• Fiftarikorun suunnittelu- ja valmistusprojekti asiakkaalle 

   Kauppinen, Kirsi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö perustuu asiakas- ja käyttäjälähtöiseen tuotekehitykseen. Työn tavoite on valmistaa asiakkaalle koru 1950-luvun inspiroimana. Opinnäytetyö koostuu kahdesta kokonaisuudesta, joista ensimmäisenä tulee tyylisuuntiin ...
  • MISSTAKE - Materiaalien mahdollisuudet nykypäivän fiftari-vaatteissa 

   Malaska, Anna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Aiheena opinnäytetyössä on 1950-lukuhenkisen uniikin vaatemalliston suunnitteleminen tulevaisuudessa perustettavalle MissTakeDesign-merkille. Malliston suunnittelussa oli tärkeää ottaa huomioon valitut materiaalit sekä ...
  • Rintamamiestalon kuntoarvio 

   Komulainen, Kalle (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kuntoarvio vuonna 1958 rakennettuun rintamamiestaloon. Kuntoarviota lähdettiin tekemään tutustumalla sen aikakauden rakentamistapoihin sekä tyypillisimpiin riskirakenteisiin. ...
  • Synnytyskokemus 1950-luvun Suomesta 

   Putkinen, Minna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö kuvaa yhden naisen synnytyskokemuksia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Opinnäytetyö oli laadullinen tutkimus. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata yhden 1950-luvulla ...