• 10 kV kojeistojen elinkaaritarkastelu 

      Suhonen, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, missä vaiheessa elinkaartaan neljä eri 10 kV:n kojeistoa Yaran Siilinjärven kaivoksella ovat. Kojeistoissa on käytössä vähäöljykatkaisijoita, joiden tuotetuen on laitetoimittaja ...