KoulutusalaSavonia-ammattikorkeakouluTietojenkäsittely

  • Asiakashallinta-sovellus Elysium Solutions Oy:lle 

   Luostarinen, Joni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli rakentaa asiakashallinta-sovellus Elysium Solutions Oy:lle helpottamaan harjoittelussa tehdyn palvelun käyttöönottoa. Tavoitteena asiakashallinnalla on myös mahdollistaa asiakasrajapinnalle omien ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus : Honkalampi-säätiö Avustajakeskus 

   Särkkä, Niina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakastyytyväisyyttä Honkalampi-säätiön Avustajakeskuksen neljässä toimipisteessä. Tutkimuksen tavoitteena oli Avustajakeskuksen toiminnan kehittäminen. Opinnäytetyössä tarkastellaan ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Kuopion Palloseuralle 

   Löfberg, Tero (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aihe käsittelee asiakkaiden tyytyväisyyttä Kuopion Palloseuran Partner’s Pool -paviljongin toimintaa kohtaan. Asiakastyytyväisyyden selvittämisen lisäksi tutkimuksen tavoitteena on saada selville asiakkaiden ...
  • Avattaret koulunpenkillä - virtuaalimaailma oppimisympäristönä 

   Muje, Anu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua sosiaaliseen mediaan ja sen eri välineisiin sekä tutkia Second Life -virtuaalimaailmaa opetuksellisesta näkökulmasta. Tarkoituksena oli myös pohtia sosiaalisen median tulevaisuutta ...
  • B2B-TILAUSJÄRJESTELMÄN RAJAPINTASOVELLUKSEN OHJELMOINTI BEST FRIEND GROUP OY: LLE 

   Poikolainen, Tommi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa Best Friend Group Oy:lle rajapintasovellus, jonka avulla mahdollistettiin integraatio ja automaatio yrityksen käytössä olevan resurssienhallintajärjestelmän ja Magento- ...
  • Dokumentinhallintajärjestelmän vaatimusmäärittely ja kilpailutus 

   Haikonen, Mikko (2021)
   Tämän projektin tavoitteena oli määritellä ja kilpailuttaa Väre Oy:lle moderni dokumentinhallintajärjestelmä. Järjestelmän tavoitteena oli yhtenäistää dokumentit samaan järjestelmään, jotta niiden säilyttäminen ja tar-kastelu ...
  • Drupal-sisällönhallintajärjestelmä yhdistyskäytössä : Case: Erakaiku.net 

   Jäntti, Eemeli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Markkinoinnin kannalta nykyaikana on ehdottoman tärkeää, että ajantasaista oikeaa tietoa on saatavilla internetin välityksellä. Helposti löydettävät ja tietosisällöltään sekä käytettävyydeltään selkeät verkkosivut ovat ...
  • Eggdrop IRC-botti pelaajayhteisölle 

   Hyvönen, Heikki (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä luodaan IRC-botti pelaajayhteisön käyttöön. Botin tarkoitus on ylläpitää kuria ja järjestystä pelaajayhteisön IRC-kanavalla. IRC (Internet Relay Chat) on suomalaisen Jarkko Oikarisen kehittämä ...
  • FinnOsat - Verkkosivut ja käytettävyyden arviointi 

   Kaakinen, Niina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöprojektina on tehty verkkosivusto, niiden käytettävyyden arviointi ja alustava suunnitelma uudistettujen sivujen tekemisestä tmi FinnOsat- nimiselle yritykselle. Yritys valmistaa moottoriajoneuvojen istuinpäällisiä, ...
  • Internet-markkinointi aloittavan yrityksen näkökulmasta: Case TulkkausILONA Oy 

   Laitinen, Maiju (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella Internet-markkinoinnin mahdollisuuksia aloittavan yrityksen näkökulmasta ja suunnitella sekä toteuttaa verkkosivut ja yritysblogi vuonna 2010 aloittaneelle, suomalaisen viittomakielen ...
  • Internet-sivustot käytettävyysarvioinnissa: : Mitä? Miten? Miksi? 

