• AUDIT TRAIL -JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA KEHITYS ENTITY FRAMEWORKISSÄ 

   Heiskanen, Tuukka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja kehitettiin järjestelmää, joka tallentaa kaikki tietokantaan tehdyt muutokset. Toiselta nimeltään tätä voisi kutsua Audit Trail (AT) -järjestelmäksi. Asiakkaana toimi energiatoimialan ...
  • Carsinogen : Kauko-ohjattavan lentokoneen hallintaohjelmisto 

   Taskinen, Jani (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Project Carsinogen –projektin tavoitteena oli tuottaa Proof of Concept –mallikappale kaukoohjattavan lennokin laitteisto- ja ohjelmistokokonaisuudesta ja osoittaa, että toteutus on kustannuksiltaan kaupallisesti hyödynnettävissä. ...
  • The Development of Robot Work Cell Operations and the Creation of Student Exercises 

   Auvinen, Jarno; Jalkanen, Miia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Savonia University of Applied Sciences acquired a robot work cell for educational use in 2006. The work cell is equipped with a small articulated arm robot and a machine vision system. Excluding some final projects, the ...
  • Eräajojen Seurantasovellus 

   Leppänen, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tarkoituksena oli kehittää seurantasovellus, jolla voidaan tuoda InWorks-tuotteen eräajojen virheet käyttäjien tietoon. Työn alkuperäisenä toimeksiantajana toimi InPulse Works Oy, mutta yrityskaupan yhteydessä ...
  • Info- ja raporttiportaali 

   Ryynänen, Sauli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa Enfon Service Desk -yksikölle info- ja raporttiportaali, jolla pääsee kätevästi käsiksi ajankohtaisiin info- ja raporttitietoihin. Portaali tuli toteuttaa web-pohjaisena, ...
  • InWorks-tuotteen automaatiotestaus : Dataa vertaileva ohjelmistokehys ja sovellutus Inpulsen laskutukseen 

   Juntunen, Mika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ratkaisu inWorks-tuotteen laskutuksen automaatio testaukseen. Työn toimeksiantajana aloitti InPulse Works Oy ja kesäkuussa 2017 työn oikeudet siirtyivät Solteq Oyj:lle. Työn ...
  • Kongressin luennoitsijaportaalin kehitys 

   Martiskainen, Jere (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Data Prisma Oy:n kanssa. Opinnäytetyössä oli kaksi tavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena oli tutkia ja vertailla uusimpia front-end-kehitystekniikoita. Toinen tavoite oli tuottaa ...
  • Materiaalimäärälaskentaohjelman offline-tila 

   Tolvanen, Eetu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli kehittää offline-tila materiaalimäärälaskentaohjelmaan. Tavoitteena oli luoda ohjelmalle asetus, jota käyttämällä mallinnusarvot tallennetaan PDMS:n -tietokannan sijaan muualle. Materiaalimää ...
  • Tulostaulu SiiPelle 

   Tervonen, Pauli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli tehdä pesäpallo-ottelussa käytettävän tulostaulun ohjaamiseen soveltuva ohjelmisto. Tulostauluna on yksivärinen led-pistematriisinäyttö, jota ohjataan tietokoneen ja led-näytön ohjaamiseen tarkoitetun ...