• Raakaveden käyttö Stora Enson Varkauden tehtaalla 

      Kinnunen, Kirsi (2019)
      Tämän opinnäytetyön tilaajana oli Stora Enso Varkauden tehdas. Veden kulutuksen tehostaminen tehtaalla ja veden käytön raportointitarkkuuden lisääminen ovat taustana tälle opinnäytetyölle. Tämä opinnäytetyö on laadullinen ...