• Käyttöohjepohja haihduttamoprojekteihin 

      Hakkarainen, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda helppokäyttöinen Word-pohja haihduttamon käyttöohjeelle (Operation manual), jota voidaan käyttää tulevissa haihduttamoprojekteissa. Lisäksi kehitystarpeet kartoitettiin ja käyttöohjetta ...