KoulutusalaSavonia-ammattikorkeakouluSähkötekniikka

  • 1 kV tekniikan teknistaloudellinen analysointi Savon Voima Verkko Oy:n sähköverkossa 

   Jääskeläinen, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli analysoida 1 kV tekniikan hyödyntämisen teknistaloudellista kannattavuutta ja käyttövarmuusvaikutuksia sähköverkon eri kehitysvaihtoehdoissa Savon Voima Verkko Oy:n todellisella jakeluverkon ...
  • 10 kV kojeistojen elinkaaritarkastelu 

   Suhonen, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, missä vaiheessa elinkaartaan neljä eri 10 kV:n kojeistoa Yaran Siilinjärven kaivoksella ovat. Kojeistoissa on käytössä vähäöljykatkaisijoita, joiden tuotetuen on laitetoimittaja ...
  • Alitaajuussuojaus 

   Räsänen, Tero (2021)
   Opinnäytetyö sai alkunsa tarpeesta saada aikaan informatiivinen paketti, josta voidaan saada tietoa automaattisesta alitaajuussuojausjärjestelmästä. Aihe on melko tuore ja ajankohtainen ja oli näin ollen kiinnostavaa lähteä ...
  • Aliurakoinnin työyksiköiden sähköinen raportointi 

   Juntunen, Jari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Eltel Networks Pohjoinen Oy:lle. Opinnäytetyön aiheena oli aliurakoinnin työyksiköiden sähköinen raportointi maakaapeloinnin osalta. Tavoitteena oli saada aikaan työkalu, jolla saadaan kerättyä ...
  • Android-sovellus spirometrialaitteelle 

   Kettunen, Juha-Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Medikro Oy:lle. Työn tavoitteena oli sekä suunnitella että kehittää Android-sovellus spirometria laitteelle. Työssä tutkittiin myös uusimpien Bluetooth-standardien erot sekä selvitettiin uusimman ...
  • Antenniverkon selvitys ja mittaus 

   Pirttinen, Juho (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Viestintävirasto on antanut yhteisantenniverkkoja koskevan määräyksen joka asettaa vaatimuksia yhteisantenniverkoille. Niiltä osin kuin määräys velvoittaa on asennukset ja mittaukset tehtävä standardien mukaan ja käytettyjen ...
  • AR-tekniikan hyödyntäminen kiinteistöhuollossa 

   Mäkinen, Henri (2020)
   AR-tekniikan ulottuvuudet luovat lähes rajattomasti mahdollisuuksia ja tämä on havaittavissa muun muassa tekniikan alan uusimmissa innovaatioissa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää lisätyn todellisuuden tuomia ...
  • AS. OY Kuopion Punapossun kuntotutkimus ja sähkösaneeraussuunnitelma 

   Soronen, Petri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä sähkötekninen kuntotutkimus ja sähkösaneeraussuunnitelma Kuopion Puijonlaaksossa sijaitsevalle As. Oy Kuopion Punapossulle. Aihe on ajankohtainen suuren korjausrakentamistarpeen vuoksi. ...
  • Asuinkerrostalon sähkötekninen kuntotutkimus 

   Kamula, Johannes (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä suoritettiin kuntotutkimus asuinkerrostaloon sekä käsiteltiin sähköjärjestelmien kuntotutkimusten suorittamiseen vaadittavia pätevyyksiä ja vastuita. Lähteinä käytettiin kirjallisuutta, sähköalan ...
  • Aurinkoenergiajärjestelmien Riskienhallinta ja Sähköturvallisuus 

   Karjalainen, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Työn tavoitteena oli tarkastella aurinkoenergianjärjestelmien sähköturvallisuuteen ja riskienhallintaan liittyviä tekijöitä. Mikrogeneraattorijärjestelmien määrä kasvaa koko ajan, joten työ oli ajankohtainen. ...
  • Aurinkoenergian hyödyntäminen rikkakasvien torjunnassa 

   Kolsi, Tommi (2019)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Ab KoneVel Oy Iisalmesta. Ab KoneVel Oy on kehittänyt laitteen, jon-ka avulla rikkakasvien torjunta voidaan toteuttaa ilman haitallisia kemikaaleja hyödyntämällä rikkakasvien ...
  • Aurinkoenergian hyödyntäminen taloyhtiössä 

   Huotinen, Miika (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli antaa lappeenrantalaisen taloyhtiön osakkaille tietoa aurinkoenergian hyödyntämisestä taloyhtiössä. Lähtökohtaisesti tietoa kerättiin sellaisille henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa ...
  • Aurinkopaneelijärjestelmien vaikutus pienjänniteverkkoon 

   Heikkinen, Jasu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia aurinkopaneelien vaikutuksia pienjänniteverkkoon sekä syventää ymmärrystä aurinkopaneelijärjestelmistä. Opinnäytetyössä kerättiin jakeluverkkoyhtiö Savon Voima Verkko Oy:lle ...
  • Aurinkopaneelijärjestelmän kannattavuus ja takaisinmaksuaika 

   Pesonen, Nea (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää verkkoon kytkettävän aurinkopaneelijärjestelmän kannattavuus ja takaisinmaksuaika suonenjokelaiselle PCM Technology Oy:lle. Suunnittelun lähtökohta oli yrityksen toive, että ...
  • Aurinkosähköjärjestelmien toteuttaminen 

   Turunen, Tatu (2021)
   Opinnäytetyössä käsitellään aurinkosähköjärjestelmien toiminta periaatetta sekä niiden asennuksissa ja suunnitellussa huomioon otettavia menetelmiä ja tapoja, joilla saadaan rakennettua toimivia ja kestäviä järjestelmiä. ...
  • Aurinkosähköjärjestelmän hyödyntäminen sähköautojen latauksessa 

   Berg, Samuli (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka aurinkosähköä voidaan hyödyntää sähköautojen latauksessa ja kuinka paljon siitä on mahdollista hyötyä rahallisesti. Työn tarkoituksena oli tuottaa työn tilaajalle Väre Oy:lle ...
  • Aurinkosähköjärjestelmät Kuopion Tilakeskuksen kiinteistöissä 

   Vaskonen, Hanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Kuopion kaupungin Tilakeskukselle tiedot rakennuksista, joihin tulevaisuudes-sa on järkevää budjetoida ja rakentaa aurinkosähköjärjestelmä. Tämän lisäksi yhteen potentiaaliseen ...
  • Automaatiojärjestelmän tasot ja kyberturvallisuus 

   Pitkänen, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli avata IEC 62443-standardia ja tehdä selkokielinen selitys siitä, miksi automaatiojärjestelmän rakenteeseen tehdään tietyt tasot sekä mikä kunkin tason tehtävä on. Lisäksi tavoitteena oli ...
  • Automaation esittelylaitteiston : Suunnittelu ja toteutus 

   Väisänen, Samu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Weidmüller Finland Oy. Esittelylaitteiston suunnittelu ja toteuttaminen oli aikataulutettu vuoden 2018 keväälle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa automaatiokeskus, ...
  • Automaattisen maasulkuvirran kompensointilaitteiston hyödyn tehostaminen 

   Tolvanen, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työn tarkoituksena oli tutkia ja selvittää maasulkuvirran kompensointilaitteiston REG-DPA-automaattisäätäjän lisävastuksen ohjausta ja testata lisävastuksen erilaisia ohjaustapoja käytännössä maasulkukokeilla. Lisäksi ...