• Pelastustoiminnan asiakastyytyväisyys 

   Oravainen, Miikka (2019)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön aiheena oli pelastustoimen asiakastyytyväisyyden menetelmän kehittäminen ja mittaaminen. Työn tavoitteena oli tuottaa asiakastyytyväisyyttä mittaava menetelmä pelastustoimen käyttöön ...
  • Tietojen jalostaminen pelastustoimessa : Valtakunnallisten palveluiden tuottajat ja resurssit 

   Ketola, Johannes (2019)
   Tiivistelmä Tämän työn tavoitteena oli tuottaa perusteltu ehdotus siitä, miten pelastustoimen valtakunnalliset tietojen jalostuspalvelut tulisi järjestää. Tavoitteena on, että tässä työssä kuvatun tiedon avulla päättäjät ...