KoulutusalaSavonia-ammattikorkeakouluRakennusmestarit

  • 1950-luvun omakotitalon rakennusfysikaalinen simulointi 

   Hämäläinen, Jere (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli 1950-luvun omakotitalon rakennusfysikaalinen simulointi. Talon kellaria ja asuinkerrosta on lisälämmöneristetty 1990-luvulla. Tavoitteena oli tutkia ja verrata alkuperäisten ja lisälämmöneristettyjen ...
  • 1970-luvun pientalon korjaussuunnitelma 

   Miettinen, Vesa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän työn tarkoituksena oli selvittää vuonna 1974 valmistuneen omakotitalon riskirakenteet ja laatia näille kor-jaussuunnitelmat. Tavoitteena oli tehdä niin perusteellinen korjaussuunnitelma, että sen pohjalta olisi ...
  • 20-luvun talon kuntoarvio 

   Eerola, Hanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäyteyön tarkoituksena oli tehdä kuntoarvio vuonna 1925 rakennettuun, hirsirakennukseen, jota on laajennettu rankarunkoisena 1940–1950-luvulla sekä vuonna 1973. Kohteena oleva kiinteistö sijaitsee Etelä-Kymenlaaksossa ...
  • 3D-koneohjaus kadunrakentamisessa 

   Liimatainen, Risto-Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kaivinkoneeseen asennetun 3D-koneohjausjärjestelmän toimivuutta kadunrakentamisessa. Tarkoituksena oli luoda materiaali, jota toimihenkilöt voivat käyttää apunaan aloittaessaan ...
  • 70-LUVULLA RAKENNETUN RIVITALONPERUSKORJAUS JA SUOJAAMINEN ULKOISELTA KOSTEUSRASITUKSELTA 

   Berg, Vesa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä käydään läpi 70-luvulla rakennetun rivitalokiinteistön peruskorjausta. Peruskorjauksessa paneudutaan erityisesti ulkoisen kosteuden ongelmakohtiin, ja niiden rakennusteknisiin ratkaisuihin. Hyvä ...
  • 8 ja 9 litteran määrittely, suunnittelu ja seuranta 

   Olli, Aleksi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Varte Oy:lle laskuri työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksille, jossa käsitellään laskentavaihe erikseen sekä työmalla tapahtuva seuranta erikseen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
  • AKO-kevytsorabetonisen seinäelementin käyttö asuntokohteessa 

   Pantsu, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tarkoituksena oli tarkastella AKO-kevytsorabetonisen seinäelementin asennustyötä tehdystä sopimuksesta elementtien asennuksen loppuun saakka. Tuotannossa on aiemmissa kohteissa havaittu pieniä epäkohtia niin ...
  • Aliurakan Hallinta 

   Rissanen, Heikki (2020)
   Opinnäytetyön aiheena oli aliurakoiden ja materiaalien hankintaprosessin kehittäminen yrityksessä. Hankintojen kokonaiskustannukset ovat yleensä noin 60–80 prosenttia rakennushankkeen kustannuksista. Tämän takia hankintojen ...
  • As. Oy Pielisentie 24 Rakennusurakan valmistelu 

   Ollilainen, Jukka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata aikataulusuunnittelun yleisimmät laadintaperusteet ja laatia alustava yleisaikataulu Nurmeksen Rakennuspalvelun käyttöön alkavalle työmaalle. Alkava työmaa on As. Oy Pielisentie ...
  • Asentajan käsikirja 

   Linnanmäki, Pekka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia asentajan käsikirja rakennusliike TL Sippola Oy:lle. Asentajan käsikirjaan oli tarkoitus koota laatuun ja rakentamiseen liittyviä tärkeimpiä asioita eri rakennusvaiheista ...
  • Asfaltoinnin pienpaikkatilaukset Kuopion kaupunkialueella 

   Kosunen, Esa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi Kuopion kaupunki kuntatekniikkaliitoslaitos Mestar. Opinnäytetyön tavoitteena oli selkeyttää Kuopion kaupunkialueella tehtävien asfaltoinnin pienpaikkausten tilausilmoituksia ...
  • Asiakaspalvelu linjasaneerauksessa - Haasteet, tiedotus ja palautejärjestelmän kehittäminen 

   Korolainen, Henriikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella ja tutkia rakennusalan asiakaspalvelua erityisesti linjasaneeraushankkeen aikana sekä kehittää työn toimeksiantajan, KUMONI Oy:n, asiakaspalautejärjestelmää. KUMONI Oy on ...
  • Asuinkerrostalotyömaan työlajikohtainen pölynhallinta 

   Nurminen, Juho-Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Asuinkerrostalotyömaalla syntyy paljon pölyä eri työvaiheista. Pölynhallinta on oleellinen osa nykypäivän laadunhallintaa, koska se vaikuttaa paljon rakentamisen laatuun, itse työn tekoon, turvallisuuteen sekä työmaan ...
  • Asuinrakennuksen kuntoarvio 

   Hakkarainen, Antti (2021)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä 1910-luvulla rakennettuun asuinrakennukseen kuntoarvio ja kuntotutkimus. Tavoitteena oli tuottaa tietoa asuinrakennuksen kunnosta kiinteistön omistajille. Opinnäytetyössä käsiteltiin ...
  • Asukasmuutosprosessi RS-kohteessa 

   Porento, Pasi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Asuntokohteissa tehtävien asukasmuutosten lukumäärä ja muutoksiin liittyvän tiedon määrä kasvaa rakennusalalla, sillä asiakkaat haluavat yhä yksilöllisempiä ratkaisuja asuntoihin. Tietomäärän kas-vaessa vaaditaan ...
  • Autohallien kansien vesivuodot 

   Torkkeli, Tomi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tiivistelmä Tämä opinnäytetyö tehtiin NCC rakennuksen Kuopion yksikön kohteissa missä oli rakennettu pi-hakansia. Opinnäytetyössä käsiteltiin pihakansien vesivuotoja, niiden syitä ja miten niitä voisi estää. Työssä ...
  • AUTOSUOJAN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN OMAKOTITALOTONTILLE 

   Kauppinen, Helli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia, millaisia eri vaihtoehtoja on olemassa autosuojan rakentamiseksi tilaajien omakotitalotontille, huomioiden asemakaava, rakennusmääräykset ja paloturvallisuusmääräykset. Kohde on ...
  • Autotallin muutostyö autokatokseksi 

   Ojanen, Henri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella tilaajalle autotallin muutostyö autokatokseksi. Kohde sijaitsee Joensuussa Rantakylän kaupunginosassa. Tavoitteena oli tehdä rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirrusukset, ...
  • Autotallin suunnittelu 

   Kokko, Matias (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella yksityiselle henkilölle yhden auton autotalli ja sen yhteyteen tuleva varastorakennus. Kohteen rakennuspaikkana on Kouvolassa sijaitseva omakotitalotontti. Tavoitteena oli ...
  • Betonielementtikerrostalon runkovaiheen laadunvalvonta 

   Impiö, Tero (2021)
   Opinnäytetyö käsittelee betonielementtikerrostalon runkovaiheen laadunvalvontaa. Työllä varmistetaan runko-vaiheen laadukas lopputulos. Työn tilaajana oli Lehto asunnot Oy ja kohteena 6-kerroksinen betonielementti-nen ...