KoulutusalaRakennus- ja yhdyskuntatekniikka

  • 1920-luvun tyyppitalon energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen keinoin 

   Takkinen, Eero-Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Kuopion Itkonniemellä sijaitsevaan 1920-luvulla valmistuneeseen paritaloon korjausrakentamisen ratkaisu, jolla rakennuksen energiatehokkuutta saataisiin parannettua. Ratkaisu tuli ...
  • 1940–50 -luvun rintamamiestalon kuntoarvio ja rakenteiden U-arvojen parantaminen 

   Pitkänen, Arttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä vuonna 1948 valmistuneeseen rintamamiestaloon kuntoarvio ja parantaa rakenteiden U-arvoja sekä talon asumismukavuutta. Kuntoarviota tehdessä pohdit-tiin myös erilaisia ratkaisuja ...
  • 1970-80-luvuilla rakennettujen pientalojen korjausopas 

   Brandt, Niko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoituksena oli tehdä korjaustutkimus 1970- ja 80-luvuilla rakennetuista pientaloista. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli toimia korjausoppaana edellä mainittujen aikakausien aikana rakennettujen pientalojen ...
  • 1970–80-luvulla rakennetun rivitalon peruskorjaamisen kannattavuus 

   Ristaniemi, Atte (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Excel-pohjainen kannattavuuslaskuri 1970–80-luvulla rakennettujen rivitalojen peruskorjaamisen kannattavuuden määrittelemiseen. Työssä perehdyttiin peruskorjauksen kustannuksiin ...
  • 1990-luvun paritalon kuntoarvio korjausehdotuksineen 

   Siikanen, Anna-Tuulikki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuntoarvion tekeminen vuonna 1997 valmistuneeseen puolitoistakerroksiseen paritaloon. Lähtökohtana kuntoarviolle oli, että kohteeseen on ollut suunnitteilla pintaremontteja ja samalla ...
  • 2D-piirtotoimintojen toteutus Revit-mallinnusohjelmassa 

   Piironen, Perttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli mallintaa Revit Architecture-ohjelmalla kaksikerroksinen kivirunkoinen paritalo. Lisäksi tavoitteena oli perehtyä ohjelman 2D-piirustusominaisuuksiin, sekä pääpiirustusten viimeistelyyn ...
  • 3D-koneohjauksen käyttöönotto Jyväskylän kaupungilla 

   Hannuksela, Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Jyväskylän kaupunki on kokeillut pilottiluontoisesti koneohjausjärjestelmien käyttöönottoa vuoden 2016 aikana ja nyt työkoneautomaation käyttö on tarkoituksena ottaa käyttöön laajemmin. Työn tavoitteena oli luoda Jyväskylän ...
  • 6-kerroksisen toimistorakennuksen julkisivusaneeraus 

   Väkeväinen, Arttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella julkisivusaneeraus Savon Sellu Oy:n kuusi-kerroksiseen toimistorakennukseen ja ruokalaan. Tavoitteena oli saada uusi julkisivurakenneratkaisu, kustannusarvio sekä yleisaikataulu. ...
  • 60-Luvun Omakotitalon Vaiheittainen Saneeraus 

   Kankkunen, Topi (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä 1960-luvulla valmistuneeseen kiinteistöön vaiheittaiset saneeraussuunnitelmat, ja jokaiselle saneeraus vaiheelle kustannusarvio. Saneerattava kohde on omakotitalo, jossa on puolitoista ...
  • AGACAD Wood Framing -työkalujen toiminnallisuuden ja käytettävyyden selvitys 

   Valtonen, Saara (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää AGACAD Ltd:n Wood Framing -työkalujen soveltuvuus A. Meurasalo Oy:n rakennesuunnitteluun. Työkaluja tarkasteltiin toiminnallisuuden ja käytettävyyden näkökulmista. Tavoitteena ...
  • Aikaisempien taitorakenteiden hyödyntäminen tulevissa hankkeissa 

   Pesonen, Joonas (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miten Tekla Structures -ohjelmistolla mallinnettuja taitorakenteita voidaan hyödyntää uusissa projekteissa. Opinnäytetyö tehtiin Destia Oy:lle. Opinnäytetyössä oli kolme tavoitetta: ...
  • Aikataulusuunnittelun merkitys tuotannonohjauksessa 

   Haatanen, Vili (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli painottaa aikataulusuunnittelun merkitystä tuotannonohjauksessa. YIT Rakennus Oy:n Kuopion yksikkö halusi selvittää aikataulusuunnittelua ja aikatauluongelmiin johtaneita syitä ...
  • Aikatauluttaminen : Tietomallit ja ohjelmat 

   Snell, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Lemminkäinen Infra Oy:lla on käytössään monia aikatauluohjelmia, joista osa ei tue työskentelyä tietomallipohjaisten suunnitelmien kanssa. Tietomallintamisen yleistyessä ja kustannustehokkuuden nimissä yrityksessä on ...
  • Ajoesteiden käyttö kävely- ja pyöräteillä 

   Lampio, Kristian (2019)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää ajoesteiden käytön mahdollisuuksia kävely- ja pyöräteillä Kuopiossa. Asukkailta tulleiden viimeaikaisten palautteiden mukaan luvaton moottoriajoneuvoilla liikennöinti oli ...
  • Aktiivinen koti : Koti ikäihmisen tarpeisiin 

   Vauhkonen, Joona (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin korjaustyö ja kustannuslaskelma vanhaan rintamamiestaloon. Tavoitteena oli saada aikaan muutostyö, joka ottaa huomioon vanhuksen liikuntarajoittuneisuuden. Työssä esitellään myös muutamia ...
  • Alalaattapalkiston ja massiivitiiliseinän liitoksen simulointi WUFI2D 4.1 -ohjelmalla 

   Nikki, Daniel (2020)
   Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Sweco Rakennetekniikka Oy:n kanssa. Tavoitteena oli tutkia WUFI2D 4.1 -ohjelmalla korjatun alalaattapalkiston liittymistä massiivitiiliseinään. Alalattaapalkisto on yleinen rakenne ...
  • Alihankinta prosessin tehostaminen ja laadunvarmistus 

   Halttunen, Marjo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Kuopion Monirakennus Oy:n alihankintaprosessia ja määrittää alihankinnan laadun mittareita. Tarjouspyyntöön laadittiin liite ja aliurakointisopimusta muokattiin vastaamaan ...
  • Aliurakoitsijan laadullisen omavalvonnan kehittäminen 

   Kaitala, Teemu-Heikki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli saada kokemuksia työvaiheentarkastuskortin käytöstä aliurakoitsijan käyttämänä eräällä YIT Rakennus Oy:n toimitilatyömaalla ja kehittää aliurakoitsijan itselleluovutusprosessia kohdeyrityksessä. ...
  • Allianssimalli ja Salli-allianssi 

   Varjus, Jesse (2019)
   Opinnäytetyössä oli tarkoitus tutkia Kuopion kaupungin hankkeen Salli-allianssin kehitysvaiheen (KAS) onnistumista. Tavoitteena oli selvittää, kuinka Salli-allianssissa työskentelevät henkilöt kokevat allianssin toiminnan, ...
  • Alueellinen korjausrakentaminen ja energiatehokkuus 

   Partanen, Jussi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn aiheena oli alueellinen korjausrakentaminen ja energiatehokkuus. Energiatehokkuutta ja rakennuksen lämmi-tyksestä aiheutuvia päästöjä seurataan koko ajan tarkemmin ja niitä halutaan parantaa koko Suomessa. Raken-nuskanta ...