KoulutusalaSähkötekniikka

  • 1 kV tekniikan teknistaloudellinen analysointi Savon Voima Verkko Oy:n sähköverkossa 

   Jääskeläinen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli analysoida 1 kV tekniikan hyödyntämisen teknistaloudellista kannattavuutta ja käyttövarmuusvaikutuksia sähköverkon eri kehitysvaihtoehdoissa Savon Voima Verkko Oy:n todellisella jakeluverkon ...
  • 10 kV kojeistojen elinkaaritarkastelu 

   Suhonen, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, missä vaiheessa elinkaartaan neljä eri 10 kV:n kojeistoa Yaran Siilinjärven kaivoksella ovat. Kojeistoissa on käytössä vähäöljykatkaisijoita, joiden tuotetuen on laitetoimittaja ...
  • Aliurakoinnin työyksiköiden sähköinen raportointi 

   Juntunen, Jari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Eltel Networks Pohjoinen Oy:lle. Opinnäytetyön aiheena oli aliurakoinnin työyksiköiden sähköinen raportointi maakaapeloinnin osalta. Tavoitteena oli saada aikaan työkalu, jolla saadaan kerättyä ...
  • Android-sovellus spirometrialaitteelle 

   Kettunen, Juha-Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Medikro Oy:lle. Työn tavoitteena oli sekä suunnitella että kehittää Android-sovellus spirometria laitteelle. Työssä tutkittiin myös uusimpien Bluetooth-standardien erot sekä selvitettiin uusimman ...
  • Antenniverkon selvitys ja mittaus 

   Pirttinen, Juho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Viestintävirasto on antanut yhteisantenniverkkoja koskevan määräyksen joka asettaa vaatimuksia yhteisantenniverkoille. Niiltä osin kuin määräys velvoittaa on asennukset ja mittaukset tehtävä standardien mukaan ja käytettyjen ...
  • AR-tekniikan hyödyntäminen kiinteistöhuollossa 

   Mäkinen, Henri (2020)
   AR-tekniikan ulottuvuudet luovat lähes rajattomasti mahdollisuuksia ja tämä on havaittavissa muun muassa tekniikan alan uusimmissa innovaatioissa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää lisätyn todellisuuden tuomia ...
  • AS. OY Kuopion Punapossun kuntotutkimus ja sähkösaneeraussuunnitelma 

   Soronen, Petri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä sähkötekninen kuntotutkimus ja sähkösaneeraussuunnitelma Kuopion Puijonlaaksossa sijaitsevalle As. Oy Kuopion Punapossulle. Aihe on ajankohtainen suuren korjausrakentamistarpeen vuoksi. ...
  • Asuinkerrostalon sähkötekninen kuntotutkimus 

   Kamula, Johannes (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä suoritettiin kuntotutkimus asuinkerrostaloon sekä käsiteltiin sähköjärjestelmien kuntotutkimusten suorittamiseen vaadittavia pätevyyksiä ja vastuita. Lähteinä käytettiin kirjallisuutta, sähköalan ...
  • ATEX liitinkoteloiden suunnittelu 

   Lohvansuu, Artturi (2020)
   Työn tarkoituksena oli tutkia EX-tiloihin vaikuttavia standardeja ja 3D suunnitella kotelo. Standardien tarkoitus on ehkäistä henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Ensin työssä käsiteltiin yleisesti räjähdysvaarallisia tiloja. ...
  • Aurinkoenergiajärjestelmien Riskienhallinta ja Sähköturvallisuus 

   Karjalainen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Työn tavoitteena oli tarkastella aurinkoenergianjärjestelmien sähköturvallisuuteen ja riskienhallintaan liittyviä tekijöitä. Mikrogeneraattorijärjestelmien määrä kasvaa koko ajan, joten työ oli ajankohtainen. ...
  • Aurinkoenergian hyödyntäminen rikkakasvien torjunnassa 

   Kolsi, Tommi (2019)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Ab KoneVel Oy Iisalmesta. Ab KoneVel Oy on kehittänyt laitteen, jon-ka avulla rikkakasvien torjunta voidaan toteuttaa ilman haitallisia kemikaaleja hyödyntämällä rikkakasvien ...
  • Aurinkoenergian hyödyntäminen taloyhtiössä 

   Huotinen, Miika (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli antaa lappeenrantalaisen taloyhtiön osakkaille tietoa aurinkoenergian hyödyntämisestä taloyhtiössä. Lähtökohtaisesti tietoa kerättiin sellaisille henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa ...
  • Aurinkopaneelijärjestelmien vaikutus pienjänniteverkkoon 

   Heikkinen, Jasu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia aurinkopaneelien vaikutuksia pienjänniteverkkoon sekä syventää ymmärrystä aurinkopaneelijärjestelmistä. Opinnäytetyössä kerättiin jakeluverkkoyhtiö Savon Voima Verkko Oy:lle ...
  • Aurinkopaneelijärjestelmän kannattavuus ja takaisinmaksuaika 

   Pesonen, Nea (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää verkkoon kytkettävän aurinkopaneelijärjestelmän kannattavuus ja takaisinmaksuaika suonenjokelaiselle PCM Technology Oy:lle. Suunnittelun lähtökohta oli yrityksen toive, että ...
  • Aurinkosähköjärjestelmät Kuopion Tilakeskuksen kiinteistöissä 

   Vaskonen, Hanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Kuopion kaupungin Tilakeskukselle tiedot rakennuksista, joihin tulevaisuudes-sa on järkevää budjetoida ja rakentaa aurinkosähköjärjestelmä. Tämän lisäksi yhteen potentiaaliseen ...
  • Automaatiojärjestelmän tasot ja kyberturvallisuus 

   Pitkänen, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli avata IEC 62443-standardia ja tehdä selkokielinen selitys siitä, miksi automaatiojärjestelmän rakenteeseen tehdään tietyt tasot sekä mikä kunkin tason tehtävä on. Lisäksi tavoitteena oli ...
  • Automaation esittelylaitteiston : Suunnittelu ja toteutus 

   Väisänen, Samu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Weidmüller Finland Oy. Esittelylaitteiston suunnittelu ja toteuttaminen oli aikataulutettu vuoden 2018 keväälle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa automaatiokeskus, ...
  • Automaattisen maasulkuvirran kompensointilaitteiston hyödyn tehostaminen 

   Tolvanen, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työn tarkoituksena oli tutkia ja selvittää maasulkuvirran kompensointilaitteiston REG-DPA-automaattisäätäjän lisävastuksen ohjausta ja testata lisävastuksen erilaisia ohjaustapoja käytännössä maasulkukokeilla. Lisäksi ...
  • CADS-suunnittelun toimintatapojen kehittäminen 

   Hallikainen, Atte (2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli CADS-suunnittelun ja -piirtämisen toimintatapojen kehittäminen ja tehostaminen yrityk-sessä Servicepoint Kuopio Oy. Työ lähti liikkeelle esimieheni Reijo Mustosen aihe-ehdotuksesta tehostaa CADS:n ...
  • DALI-valaistuksen ohjaus jäähalliin 

   Huotari, Matti (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli ohjelmoida ja käyttöönottaa harjoitusjäähallin valaistuksenohjausjärjestelmä. Valaistuksenohjausjärjestelmänä käytettiin Helvar reititinjärjestelmää, jolla saavutettiin halutut ...