KoulutusalaMajoitus- ja ravitsemisala

  • 10 000 kilometriä venäläistä kulttuuria : ensikertalaisina matkailijoina Venäjällä 

   Korkiakoski, Karita; Moilanen, Kari-Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Toiminnallinen opinnäytetyö esittelee kirjoittajien tekemien havaintojen avulla venäläisyyttä, venäläistä kulttuuria sekä suomalaisten vahvoja ennakkoluuloja venäläisyyttä kohtaan. Opinnäytetyö koostuu teoreettisesta ja ...
  • Alkoholimyynnin esteet ruokaravintoloissa 

   Tuomaala, Mari; Vartiainen, Heini (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Altia Oyj toimii Suomessa ja Baltiassa alkoholijuomien suurimpana maahantuojana, valmistajana ja viejänä. Laaja tuote valikoima ja suuret sisäänostajat eivät kuitenkaan riitä tekemään tarpeeksi tulosta, vaan tuotteita pitää ...
  • Alkoholipolitiikka ja ravintola-ala 

   Turunen, Samu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Suomalainen alkoholipolitiikka on käsitteenä varsin nuori ja alkoholiin on suhtauduttu Suomessa eri tavoin vuosikymmenestä riippuen. Pääsääntöisesti maamme alkoholipolitiikalle on kuitenkin ollut ominaista alkoholin tiukahko ...
  • Alkoholitukun valinta : case: Kespro Kuopio 

   Melto, Sara; Koistinen, Heidi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tukkumyynti tarkoittaa toimintaa, jossa palveluita tai tuotteita myydään jälleenmyyjille tai yrityksille. Lähtökohtai-sena tarkoituksena on myydä tuotteita ansaintatarkoituksella ostaville, kuten esimerkiksi anniskeluyrityksille. ...
  • Ammatillisen osaamisen kehittyminen : Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien oppiminen käytännössä 

   Hoffrén, Maarit (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Ammatillisessa osaamisessa yhdistyvät ammattiin kuuluvat tiedot ja taidot tarkoituksen mukaiseksi kokonaisuudeksi. Ammatillinen osaaminen on sekä teoriaa että käytäntöä ja sen kehittymisessä on tärkeää näiden tietojen ja ...
  • Ammattikorkeakoululaisten ulkomaan matkakohteen valintaan vaikuttavat tekijät 

   Heikkinen, Maiju; Oinonen, Ella (2019)
   Tiivistelmä Tämän opinnäyteytön tarkoituksena oli tutkia Savonian ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden opiskelijoiden matkailutottumuksia ja miksi he valitsevat matkustamiseen jonkin tietyn matkakohteen. Teoreettinen ...
  • Anonyymi rekrytointi: Case S-ryhmä 

   Haka, Miia (2020)
   Osaamista löytyy yrityksen ulkopuolelta tai sisäpuolelta, mutta lähes aina osaamisen siirtyminen tehtävästä toiseen aiheuttaa jonkinlaisen rekrytointitarpeen. Rekrytoinnin avulla yritykseen saadaan lisää työvoimaa ja ...
  • Asiakaskokemus brändiuudistuksen jälkeen : Case: Break Sokos Hotel Vesileppis 

   Forsberg, Mona; Kivelä, Minna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää vapaa-ajan matkustajien asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä ja mieleenpainuvia asioita Break Sokos Hotel Vesileppiksestä brändiuudistuksen jälkeen. Sokos Hotels jakoi ...
  • Asiakaskokemus Ravintola Hyvä Huomenessa 

   Ikonen, Veera; Kainulainen, Outi (2020)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää Ravintola Hyvä Huomenen asiakaskokemuksen tila ja mahdolliset kehityskohteet. Tutkimus toteutettiin kahdessa eri toimipisteessä, Bioteknialla ja Pohjola Sairaalla ja aineisto ...
  • Asiakaspalvelusta ylivoimatekijä esimiestyöllä : Case Osuuskauppa PeeÄssä 

   Makkonen, Reetta; Vallioniemi, Sarianne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Asiakaspalvelu ja sen laatu ovat tänä päivänä yrityksen tärkeimpiä kilpailukeinoja. Jatkuvasti etsitään tapoja erottua kilpailijoista, ja siihen on alettu kiinnittämään erityisen paljon huomiota. Asiakaspalvelun laadun ...
  • Asiakassegmentointi : ravintolan kysyntä ja ostokäyttäytyminen : case: ravintola King's Crown 

