• Suunnittelun lähtötiedot 

      Hakkarainen, Antti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota suunnittelun lähtötietomateriaalia ANDRITZ Oy:n KRP-divisioonan laitesuunnitteluosastolle. Lähtötietomateriaalia on tarkoitus käyttää yrityksen sisäisessä suunnittelussa sekä ...