Uusimmat viitteet

 • BtoB-tilaisuuden asiakaslähtöinen kehittäminen, case Alko Oy 

  Wikström, Stella (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka tarpeellinen, toimiva ja kiinnostava on yritysasiakkaille suunnattu uusi palveluidea. Tavoitteena oli tuottaa palvelun ensimmäisen pilotoinnin perusteella kehitysehdotuksia ...
 • Asiakastyytyväisyyden mittaamisen kehittäminen X verkkokauppayrityksessä 

  Tihhomirova, Polina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja tuottaa toimeksiantajalle asiakastyytyväisyyttä mittaava digitaalinen kyselylomake. Tavoitteena oli lomakkeen luomisen lisäksi löytää muita luotettavia asiakastyytyväi ...
 • Kommunikoinnin ja vuorovaikuttamisen parantaminen järjestön X työyhteisössä 

  Heikkilä, Liinu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja on pääkaupunkiseudulla operoiva, sosiaalialalla toimiva paikallisyhdistys, joka tuottaa muun muassa iltapäiväkerhotoimintaa alakoululaisille. Opinnäytetyössä tavoitteena oli tuottaa ...
 • Majoituspakettien kehittäminen Original Sokos Hotel Lappeelle 

  Hedman, Anna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä toiminnallinen opinnäytetyö perustuu Original Sokos Hotel Lappeen toimeksiantoon. Opinnäytetyössä pyrittiin löytämään ehdotuksia hotellin uusiksi majoituspaketeiksi asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Original ...
 • Tulokkaan onnistunut perehdyttäminen, case: GoWash 

  Pitkänen, Niina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena kehittämistyönä toimeksiantajalle. Näin ollen työ koostuu teoriaosuudesta ja toiminnallisesta osuudesta. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää tulokkaiden mielipiteitä koskien ...
 • Kahviratkaisujen toimittajien valintaan liittyvät tekijät ravintoloissa 

  Nieminen, Rinna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Premium Coffee Oy. Työn tavoitteena oli selvittää mitkä tekijät liittyvät ravintoloiden päätöksiin kahviratkaisujen valintojen suhteen. Tarkoituksena oli luoda kehitysehdotuksia liittyen ...
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen kilpailueduksi palvelumuotoilun keinoin, case ELIXIA Sello 

  Uolamo, Jenni (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli laatia asiakaskokemuksen kehittämissuunnitelma toimeksiantajayritys ELIXIA Sellon asiakaspalveluosastolle palvelumuotoilun keinoin. Toisena opinnäytetyön päätavoitteena ...