• Sensorirajapinnan integraatio Savonian SaMi-järjestelmään. 

      Myllys, Joona (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua johonkin sensorirajapintaan ja toteuttaa tämän perusteella esimerkkisovel-lus toteuttaen tätä rajapintaa. Rajapintavaihtoehtoja oli lähtötilanteessa kaksi, joista toinen valikoitui ...