KoulutusalaSavonia-ammattikorkeakouluRakennus- ja yhdyskuntatekniikka

  • 1920-luvun tyyppitalon energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen keinoin 

   Takkinen, Eero-Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Kuopion Itkonniemellä sijaitsevaan 1920-luvulla valmistuneeseen paritaloon korjausrakentamisen ratkaisu, jolla rakennuksen energiatehokkuutta saataisiin parannettua. Ratkaisu tuli ...
  • 1940–50 -luvun rintamamiestalon kuntoarvio ja rakenteiden U-arvojen parantaminen 

   Pitkänen, Arttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä vuonna 1948 valmistuneeseen rintamamiestaloon kuntoarvio ja parantaa rakenteiden U-arvoja sekä talon asumismukavuutta. Kuntoarviota tehdessä pohdit-tiin myös erilaisia ratkaisuja ...
  • 1970-80-luvuilla rakennettujen pientalojen korjausopas 

   Brandt, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoituksena oli tehdä korjaustutkimus 1970- ja 80-luvuilla rakennetuista pientaloista. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli toimia korjausoppaana edellä mainittujen aikakausien aikana rakennettujen pientalojen ...
  • 1970–80-luvulla rakennetun rivitalon peruskorjaamisen kannattavuus 

   Ristaniemi, Atte (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Excel-pohjainen kannattavuuslaskuri 1970–80-luvulla rakennettujen rivitalojen peruskorjaamisen kannattavuuden määrittelemiseen. Työssä perehdyttiin peruskorjauksen kustannuksiin ...
  • 1990-luvun paritalon kuntoarvio korjausehdotuksineen 

   Siikanen, Anna-Tuulikki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuntoarvion tekeminen vuonna 1997 valmistuneeseen puolitoistakerroksiseen paritaloon. Lähtökohtana kuntoarviolle oli, että kohteeseen on ollut suunnitteilla pintaremontteja ja samalla ...
  • 2D-piirtotoimintojen toteutus Revit-mallinnusohjelmassa 

   Piironen, Perttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli mallintaa Revit Architecture-ohjelmalla kaksikerroksinen kivirunkoinen paritalo. Lisäksi tavoitteena oli perehtyä ohjelman 2D-piirustusominaisuuksiin, sekä pääpiirustusten viimeistelyyn ...
  • 3D-koneohjauksen käyttöönotto Jyväskylän kaupungilla 

   Hannuksela, Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Jyväskylän kaupunki on kokeillut pilottiluontoisesti koneohjausjärjestelmien käyttöönottoa vuoden 2016 aikana ja nyt työkoneautomaation käyttö on tarkoituksena ottaa käyttöön laajemmin. Työn tavoitteena oli luoda Jyväskylän ...
  • 6-kerroksisen toimistorakennuksen julkisivusaneeraus 

   Väkeväinen, Arttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella julkisivusaneeraus Savon Sellu Oy:n kuusi-kerroksiseen toimistorakennukseen ja ruokalaan. Tavoitteena oli saada uusi julkisivurakenneratkaisu, kustannusarvio sekä yleisaikataulu. ...
  • 60-Luvun Omakotitalon Vaiheittainen Saneeraus 

   Kankkunen, Topi (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä 1960-luvulla valmistuneeseen kiinteistöön vaiheittaiset saneeraussuunnitelmat, ja jokaiselle saneeraus vaiheelle kustannusarvio. Saneerattava kohde on omakotitalo, jossa on puolitoista ...
  • AGACAD Wood Framing -työkalujen toiminnallisuuden ja käytettävyyden selvitys 

   Valtonen, Saara (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää AGACAD Ltd:n Wood Framing -työkalujen soveltuvuus A. Meurasalo Oy:n rakennesuunnitteluun. Työkaluja tarkasteltiin toiminnallisuuden ja käytettävyyden näkökulmista. Tavoitteena ...
  • Aikaisempien taitorakenteiden hyödyntäminen tulevissa hankkeissa 

   Pesonen, Joonas (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miten Tekla Structures -ohjelmistolla mallinnettuja taitorakenteita voidaan hyödyntää uusissa projekteissa. Opinnäytetyö tehtiin Destia Oy:lle. Opinnäytetyössä oli kolme tavoitetta: ...
  • Aikataulusuunnittelun merkitys tuotannonohjauksessa 

   Haatanen, Vili (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli painottaa aikataulusuunnittelun merkitystä tuotannonohjauksessa. YIT Rakennus Oy:n Kuopion yksikkö halusi selvittää aikataulusuunnittelua ja aikatauluongelmiin johtaneita syitä ...
  • Aikatauluttaminen : Tietomallit ja ohjelmat 

   Snell, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Lemminkäinen Infra Oy:lla on käytössään monia aikatauluohjelmia, joista osa ei tue työskentelyä tietomallipohjaisten suunnitelmien kanssa. Tietomallintamisen yleistyessä ja kustannustehokkuuden nimissä yrityksessä on ...
  • Ajoesteiden käyttö kävely- ja pyöräteillä 

   Lampio, Kristian (2019)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää ajoesteiden käytön mahdollisuuksia kävely- ja pyöräteillä Kuopiossa. Asukkailta tulleiden viimeaikaisten palautteiden mukaan luvaton moottoriajoneuvoilla liikennöinti oli ...
  • Aktiivinen koti : Koti ikäihmisen tarpeisiin 

   Vauhkonen, Joona (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin korjaustyö ja kustannuslaskelma vanhaan rintamamiestaloon. Tavoitteena oli saada aikaan muutostyö, joka ottaa huomioon vanhuksen liikuntarajoittuneisuuden. Työssä esitellään myös muutamia ...
  • Alalaattapalkiston ja massiivitiiliseinän liitoksen simulointi WUFI2D 4.1 -ohjelmalla 

   Nikki, Daniel (2020)
   Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Sweco Rakennetekniikka Oy:n kanssa. Tavoitteena oli tutkia WUFI2D 4.1 -ohjelmalla korjatun alalaattapalkiston liittymistä massiivitiiliseinään. Alalattaapalkisto on yleinen rakenne ...
  • Alihankinta prosessin tehostaminen ja laadunvarmistus 

   Halttunen, Marjo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Kuopion Monirakennus Oy:n alihankintaprosessia ja määrittää alihankinnan laadun mittareita. Tarjouspyyntöön laadittiin liite ja aliurakointisopimusta muokattiin vastaamaan ...
  • Aliurakoitsijan laadullisen omavalvonnan kehittäminen 

   Kaitala, Teemu-Heikki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli saada kokemuksia työvaiheentarkastuskortin käytöstä aliurakoitsijan käyttämänä eräällä YIT Rakennus Oy:n toimitilatyömaalla ja kehittää aliurakoitsijan itselleluovutusprosessia kohdeyrityksessä. ...
  • Allianssimalli ja Salli-allianssi 

   Varjus, Jesse (2019)
   Opinnäytetyössä oli tarkoitus tutkia Kuopion kaupungin hankkeen Salli-allianssin kehitysvaiheen (KAS) onnistumista. Tavoitteena oli selvittää, kuinka Salli-allianssissa työskentelevät henkilöt kokevat allianssin toiminnan, ...
  • Aloitusajankohdan ja olosuhteiden vaikutus kerrostalorakentamisessa 

   Kosonen, Janne (2021)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi rakennusliike Jalon Rakentajat Oy. Työn tavoitteena oli koota tilaajan työmaiden käyttöön yhteenvetona asiakirja aloitusajankohtien ja olosuhteiden vaikutuksista, jotka on huomioitava ...