• CAPTURING THE SPIRIT OF THE ARCHITECT THROUGH PHOTOGRAPHY : Alvar Aalto Architecture in the Kymenlaakso Region of Finland 

   Clack, Hugh (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Architectural works that have been designed with meaning can be seen recorded through countless photographs, magazines and books. However, can they truly capture the spirit of the architect and evoke feelings in the ...
  • Carean hoitotyön arvojen näkyminen sosiaalipalvelujen vastuualueen viestinnässä 

   Vanhala-Taimisto, Anu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Carean sosiaalipalvelujen vastuualueen (myöhemmin sospa) viestintää. Tutkimuksen keskeisenä kysymyksenä oli selvittää henkilöstön kokemuksia viestinnästä ja erityisesti siitä, miten hoitotyön ...
  • CARGO AND INFORMATION FLOW BETWEEN PORT RELATED PARTIES 

   Peri, Miia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   The main objective of the study was to create a description of the cargo and information flow between port-related parties for Kotka Maritime Research Centre’s needs. The second purpose was to find out how eCustoms ...
  • Carrier Ethernet -palvelut 

   Korja, Tuomo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä on Kymen Puhelimen toimeksiantama opinnäytetyö, jossa on hyödynnetty Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja lähialueen palveluntarjoajien yhteisen EAKR-rahoitteisen SimuNet-hankkeen testiverkkoa. Työn keskeinen tavoite ...
  • CASE Niemen kampus: Fyysisen, virtuaalisen ja sosiaalisen oppimisympäristön tiivis integrointi 

   Simpanen, Sami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään FUAS-yhteisöön kuuluvan Lahden ammattikorkeakoulun uutta rakentuvaa Niemen kampusta. Kuinka siitä saadaan monitoimija-alue, jossa eri organisaatioista saapuvat ihmiset pystyvät työskentelemään ...
  • Case study: The design and production requirements specific to the user needs of a notation book 

   Döring, Oliver (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   This work documents the process of creating a musical notation book as part of a customer based project. It points out which steps the designer went through to create such a product and gives argumentation for the decisions ...
  • Case Wal-Mart: Kestävä kehitys maailman suurimmassa yrityksessä 

   Veijalainen, Aino (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössäni tutkitaan, miten maailman suurin yritys Wal-Mart toteuttaa kestävää kehitystä ja sitä, miten yritys on kasvanut nykyisiin mittoihinsa.Opinnäytetyö on toteutettu niin sanottuna pöytälaatikkotutkielmana. ...
  • CD-ja LP-julkaisun graafinen ilme 

   Erkkilä, Timo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni asiakas on suomalainen punk- ja hardcore-levy-yhtiö Combat Rock Industries. Toimeksiantona oli toteuttaa St.Hood-nimisen metallisen hardcore-bändin uuden julkaisun, For the Dead:n CD- sekä LP-levynkansien ...
  • CE-merkintä suomalaisessa puutuoteteollisuudessa 

   Tiainen, Tuomas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän työn tarkoituksena oli selvittää CE-merkinnän käyttöä ja merkitystä suomalaisessa puutuoteteollisuudessa. Lisäksi työssä tutkittiin merkinnän hankkimisprosessia. CE-merkintä on eurooppalainen vaatimustenmukaisuusmerkintä, ...
  • CE-MERKITYT RAKENNUSTUOTTEET JA VASTUIDEN JAKAUTUMINEN NIITÄ KÄYTETTÄESSÄ 

   Havuaho, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Wise Group Finland Oy:lle. Työn aihe on CE-merkinnän vaikutus rakennesuunnittelijan toimintaan ja vastuiden jakautuminen käytettäessä CE-merkittyjä tuotteita. Tarkoituksena on selvittää CE-merkinnän ...
  • Challenges in Sustainable Toy Design 

   Tuorila-Ravi, Johanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   The subject of this final thesis was to conduct research on sustainable toys for children and to make such a toy based on the findings. The idea was to use sustainable, ecological, and chemical-free material to create a ...
  • Challenges in the Nordic ICT marketing communications 

   Tankka, Riikka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Abstract Information and communications technology (ICT) is a rapidly developing field. Companies operating in the field have possibilities to operate globally through large information networks. This possibility also ...
  • THE CHALLENGES OF WOMEN EXPATRIATES REGARDING INTERNATIONAL ASSIGNMENT 

   House, Allison (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   With the ever-increasing amount of global business conducted in today’s world, the need for expatriate assignments on behalf of the workplace is increasing also. There is a deficit in the amount of female managers currently ...
  • The change of the living habits of the participants in the group counselling of osteoporosis/osteopenia in ASKO-project. 

   Koemets, Kadri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   The master’s thesis topic grew out from a project run by Suomen Osteoporoosiliitto Ry from 2011 through 2012. The name of the project is “Avomuotoisen Sopeutumisvalmennustoiminnan Kehittämishanke Osteoporoosia sairastaville” ...
  • Chinese customers as a target segment for hotel industry in Mallorca 

   Zelenina, Maria (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   The topic of the thesis was made based on previous working experience. Semiannual internship in an international hotel in China and one year of Erasmus in Spain preceded it. Mallorca was chosen like a target place as the ...
  • Chinese language as part of culture and its influence on work environment 

   Byyeva, Iryna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   China is developing country. Its economical growth is one of the fastest in the world. The Chinese language is turning to very important language, thanks to the role of Chinese companies on the Global arena. The present ...
  • Choice of market entry mode, Case study: Kadant Johnson 

   Nepomilueva, Daria (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   ABSTRACT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU University of Applied Sciences International Business Nepomilueva, Daria CHOICE OF MARKET ENTRY MODE, CASE STUDY: KADANT JOHNSON Bachelor’s Thesis 64 pages + 3 pages of ...
  • CHOICE OF THE OPTIMAL ROUTE FOR MULTIMODAL CONTAINER TRANSPORTATION 

   Zernova, Anastasija (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   The objective of the work is to find the most suitable route for multimodal container transportation from South Korea to Latvia, according to client`s requirements. In this work were described different transport features ...
  • Cisco scoring 

   Cizek, Lukás (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   This thesis is based on my own experiences during studies at Kymenlaakso University of Applied Sciences and with its entire Cisco subjects that Kyamk is offering. The Cisco exams were based on checking of the teachers ...
  • CityMedia-palvelun markkinointiviestintäsuunnitelma kuluttaja-asiakkaille 

   Perälä, Saila (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työn tavoitteena oli suunnitella CityMedia-palvelulle tehokas markkinointiviestintäsuunnitelma tunnettuuden lisäämiseksi kuluttajien keskuudessa. Palvelu on tällä hetkellä vain paikallinen ja markkinointi keskittynyt ...