• A-klinikkasäätiön Itä-Suomen palvelualueen Haminan päiväkeskuksen kehittämiskartoitus 

   Sarnikorpi, Kira; Mattila, Maaret (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten Haminan A-klinikan päiväkeskuksen toimintaa voitaisiin kehittää. Tällä hetkellä päiväkeskuksessa on ohjattua toimintaa kerran kuukaudessa, muuten toiminta on itsenäistä oleskelua. ...
  • Aacon Oy:n yritysilmeen kehittäminen 

   Koivunen, Tommi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on Aacon Oy:n yritysilmeen uudistaminen. Työhön kuuluu tunnuksen uudistaminen, värien määrittely ja typografian valinta. Työssä kuvataan myös yrityksen markkinointimateriaalien ja muun graafisen ...
  • AALLON MAJAN PERUSPARANNUSSUUNNITELMA 

   Laari, Jari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Sunilan tehdas- ja asuinalue on Alvar Aallon suunnittelema funktionalistinen kokonaisuus. Alvar Aalto aloitti alueen suunnittelun vuonna 1936, ja viimeiset hänen suunnittelemistaan rakennuksista valmistuivat vuonna 1954. ...
  • Aalto - lyhytelokuvan käsikirjoittaminen 

   Luotonen, Katri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä perehdytään käsikirjoittamisen dramaturgisiin malleihin sekä tutkitaan elokuvan rakenteellisia ja kerronnallisia vaihtoehtoja. Työssä tarkastellaan elokuvan historiaa kerronnan näkökulmasta sekä vertaillaan ...
  • AALTOIMPULSSIT NOPEAKULKUISISSA ALUKSISSA 

   Koskenmäki, Jan (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Merenkulun uudet kevyet, mutta samalla tehokkaat moottorit, jotka yhdessä entistä paremmin paino-optimoitujen alusten kanssa, mahdollistavat erittäin nopeiden alusten valmistamisen ammattimerenkulkijoille. Nopean aluskaluston ...
  • Aapon jännittävä päivä - Kuvakirja päivähoidon aloittamisesta 

   Haapala, Emmi; Anttila, Mari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö on lasten kuvakirja päivähoidon aloittamisesta. Kuvakirja on tehty yksilöllisesti Upseerin päiväkodille. Opinnäytetyö koostuu kuvakirjasta, kuvakirjaan liittyvästä raportista sekä teoriaosuudesta. Kuvakirja ...
  • Aasialaisten tutkinto-opiskelijoiden kouluelämäkokemukset Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa ja sopeutuminen Kymenlaaksoon 

   Ilkka, Elina; Salo, Silja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö pyrkii selvittämään aasialaisten tutkinto-opiskelijoiden henkilökohtaisia kokemuksia ja mielipiteitä onnistuneesta sopeutumisesta sekä Kymenlaaksoon että suomalaiseen korkeakoulukulttuuriin sekä yhteiskuntaan. ...
  • Abiturienttien näkemyksiä henkistä hyvinvointia tukevista -ja ei- tukevista tekijöistä lukion oppimisympäristössä 

   Lalu, Satu; Suvivuo, Nora (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Karhulan lukion abiturienttien pohdintoja ja perusteluja aiheesta, mitkä tekijät oppimisympäristössä tukevat oppilaiden henkistä hyvinvointia ja mitkä tekijät eivät vastaavasti ...
  • Acquisition of Customer Satisfaction by a customer survey 

   Zimmermann, Rieke (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   This research was conducted for a company to figure out the satisfaction of their customers. The customer group was a new target group in the Czech Republic therefore it was important for the company to know about the ...
  • ACTIVITY-BASED COSTING : CASE: DFDS LOGISTICS 

   Hovila, Henri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Activity-Based Costing has been successful in large-scale industries for improving the operational performance by providing appropriate and accurate information on the consumption of resources. Despite the fact that ...
  • add-on concept for aiding the use of prams in snowy conditions 

