KoulutusalaTieto- ja viestintätekniikka

  • 3D-äänen havainnoinnin testaus virtuaalitodellisuudessa 

   Karjalainen, Aapo (2019)
   Työn tavoitteena oli luoda sovellus kolmiulotteisen (3D) -äänen havainnoinnin testaukseen virtuaalitodellisuudessa Oculus Rift-virtuaalitodellisuus laseilla ja Oculus Touch-ohjaimilla käytettäväksi. Sovelluksen piti toteuttaa ...
  • 5G-, IoT- ja reunalaskentaselvitys 

   Jauhiainen, Lauri (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tehdä selvitystyö Savonia-ammattikorkeakoulun DigiCenter-hankkeelle mobiiliteknologian uusimmasta sukupolvesta 5G:stä ja sen mahdollistamista palveluista esineiden internetissä (IoT) ja ...
  • 5G-tukiaseman siirtoyhteyden asettamat vaatimukset tietoverkolle 

   Kamunen, Jesse (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia 5G-tukiaseman siirtoyhteyden asettamia vaatimuksia tietoverkolle ja 5G:n eri arkkitehtuuri ja teknologia ratkaisuja. Työn tilaajana toimi Savonia-Ammattikorkeakoulu. Työssä käydään ...
  • 7 Signal Sapphire Wireless Quality Assurance (WQA) 

   Olumuyiwa, Ayodeji (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   The 7 Signal Sapphire Monitoring System provides the platform for comprehensive WLAN analysis that measures, monitors and manages network performance in an organisation or a certain envi-ronment. It is capable of monitoring ...
  • Access Control System 

   Abuov, Timur (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this work was to review an access control system as a whole, to consider its advantages and to determine the reasons why it is relevant; to consider installation from the company IDmatik and find out which ...
  • ACD-Tool Mobile : Diagnostiikkasovelluksen siirtäminen mobiiliympäristöön 

   Kokkonen, Lauri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Andritz Oy:lle jo olemassa olevan, tietokoneella ajettavan ACD-Tool-työpöytäsovelluksen pohjalta mobiililaitteella, kuten tablettitietokoneella tai matkapuhelimella ...
  • Active Directory migraatioprojekti ja Office 365 käyttöönotto 

   Niko, Hotari (2020)
   Työn aiheena oli dokumentoida tilaajan IT-ympäristön päivitys, sisältäen kahden Active Directoryn yhdistämisen ja migroinnin, sekä Office 365 käyttöönoton syksyn 2019 sekä talven 2020 aikana. Työssä kuvataan projektin ...
  • Advanced Data Extraction Infrastructure for mobile devices : Mobile user interface and gesture support 

   Pirhonen, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   The Advanced Data Extraction Infrastucture (ADEI) is a dynamic web interface for a massive amount of research data. ADEI is used in many scientific researches for collecting measurement data and visualizing it to a web ...
  • Ajanseurantajärjestelmä : Web-sovelluskehitys ASP.NET MVC -tekniikalla 

   Rautiainen, Joni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli tehdä Data Prisma Oy:lle työntekijöiden leimaussovellus. Tilaaja on kuopiolainen ohjelmistotalo. Sovelluksen tarkoituksena oli tallentaa työntekijän sisäänkirjautumiset ja uloskirjautumiset ...
  • Allekirjoituskomponentin toteutus sähköisille lääkemääräyksille 

   Brandt, Roni (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa digitaaliseen lääkityssovellukseen ominaisuus, jonka avulla on mahdollista allekirjoittaa sähköisesti Reseptikeskukseen tallennettavat lääkemääräykset. Allekirjoitus koostuu ...
  • Alustariippumaton mobiilisovellus paikantamisella, paikannushistorialla ja sisällön jakamisella 

   Tirkkonen, Juha (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia nykyisten paikannustekniikoiden mahdollisuuksia mobiilisovelluskehityksen näkökannalta ja kehittää soveltuvuusselvitys toimeksiantajan idealle mobiilisovelluksen muodossa. Kyseessä ...
  • Alustasta riippumaton mobiilisovellus 

   Pirinen, Aki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli luoda mobiilisovellus, joka toimisi kolmen suurimman mobiililaitevalmistajan laitteella. Sovelluksella oli pystyttävä viestimään viestiominaisuudella ja tallentamaan kuvia tai videoita. Tietojen ...
  • Analytical guide of the changes suggested by Directive 2006/42/EC on the safety of machies 

   Egido Echeverria, Maria (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   This thesis talks about the different changes that are suggested by the new Directive 2006/42/EC from the last one 98/37/EC. Changes like legal responsabilities, way to makes a risk evaluations and what kind of problems ...
  • Android Kalasovellus 

   Inberg, Rami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä 3XPM järjestölle Android sovellus, jolla voisi pitää lokia pyydystettyjen kalojen lajista, painosta, pituudesta sekä pyydystyspaikasta. Lisäksi toteutettiin sovelluksen ympärille ...
  • Android sovelluksen kehitys 

   Järvenpää, Aleksi (2019)
   Työn tarkoituksena oli luoda prototyyppisovellus konseptin toimivuuden toteamiseksi. Alustaksi rajattiin pilottivaiheessa Android, joskin sovellus on tarkoitus kääntää myös Applen iOs laitteille. Sovelluksen työstäminen ...
  • Android-sovelluksen kehitys 

   Ryynänen, Atte (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli kehittää suomalaisen ohjelmistoyrityksen Android-pohjaista sovellusta. Sovellusta on kehitetty muutamien vuosien ajan, ja opinnäytetyön tarkoitus oli saada viimeisteltyä kyseinen sovellus. Sovellusta ...
  • Android-sovellus (Kotlin) kuukausimaksujen seurantaan käyttäen PSD2 Open Banking rajapintoja 

   Wikman, Riku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda demosovellus olemassa olevasta yritysideasta. Yritysidea itsessään syntyi Savonia-ammattikorkeakoulun tarjoamalla yPolku-kurssilla, jossa tarkoituksena on kehittää yritysidea alusta ...
  • Android-sovellus sekä verkkosivusto : Opinnäytetyönä Savon koulutuskuntayhtymälle 

   Pärnänen, Arto (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli tehdä Savon koulutuskuntayhtymälle Android-sovelluksen ja verkkosivuston kokonaisuus, jossa mobiililaitteella voidaan vastata verkkosivustolta lähetettyihin kyselyihin. Verkkosivuston toiminnollisuuksiin ...
  • Application Workflow Analysis and Simulation 

   Ruuskanen, Tuomo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Computer systems are growing in performance very rapidly. Modern processors can handle massive amounts of data in a very small period of time. It has become apparent that other subsystems in a computer are becoming an ...
  • AR-peli hampaiden harjaukseen 

   Hämäläinen, Olli (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli viimeistellä AR-mobiilipeli Kuopion kaupungin suunterveydenhuollon yksikölle. Pelin kehittäminen alkoi kesäharjoittelun aikana. Harjoittelun aikana harjauspeliin valittiin käytettävä ...