   Ihonen, Riina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyöni on kvantitatiivinen tutkimus, jonka tarkoituksena oli tutkia kuopiolaisten kuluttajien ostokäyttäytymistä ja selvittää heidän tarpeensa ja toiveensa ravintolan tuotteita ja palveluja kohtaan. Tavoitteena ...
  • Asiakassegmentointi; suomalaisten pienpanimo-oluiden kuluttajien ostokäyttäytyminen 

   Aakula, Aliisa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomalaiset pienpanimot ovat raivanneet tiensä osaksi suomalaista olutkulttuuria. Pienpanimoita on perustettu muutamassa vuodessa kymmeniä ja ala tuntuu olevan jatkuvassa nousussa sekä kasvussa. Suomalaisten pienpanimoiden ...
  • Asiakassegmenttinä lapsiperheet : Case Sokos Hotel Tahkovuori 

   Savolainen, Sisko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Lapsiperheet ovat Sokos Hotel Tahkovuoren tärkeä, mutta monipuolisuutensa vuoksi haasteellinen asiakassegmentti. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka lapsiperheet viihtyvät Sokos Hotel Tahkovuorella, mitä ...
  • Asiakastiedon hyödyntäminen museokaupan tuotekehityksessä : Case Kuopion museon museokauppa 

   Holopainen, Suvi-Piritta (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoite on edistää museokaupan tuotekehitystä asiakastiedon pohjalta, miten museokauppa voi tuotevalikoimallaan palvella asiakkaitaan paremmin sekä luoda pohjan Kuopion museon museokaupan tuotekehittämistar ...
  • Asiakastiedosta asiakasymmärrykseen : Case Tahkon matkailukeskus 

   Huttunen, Suvi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Asiakaslähtöinen toiminta ja laadukkaat palvelut ovat yhä useamman palveluyrityksen tavoitteita. Aito asiakaslähtöisyys vaatii asiakasymmärrystä, joka on saavutettavissa asiakastietoa monikanavaisesti keräämällä ja sitä ...
  • Asiakastyytyväisyyden vaikutus kannattavuuteen ravintolatoiminnassa : case Uusi yritys Pohjois-Savossa 

   Rautiainen, Piia; Laitinen, Niina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka mitattu asiakastyytyväisyys vaikuttaa ravitse-misalan yrityksen kannattavuuteen. Kannattavuuden ja asiakastyytyväisyyden yhteyden selvittäminen vaatii pitkänaikavälin ...
  • Asiakastyytyväisyys : case Ukko 

   Hersio, Liisa; Jekunen, Annemari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona PNT Active Oy:lle ravintola Ukkoon Tahkolle. PNT Active Oy:llä on Tahkolla yhteensä neljä erilaista ravintolaa ja se tarjoaa myös useampia majoitusvaihtoehtoja. Työ toteutettiin ...
  • Asiakastyytyväisyys ja kehitys : Case: Kuopion kesäkauden avajaiset 2019 

   Toivanen, Tiina; Kurikka, Heini (2019)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin Kuopion Kesäkauden avajaisten asiakastyytyväisyyttä. Toimeksiantajana opinnäytetyössä oli Kuopion Kaupunkikeskustan Kehittämisyhdistys ry, joka vastaa Kuopion torin ja keskusta-alueen ...
  • Asiakastyytyväisyys ja sen kehittäminen. Case Outokummun Vanhan Kaivoksen motoristikahvila 

   Piiparinen, Niina (2019)
   Asiakaslähtöisyys on mainittu sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla yhdeksi matkailun kehittämiskohteista. Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää asiakastyytyväisyyttä ja sen kehittämistä Outokummun Vanhan ...
  • Asiakastyytyväisyys Kahvila Väkkärä 

   Venäläinen, Hanne (2019)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kahvila Väkkärän lounastarjoilun asiakastyytyväisyyttä, palvelun laatua sekä näiden kehittämistä ja tulevan toiminnan kartoittamista asiakastyytyväisyyskyselyn ...