Viitteet 4011-4023 / 4023

  • ÖLJYANALYYSIEN HYÖDYNTÄMINEN LAIVAKÄYTÖSSÄ 

   Lehtonen, Joni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä esitellään ja analysoidaan alusympäristössä yleisimmin käytettyjä öljyjä sekä perehdytään öljyn kunnonvalvontaan eri menetelmin. Tavoitteena oli muodostaa kokonaisuus, jonka avulla myös asiaan perehtymätön ...
  • Öljyisen kaluston puhdistus ja huolto suuressa alusöljyvahingossa 

   Kinnunen, Janne; Lajunen, Timo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö tehtiin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun SÖKÖ II –hankkeen toimeksiannosta. Tarkoituksena oli luoda toimintamalli suuren öljyntorjuntaoperaation aikaisesta puhdistus- ja huoltotoiminnasta rannikon öljyntorjunnasta ...
  • ÖLJYISEN VEDEN PILSSIVESISEPARAATTORI / MARPOL 73/78 

   lehtomäki, jani (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työssä käsitellään alusten aiheuttaman meren pilaantumisen estämistä ja selvitetään, miksi öljypäästöt ovat merelliselle ympäristölle vaarallisia, sekä pilssivesiseparaattorin toimintaa ja periaatteita, kansainvälisiä ...
  • Öljylämmitteisen pientalon energiatehokkuuden parantaminen 

   Fyhr, Sami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin erilaisia vaihtoehtoja pientalon energiatehokkuuden parantamiseksi. Tavoitteena oli löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja Kotkassa sijaitsevalle omakotitalolle energiatehokkuuden parantamiseksi ...
  • Öljynjalostamon huoltoseisokin työmaajärjestelyt 

   Rautanen, Henri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka RAUTANEN HENRI Öljynjalostamon huoltoseisokin työmaajärjestelyt Insinöörityö 21 sivua + 35 liitesivua Työn ohjaaja yliopettaja Tarmo Kontro, lehtori Juha ...
  • ÖLJYNTORJUNNASSA SYNTYNEEN JÄTTEEN OPTIMAALINEN VÄLIVARASTOINTI JA MERILOGISTIIKKA BALEX DELTA 2012 -HARJOITUKSESSA 

   Virtanen, Tuomas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli selvittää Balex Delta- öljyntorjuntaharjoituksessa syntyneen öljyisen vesijätteen kuljetusta ja välivarastointia. Varsinaisessa harjoituksessa keskityttiin eri toimijoiden väliseen yhteistoimintaan ...
  • Öljyntorjuntamanuaali SJM Ahtolle 

   Suoniemi, Lauraelina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on valmiussuunnitelman öljyvahingon varalta eli SOPEP-manuaalin laatiminen Arctia Karhu Oy:n satamajäänmurtaja/hinaaja Ahtolle. Manuaalia lähdettiin toteuttamaan ensin tapaamisella toimeksiantajan ...
  • Öljypuu Oy:n brändiuudistus ja markkinointisuunnitelma 

   Mäntynen, Essi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Öljypuu Oy:lle tehtävää brändinrakennusta ja markkinointia graafisen suunnittelijan näkökulmasta. Työn tavoitteena oli luoda Öljypuulle mahdollisimman kokonaisvaltainen ja helposti hyödynnettävissä ...
  • Öljysumun ilmaisimet laivakäytössä 

   Stenman, Panu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä tutkittiin öljysumunvaroittimia, sen ympärille koottua tekniikkaa laivakäytössä ja syitä, jotka ovat johtaneet laitteen kehittämiseen. Tämän lisäksi käytiin läpi öljysumun syntymistä ja sen mahdollisesti ...
  • Öljysäiliöaluksen suojakaasujärjestelmä 

   Leppä, Jani (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   1960-luvun lopussa säiliöaluksilla sattui räjähdysonnettomuuksia lähes viikoittain. Tuolloin alettiin miettiä erilaisia ratkaisuja säiliöalusten turvallisuuden parantamiseksi. Ratkaisuksi ongelmaan kehitettiin suojakaasu ...
  • Öljysäiliöalusten turvallisuuskurssin päivittäminen 

   Herrala, Maiju (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää öljysäiliöalusten turvallisuuskurssin materiaali uuden STCW-sopimuksen asettamien vaatimusten mukaiseksi. Työhön on koottu kattava tietopaketti öljysäiliöaluksista, niitä koskevista ...
  • Öljysäiliöiden muuttaminen kaukolämpöakuiksi 

   Asplund, Iina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työssä on tarkasteltu eri vaihtoehtoja, millä tavoin käytöstä poistuneet teräsöljysäiliöt voitaisiin muuttaa kaukolämpöakuiksi. Alustavasti harkitaan muutettavan vain toinen säiliöistä kaukolämpöakuksi, jotta kokeilemalla ...
  • ÖLJYVUODON HAVAITSEMINEN JA RAJOITTAMINEN HAVERIALUKSELLA : Esimerkkitarkastelu Saimaalla liikennöivissä aluksissa 

   Heino, Henri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työssä oli tarkoitus tutkia ja perehtyä Saimaan öljyntorjuntaan. Toimeksiantaja tarkensi työnsisällön aluksilla tapahtuvaan torjuntatyöhön sekä pelastusviranomaisten toimintaan. Kuinka aluksella pitäisi toimia ...