KoulutusalaSavonia-ammattikorkeakouluTieto- ja viestintätekniikka

  • 3D-äänen havainnoinnin testaus virtuaalitodellisuudessa 

   Karjalainen, Aapo (2019)
   Työn tavoitteena oli luoda sovellus kolmiulotteisen (3D) -äänen havainnoinnin testaukseen virtuaalitodellisuudessa Oculus Rift-virtuaalitodellisuus laseilla ja Oculus Touch-ohjaimilla käytettäväksi. Sovelluksen piti toteuttaa ...
  • 5G-, IoT- ja reunalaskentaselvitys 

   Jauhiainen, Lauri (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tehdä selvitystyö Savonia-ammattikorkeakoulun DigiCenter-hankkeelle mobiiliteknologian uusimmasta sukupolvesta 5G:stä ja sen mahdollistamista palveluista esineiden internetissä (IoT) ja ...
  • 5G-tukiaseman siirtoyhteyden asettamat vaatimukset tietoverkolle 

   Kamunen, Jesse (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia 5G-tukiaseman siirtoyhteyden asettamia vaatimuksia tietoverkolle ja 5G:n eri arkkitehtuuri ja teknologia ratkaisuja. Työn tilaajana toimi Savonia-Ammattikorkeakoulu. Työssä käydään ...
  • 7 Signal Sapphire Wireless Quality Assurance (WQA) 

   Olumuyiwa, Ayodeji (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   The 7 Signal Sapphire Monitoring System provides the platform for comprehensive WLAN analysis that measures, monitors and manages network performance in an organisation or a certain envi-ronment. It is capable of monitoring ...
  • Access Control System 

   Abuov, Timur (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this work was to review an access control system as a whole, to consider its advantages and to determine the reasons why it is relevant; to consider installation from the company IDmatik and find out which ...
  • ACD-Tool Mobile : Diagnostiikkasovelluksen siirtäminen mobiiliympäristöön 

   Kokkonen, Lauri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Andritz Oy:lle jo olemassa olevan, tietokoneella ajettavan ACD-Tool-työpöytäsovelluksen pohjalta mobiililaitteella, kuten tablettitietokoneella tai matkapuhelimella ...
  • Active Directory migraatioprojekti ja Office 365 käyttöönotto 

   Niko, Hotari (2020)
   Työn aiheena oli dokumentoida tilaajan IT-ympäristön päivitys, sisältäen kahden Active Directoryn yhdistämisen ja migroinnin, sekä Office 365 käyttöönoton syksyn 2019 sekä talven 2020 aikana. Työssä kuvataan projektin ...
  • Advanced Data Extraction Infrastructure for mobile devices : Mobile user interface and gesture support 

   Pirhonen, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   The Advanced Data Extraction Infrastucture (ADEI) is a dynamic web interface for a massive amount of research data. ADEI is used in many scientific researches for collecting measurement data and visualizing it to a web ...
  • Aineeton pääoma Service Desk -asiantuntijan työkaluna – Case: Enfo Oyj 

   Mononen, Juuso (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ongelmanratkaisun työkaluna käytettävän aineettoman pääoman nykytilanne ja kehitysmahdollisuudet Enfo Oyj Service Deskissä. Opinnäytetyössä tutustuttiin teoreettiseen tietopohjaan ...
  • Ajanseurantajärjestelmä : Web-sovelluskehitys ASP.NET MVC -tekniikalla 

   Rautiainen, Joni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli tehdä Data Prisma Oy:lle työntekijöiden leimaussovellus. Tilaaja on kuopiolainen ohjelmistotalo. Sovelluksen tarkoituksena oli tallentaa työntekijän sisäänkirjautumiset ja uloskirjautumiset ...
  • Ajanvarausjärjestelmän, verkkokaupan ja -kurssialustan toteutus WorkHeartille 

   Korkalainen, Janne (2020)
   Opinnäytetyön tehtävänä oli suunnitella sekä toteuttaa WorkHeartille uudistetut kotisivut. Kotisivuille oli tarkoituksena sisällyttää ajanvarausjärjestelmä ja verkkokauppa kursseille, joille tarvittaisiin myös oma alusta. ...
  • Aktiivihakemiston dokumentointi 

   Tori, Piibe (2020)
   Tässä opinnäytetyössä kuvattiin ensimmäisessä osiossa, miksi aktiivihakemistoa kannattaa dokumentoida. Toisessa osiossa tuotettiin aktiivihakemiston dokumentaatiotyökalu. Aktiivihakemisto toimii keski- ja suurikokoisten ...
  • Algoritmien hyödyntäminen osakemarkkinoiden teknisessä analyysissä 

   Lindén, Anton (2021)
   Tämän työn tarkoituksena oli perehtyä osakemarkkinoiden tekniseen analyysiin ja algoritmisiin ratkaisuihin, joita käytetään osakemarkkinoiden tutkimisessa ja automatisoinnissa. Työssä luotiin prototyyppi algoritmista, joka ...
  • Allekirjoituskomponentin toteutus sähköisille lääkemääräyksille 

   Brandt, Roni (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa digitaaliseen lääkityssovellukseen ominaisuus, jonka avulla on mahdollista allekirjoittaa sähköisesti Reseptikeskukseen tallennettavat lääkemääräykset. Allekirjoitus koostuu ...
  • Alustariippumaton mobiilisovellus paikantamisella, paikannushistorialla ja sisällön jakamisella 

   Tirkkonen, Juha (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia nykyisten paikannustekniikoiden mahdollisuuksia mobiilisovelluskehityksen näkökannalta ja kehittää soveltuvuusselvitys toimeksiantajan idealle mobiilisovelluksen muodossa. Kyseessä ...
  • Alustasta riippumaton mobiilisovellus 

   Pirinen, Aki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli luoda mobiilisovellus, joka toimisi kolmen suurimman mobiililaitevalmistajan laitteella. Sovelluksella oli pystyttävä viestimään viestiominaisuudella ja tallentamaan kuvia tai videoita. Tietojen ...
  • Analytical guide of the changes suggested by Directive 2006/42/EC on the safety of machies 

   Egido Echeverria, Maria (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   This thesis talks about the different changes that are suggested by the new Directive 2006/42/EC from the last one 98/37/EC. Changes like legal responsabilities, way to makes a risk evaluations and what kind of problems ...
  • Android Kalasovellus 

   Inberg, Rami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä 3XPM järjestölle Android sovellus, jolla voisi pitää lokia pyydystettyjen kalojen lajista, painosta, pituudesta sekä pyydystyspaikasta. Lisäksi toteutettiin sovelluksen ympärille ...
  • Android sovelluksen kehitys 

   Järvenpää, Aleksi (2019)
   Työn tarkoituksena oli luoda prototyyppisovellus konseptin toimivuuden toteamiseksi. Alustaksi rajattiin pilottivaiheessa Android, joskin sovellus on tarkoitus kääntää myös Applen iOs laitteille. Sovelluksen työstäminen ...
  • Android-luokkakirjasto EMG-mittalaitteiden hallintaan 

   Pirskanen, Mira (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa Android-luokkakirjasto elektromyografiaa hyödyntävien MCell-mittalaitteiden yhdistämiseen, hallinnointiin ja mittadatan käsittelyyn. Lisäksi toteutukseen kuului testisovellus ...