   Heikkilä, Markus (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   This Bachelor thesis aimed at discovering a way to aid the use of prams during snowy seasons by creating a concept witch includes skis that will be attached to the underside of the prams. The target group of the concept, ...
  • ADDING VALUE TO CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT VIA SOCIAL MEDIA : CASE: WENZHOU WANDA CINEMA’S SINA WEIBO 

   Hu, Shuwei (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   As a great invention, social media continues to play an important role of business world. Based on concepts of traditional Customer Relationship Management (CRM), customer value and service quality approach, this thesis ...
  • ADHD-LAPSEN KUNTOUTUS -TÄRKEIMMÄT OSA-ALUEET JA MENETELMÄT : SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS 

   Lintunen, Nita (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää aiemmin tutkitun tiedon pohjalta, millä osa-alueilla ADHD-lapsi erityisesti tarvitsee tukea, ja millä menetelmillä ADHD-lapsen kuntoutumista voidaan tukea ja näin ehkäistä ...
  • ADHD-lapsen perheen tukimuodot 

   Huhtiniemi, Sarika; Salmela, Sanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on antaa valmiuksia sairaanhoitajille, jotta he voivat tukea ADHD-perheiden arjen sujuvuutta, kun ensin tiedetään tarjolla olevat tukimuodot sekä miten niitä voidaan kehittää. Tavoitteena ...
  • AEO-valtuutuksen vaikutusten ja hakuvalmiuden kartoitus teollisuusyrityksessä Unionin tullikoodeksia soveltaen 

   Anttila, Heli-Johanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   AEO, Authorised Economic Operator, on tullin myöntämä vapaaehtoinen turvallisuustodistus yrityksen logistiikkatoiminnoille. Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia Euroopan unionin AEO-hankkeen nykytilaa sekä kartoittaa ...
  • Aggregaattivaunun automaation toteutus 

   Maasilta, Timo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella, ja toteuttaa Haxmef Oy:n toimeksiantona, tuulimittaussovelluksissa käytettävän aggregaattivaunun sähkönsyötölle automaatio. Aggregaattivaunu on autonperässä vedettävä, perävaunuun ...
  • AIKAKAUSLEHDEN KANNEN TUTKIMINEN VISUAALISUUDEN JA TYPOGRAFIAN NÄKÖKULMASTA 

   Bröms, Birgitta (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön päätehtävänä on avata kannen ulottuvuuksia, mahdollisuuksia ja problematiikkaa. Päätehtävän asettaminen perustuu kannen tärkeyteen lehden kokonaiskuvaa ajateltaessa. Näyttävän lehden kansi on suuri ...
  • AIKUISOPISKELIJOIDEN OPINTOJEN OHJAUS JA NEUVONTA 

   Kankkunen, Vesa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus kattaa ammatillisen aikuiskoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen, korkeakoulujen aikuiskoulutuksen, työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ja henkilöstökoulutuksen. Pääehdotukset valmistuivat ...
  • Aivoinfarktipotilaan ohjauksen kehittäminen : - potilasoppaan laatiminen 

   Pekkola, Maiju (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä kehittämistehtävä on tehty yhteistyössä Kymenlaakson keskussairaalan kanssa. Kehittämistehtävän tarkoituksena on kehittää aivoinfarktia sairastaneen potilaan saamaa ohjausta laatimalla potilasopas, joka annetaan ...
  • AIVOINFARKTIPOTILAAN OPAS NOPEAAN HOITOON PÄÄSYYN 

   Herrala, Jenna; Suokas, Niina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö on tehty aivoinfarktipotilaan nopeaan hoitoon pääsystä. Idean ja tarkoituksen oppaan tekemiselle on saatu Kotkan keskussairaalan neurologian osastolta. Opas on Kymenlaaksonsairaanhoitopiirin käytössä. Oppaan ...