• Babe goes Hollywood - mekkomallisto 

   Kaarnais, Jenni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän työn aiheena oli suunnitella mekkomallisto, jonka inspiraation lähteenä ovat toimineet vanhat elokuvat ja niissä esiintyneet näyttelijät. Idea opinnäytetyöhön lähti tekijän omasta mieltymyksestä vanhoja elokuvia ...
  • Baby blues -työn yhteistyökumppaneiden käsityksiä baby blues -työstä 

   Anttila, Marika; Niemi, Saara (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö tarkastelee baby blues -työn yhteistyökumppaneiden käsityksiä baby blues -työstä. Opinnäytetyömme tarkoituksena on lisätä tietoisuutta Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen ja heidän yhteistyökumppaneidensa ...
  • Balanced Scorecardin kehittäminen Iitin Kansalaisopistolle 

   Laiho, Elina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Balanced Scorecard eli tasapainotettu tuloskortti Iitin kansalaisopistolle työkaluksi strategiseen johtamiseen. Tavoitteena on kehittää mittaristo ja myös laskea arvot mittareille, ...
  • Balanced scorecardin kehittäminen kohdeyritykselle 

   Ouni, Jutta (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Oikeiden mittareiden ja oikean mittaustavat löytäminen on jokaiselle organisaatiolle haasteellista. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä tasapainotettu tuloskortti Skandinavian suurimmalle alusvaateketjulle Oy CHANGE ...
  • BALTIC REGION DEVELOPMENT AND THE STRUCTURE OF BUSINESS ENVIRONMENT IN LITHUANIA 

   Suomi, Simo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   This study was commissioned by Posten Logistik SCM Oy. The economy of the Baltic region is growing all the time. Baltic region is getting more important also for logistics because of the location and low operation costs. ...
  • Benchlearning ‒ esikuvan inspiroimana 

   Koikkalainen, Sirpa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tieto muuttuu koko ajan, mutta oppimisen taidot säilyvät hyödyllisinä pidempään. Benchlearning-menetelmän avulla yritykset ja organisaatiot pystyvät selvittämään toimintansa tehokkuuden ja muutostarpeet, vertailemaan omaa ...
  • Benchmarking Nature Tourism between Zhangjiajie and Repovesi 

   Wu, Zhou (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Since nature tourism became a booming business in modern society, more and more tourists choose nature-based tourism destination for their holidays. To find ways to promote Repovesi national park is quite significant, in ...
  • Benefits for a Large Grain Company of Investing in Purchase of Own Vessels 

   Utkina, Daria (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose of this thesis was to determine whether the world’s largest grain export company should have its own fleet. Nowadays optimizing transportation costs is becoming more urgent with each passing day. This problem ...
  • Betonielementtien CE-merkintä ja sisäinen laadunvalvonta 

   Vilkki, Simo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee betonielementtien CE-merkintää ja sen vaatimusten täyttämistä. Työn tarkoituksena oli selvittää, mitä vaatimuksia betonielementtitehtaan tulee täyttää, että tuotteita voidaan merkitä ...
  • Betonielementtien laadunvalvonta rakennustyömaalla 

   Mäntynen, Perttu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee betonielementtien laadunvalvontaa rakennustyömaalla. Työssä käydään läpi talonrakennustyömaalla havaittavia laatuvirheitä, joita betoniele-menteistä voi löytyä, sekä annetaan esimerkkejä niistä ...
  • Betonielementtien toimitusketjun hallinta 

   Björninen, Manu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena on Mikkelin Betoni Oy:n betonielementtien toimitusketjun hallinta. Betonielementtien toimitusketju kattaa koko betonielementtien toimituksen tarjouspyynnöstä aina projektin taloudelliseen loppuselvitykseen. ...
  • Betonielementtikuljetusten koordinointi 

   Keränen, Jarkko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä oppinäytetyö käsittelee Betonielementtikuljetusten koordinointia Etelä-Suomen alueelle. Työ laaditaan P. Pykälainen Ky- nimiselle yritykselle. Yrityksen jonka toi-miala on tarjota kuljetuspalveluita. Se tarjoaa myös ...
  • BETONIJULKISIVUJEN RAKENTEET, VAURIOITUMINEN JA RAUDOITTEIDEN KORROOSIO 

   Tamminen, Marcus (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä työssä käydään läpi betonijulkisivujen rakenteita, –vaurioita ja raudoitteiden korroosion tutkimisen kenttätutkimusmenetelmiä sekä siihen liittyvää työturvallisuutta. Työn tavoite oli luoda rakennustekniikan ...
  • BETONILABORATORION TYÖTILAN SUUNNITTELU 

   Helkala, Otto (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka HELKALA, OTTO Betonilaboratorion työtilan suunnittelu Insinöörityö 21 sivua + 16 liitesivua Työn ohjaaja Lehtori Sirpa Laakso Pt tuntiopettaja Anu-Kristiina ...
  • Betonilattian jälkihoito 

   Valjakka, Juha (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan jälkihoitoaineiden vaikutusta betonin kuivumiseen. Tarkoituksena on tutkia, millä tavoin jälkihoitoaineet vaikuttavat veden haihtumiseen betonista ja verrata vedenhaihtumista betonilattiasta ...
  • Betonin kutistumakompensaatioaineet 

   Havuaho, Matti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä insinöörityössä tutkitaan kutistumakompensaatioaineiden vaikutusta betonin ku-tistumaan. Tarkoituksena on tutkia, millä tavoin kutistumakompensaatioaineet vaikut-tavat eri kutistumatyyppeihin ja minkälaisella ...
  • Betoninen sähköpylväs 

   Kiiski, Jonathan (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä tutustutaan betonista valmistettuun sähkötolppaan. Tutkimuksen tavoitteena on saada selville, onko tällä tuotteella tulevaisuutta Suomen markkinoilla. Betonista valmistettua sähkötolppaa verrataan ...
  • Betonirakenteisen rikkialtaan korjaustavat 

   Mikkeli, Tommi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamolla sijaitsevien rikintalteenottoyksiköiden rikkialtaiden korjaustapoja. Tutkimuksen tavoitteena on löytää rikkialtaisiin sopivat korjausmateriaalit sekä ...
  • Betonisten navettojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen 

   Mentula, Ville (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä käydään läpi 1950- ja 1960-luvuilla valmistuneiden betoninavetoiden tyypillisimpiä rakennusmenetelmiä, erityisesti niin sanottua vaakavalutekniikkaa, tarkastellaan seinärakenteen kosteusteknistä ...
  • Better Networking among Craft Family Enterprises in Taizhou: Case: Taizhou Changhui Craft Co., Ltd 

   Cai, Dinglin (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   This study is commissioned by Taizhou Changhui Craft Co., Ltd. The craft industry in Taizhou is booming again after the financial crisis in 2008. Changhui has the potential to enlarge its business through the networking ...