• Sähkö- ja magneettikenttien mittaaminen häiriöisessä ympäristössä 

      Kupari, Vili (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyön aiheena oli selvittää sopivat mittalaitteistot , jotka pystyvät mittaamaan 50 Hz sähköjärjestelmien aiheuttamat sähkö- ja magneettikentät. Näiden mittalaitteiden täytyy soveltua mittauskohteessa vallitseviin ...