• Lämpötilojen seurantajärjestelmä 

      Nissinen, Jesse (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa lämpötilojen seurantajärjestelmä. Järjestelmä kehitettiin Työterveyslaitokselle Kuopioon. Tarkoituksena oli mitata ja arkistoida mikrobiologian laboratoriossa olevien ...