Uusimmat viitteet

  • Yrityksen johtamisjärjestelmän kehittäminen 

    Suominen, Jari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
    Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää kehityskohteita- ja malleja Komas Oy:n johtamisjärjestelmään osana laatu- ja ympäristöjärjestelmien päivitysprojektia. Perusaineisto hankittiin tutustumalla yrityksen strategioihin, ...