   Väkeväinen, Jaana (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua ja vertailla erityyppisten arviointimenetelmien käyttöä Internet-sivustojen arvioinnissa. Vertailu suoritettiin heuristisen arvioinnin, kognitiivisen läpikäynnin ja tavarasäilötestin ...
  • KalaHarri – Henkilöbrändin ja Internet-sivuston luonti 

   Matikainen, Jaakko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä KalaHarrista henkilöbrändi. Tavoitteena oli selvittää keinoja kuinka ihmisestä tehdään brändi ja perehtyä erilaisiin keinoihin ja kanaviin, joilla henkilöbrändiä saadaan tuotua esille. ...
  • Kansalainen asioi sähköisessä verkkopalvelussa : Omien tietojen katselupalvelun käytettävyys 

   Korhonen, Emma (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö tehtiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). THL on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva tutkimus- ja kehittämislaitos. Työn aiheena oli tutkia ja arvioida Omien tietojen katselu ...
  • Käyttäjien odotuksia Internetin sosiaalisesta verkosta : case Hyvinvointikanava Kuopiossa 

   Luostarinen, Marika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Internetissä julkaistaan Hyvinvointikanava syksyn 2009 tai talven 2010 aikana osana Kuopion kaupungin Terve Kuopio -ohjelman yhteistyöverkostoa. Hyvinvointikanavan tarkoituksena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ...
  • Käyttöohje verkkosivuston ylläpitoon : Case: Nurmeksen kunnalliset JHL ry 326 

   Rautiainen, Ilkka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä käyttöohje Nurmeksen kunnalliset JHL ry 326 käyttämään sisällönhallintajärjestelmään Joomla!:n. Opinnäytetyössä kerrotaan sisällönhallintajärjestelmän valintaprosessista, jossa mukana ...
  • MATKAPUHELINVERKKOJEN DATARATKAISUT JA NIIDEN ONGELMATILANTEITA 

   Pietiläinen, Jussi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on perehdyttää lukija matkapuhelinverkon datasiirron toimintaan. Työssä käsitellään datasiirron kehitystä matkapuhelinverkkojen sukupolvesta toiseen. Matkapuhelindata mahdollistaa käyttäjälle ...
  • Meego-sovelluksen suunnittelu ja ohjelmointi : CASE: EKG-pitkäaikaisrekisteröinnin päiväkirja 

   Häkkinen, Tomi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja luoda matkapuhelimeen päiväkirjasovellus EKG-pitkäaikaisrekisteröinnin avuksi. Työssä käytettiin Linux-käyttöjärjestelmään pohjautuvaa matkapuhelinta. Opinnäytetyössä ...
  • Microsoft Windows Server 2008 -tietoturva 

   Knuutinen, Timo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja testata Microsoftin Windows Server 2008 -käyttöjärjestelmän keskeisimpiä tietoturvaominaisuuksia keskittyen erityisesti Network Access Protection -suojausominaisuuteen. Opin ...
  • Mobiili- ja digitaalipalvelut myynnissä ja markkinoinnissa : Case: Asokodit 

   Ursin, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö tehtiin Asokodeille. Asokodit on asumisoikeusasuntoja omistava yritys. Työn aiheena oli tutustua, ar-vioida ja kehittää Asokotien mobiili- ja digitaalisia palveluita. Opinnäytetyön alussa on tutustuttu ...
  • Mobiilikäyttöjärjestelminen historia ja ominaisuudet 

   Pelkonen, Henri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kertoa kolmen tänä päivänä suosituimman mobiilikäyttöjärjestelmän historia ja vertailla niiden ominaisuuksia keskenään. Työssä käsiteltiin Googlen Androidia, Applen IOS:ää ja Microsoftin ...