Case S-ryhmä 

   Haka, Miia (2020)
   Osaamista löytyy yrityksen ulkopuolelta tai sisäpuolelta, mutta lähes aina osaamisen siirtyminen tehtävästä toiseen aiheuttaa jonkinlaisen rekrytointitarpeen. Rekrytoinnin avulla yritykseen saadaan lisää työvoimaa ja ...
  • Asiakaskokemus brändiuudistuksen jälkeen : Case: Break Sokos Hotel Vesileppis 

   Forsberg, Mona; Kivelä, Minna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää vapaa-ajan matkustajien asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä ja mieleenpainuvia asioita Break Sokos Hotel Vesileppiksestä brändiuudistuksen jälkeen. Sokos Hotels jakoi ...
  • Asiakaskokemus ja palvelun laatu: Case Kahvila-Konditoria Houkutus Kuopio 

   Saarinen, Ida; Ovaskainen, Satu (2020)
   Opinnäytetyö on tutkimuksellinen opinnäytetyö, jossa tehtiin mystery shopping kuopiolaiseen Kahvila-Konditoria Houkutukseen. Idea opinnäytetyöhön saatiin Houkutuksen yrittäjältä Pirkko Burmanilta, joka toimii opinnäytetyön ...
  • Asiakaskokemus Ravintola Hyvä Huomenessa 

   Ikonen, Veera; Kainulainen, Outi (2020)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää Ravintola Hyvä Huomenen asiakaskokemuksen tila ja mahdolliset kehityskohteet. Tutkimus toteutettiin kahdessa eri toimipisteessä, Bioteknialla ja Pohjola Sairaalla ja aineisto ...
  • Asiakaslähtöisyys kokoustoiminnan kehittämisessä Break Sokos Hotel Tahkolla 

   Harmoinen, Mari-Anne (2020)
   Asiakaslähtöisyys on tämän päivän liiketoiminnassa menestymisen välttämättömyys. Luoda odotukset ylittäviä asiakaskokemuksia muistijälkiä jättävästi sekä asiakkaiden käyttäytymisen ennakointi ja tulkinta on toiminnan ...
  • Asiakaspalvelusta ylivoimatekijä esimiestyöllä : Case Osuuskauppa PeeÄssä 

   Makkonen, Reetta; Vallioniemi, Sarianne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Asiakaspalvelu ja sen laatu ovat tänä päivänä yrityksen tärkeimpiä kilpailukeinoja. Jatkuvasti etsitään tapoja erottua kilpailijoista, ja siihen on alettu kiinnittämään erityisen paljon huomiota. Asiakaspalvelun laadun ...
  • Asiakassegmentointi : ravintolan kysyntä ja ostokäyttäytyminen : case: ravintola King's Crown 

   Ihonen, Riina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyöni on kvantitatiivinen tutkimus, jonka tarkoituksena oli tutkia kuopiolaisten kuluttajien ostokäyttäytymistä ja selvittää heidän tarpeensa ja toiveensa ravintolan tuotteita ja palveluja kohtaan. Tavoitteena ...
  • Asiakassegmentointi; suomalaisten pienpanimo-oluiden kuluttajien ostokäyttäytyminen 

   Aakula, Aliisa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomalaiset pienpanimot ovat raivanneet tiensä osaksi suomalaista olutkulttuuria. Pienpanimoita on perustettu muutamassa vuodessa kymmeniä ja ala tuntuu olevan jatkuvassa nousussa sekä kasvussa. Suomalaisten pienpanimoiden ...
  • Asiakassegmenttinä lapsiperheet : Case Sokos Hotel Tahkovuori 

   Savolainen, Sisko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Lapsiperheet ovat Sokos Hotel Tahkovuoren tärkeä, mutta monipuolisuutensa vuoksi haasteellinen asiakassegmentti. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka lapsiperheet viihtyvät Sokos Hotel Tahkovuorella, mitä ...
  • Asiakastiedon hyödyntäminen museokaupan tuotekehityksessä : Case Kuopion museon museokauppa 

   Holopainen, Suvi-Piritta (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoite on edistää museokaupan tuotekehitystä asiakastiedon pohjalta, miten museokauppa voi tuotevalikoimallaan palvella asiakkaitaan paremmin sekä luoda pohjan Kuopion museon museokaupan tuotekehittämistar ...
  • Asiakastiedosta asiakasymmärrykseen : Case Tahkon matkailukeskus 

   Huttunen, Suvi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Asiakaslähtöinen toiminta ja laadukkaat palvelut ovat yhä useamman palveluyrityksen tavoitteita. Aito asiakaslähtöisyys vaatii asiakasymmärrystä, joka on saavutettavissa asiakastietoa monikanavaisesti keräämällä ja sitä ...
  • Asiakastyytyväisyyden vaikutus kannattavuuteen ravintolatoiminnassa : case Uusi yritys Pohjois-Savossa 

   Rautiainen, Piia; Laitinen, Niina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka mitattu asiakastyytyväisyys vaikuttaa ravitse-misalan yrityksen kannattavuuteen. Kannattavuuden ja asiakastyytyväisyyden yhteyden selvittäminen vaatii pitkänaikavälin ...
  • Asiakastyytyväisyys : case Ukko 

   Hersio, Liisa; Jekunen, Annemari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona PNT Active Oy:lle ravintola Ukkoon Tahkolle. PNT Active Oy:llä on Tahkolla yhteensä neljä erilaista ravintolaa ja se tarjoaa myös useampia majoitusvaihtoehtoja. Työ toteutettiin ...
  • Asiakastyytyväisyys ja kehitys : Case: Kuopion kesäkauden avajaiset 2019 

   Toivanen, Tiina; Kurikka, Heini (2019)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin Kuopion Kesäkauden avajaisten asiakastyytyväisyyttä. Toimeksiantajana opinnäytetyössä oli Kuopion Kaupunkikeskustan Kehittämisyhdistys ry, joka vastaa Kuopion torin ja keskusta-alueen ...