• Facebook and branding of Stronghold Gym 

   Horppu, Hanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   This thesis was made for Stronghold Gym which is a gym offering different martial art services in Kuusankoski. The main objectives of the thesis was to research whether social media is something that would replace more ...
  • Facebook yhteydenpitovälineenä nuorten ja työvoiman palvelukeskuksen virkailijoiden välillä 

   Turunen, Jaana (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Sosiaalinen media on arkipäiväistä yhteisöllisyyttä tämän päivän yhteiskunnassamme. Erityisesti nuorten yhteisöllisyys on muuttunut ja tietoyhteiskunnan tuomat toimintatavat sekä yhteydenpito on monimuotoista. Julkisessa ...
  • FACEBOOK-MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN PIENYRITYKSESSÄ 

   Hasari, Leena (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee markkinointia Sosiaalisessa mediassa. Työn tavoitteena on kehittää kohdeyrityksen Facebook –markkinointia tekemällä operatiivinen suunnitelma kohdeyritykselle sekä perehdyttää toimeksiantajayrityksen ...
  • Facebookin käyttöohjeistus Kouvolan matkatoimistolle 

   Karppinen, Jennina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Facebookin käyttöoppaan luomista matkailualan yrityk-selle. Opinnäytetyön case-yritys on Kouvolassa sijaitseva Kouvolan matkatoimisto. Opinnäytetyön tavoitteena on luoda käytännöllinen Facebookin ...
  • FACILITY MANAGEMENT IN LEARNING ENVIRONMENT 

   Hanhirova, Carolina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Facilities management is an integral part of the overall management of the school. The actualization of the goals and objectives of education require the provision, maximum utilization and appropriate management of the ...
  • Factors Affecting the Purchasing Decision of Russian Construction Companies 

   Vuitcik, Aleksandra (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   This thesis gives an overview of the Russian construction market and focuses on the purchasing decision making among Russian construction companies. The companies in focus are the customers of a Company X, Finnish export ...
  • Factors on employee loyalty in Hoang Phuc Company 

   Dang, Trung (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   How to retain competent employees in a highly competitive environment nowadays is a hard question challenging every company, particularly Hoang Phuc Company, an electronic wire manufacturer in Vietnam. Therefore, the ...
  • Factors related to group dynamics affecting productivity and performance of a group 

   Acharya, Prayas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   The aim of the study is to find out specific group related factors that contribute to the group’s productivity and performance. The context of the study is Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University Of Applied Sciences. ...
  • Fashion Night & Culture -tapahtuman muotinäytös Kotkassa 6.9.2013 

   Toivari, Janna; Mieskolainen, Minniina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa tilaustyönä muotinäytös. Tilaa-jana toimi Kotkan kauppatie ry, joka tarjosi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijoille tilaisuuden suunnitella ja toteuttaa muotinäytös ...
  • FAÇADE CULTIVATION SYSTEM : Vertikaalipuutarhan konseptointi kaupunkiym-päristöön 

   Markkula, Leevi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyönä toteutettu projekti oli urbaaniin ympäristöön, esimerkiksi kerrostalon seinään soveltuvan uudenlaisen vertikaalipuutarhan konseptointi. Projektin tavoitteena oli hahmotella vertikaalipuutarhan toimintaperiaatteita ...
  • FIILARI -PELI 5 -VUOTIAAN SOSIAALISEN KEHITYKSEN TUKENA 

   Laine, Sanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkitaan millaisia sosiaalisia taitoja varhais-kasvatuksessa voitaisiin tukea, jotta voitaisiin tukea leikki-ikäisen lapsen sosiaalista kehitystä lautapelin avulla. Työn tavoitteena ...
  • Fillerit - täyteohjelmamainoksen leikkaminen ja tekniikat 

   Koskela, Siri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on fillerit eli täyteohjelmamainokset. Työn produktiivisena osuutena on kuusi filleriä, jotka tehtiin Nelonen Medialla suoritetun työharjoittelun aikana Jim-televisiokanavalle ja Nelonen Median ...
  • Finanssikriisin vaikutukset Danske Bankin ratkaisurahastoihin vuosina 2007–2009 

   Tykki, Kaisa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia, miten finanssikriisi vaikutti vuosina 2007–2009 Danske Bankin viiteen eri ratkaisurahastoon. Finanssikriisi vaikutti monella eri tapaa koko talouden toimintaan ja rahastoihin. Rahastojen ...
  • Finding and Evaluating the Partners (Case: Procurement logistics in Russian Supply Chain Management) 

   Sokolenko, Svetlana (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   This thesis study can be interesting for international companies and industries in order to be aware of the problems that can occur when selecting suppliers and develop possible solutions. The importance of the choice of ...
  • Finding Arguments to Promote Transit Traffic Through Kymenlaakso Region and Added Value Services in Logistics 

   Kähärä, Petri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   The subject of the study was to find arguments to promote transit traffic through Kymenlaakso area and added value services in logistics. The aim was to find a model how to benefit the most from the constantly changing ...
  • Finding customers through social media 

   Piironen, Petra (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   The research is a marketing study specialised in marketing in social media executed for Kuortane Sports Institute. The research was made as a case study concentrating on one of Kuortane Sports Institute’s centres, Kuortane ...
  • FinnHmes-lääkärihelikopteriyksiköiden tarkistuslistojen analysointi 

   Mäenpää, Erna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä tutkimus sai alkunsa tarpeesta kartoittaa käytössä olevien tarkistuslistojen sisältöä. Tar-kistuslistoja käytetään potilasturvallisuutta edistävänä työkaluna. Tässä työssä tutkittiin Suomes-sa lääkärihelikoptereissa ...
  • Fiscalis 2020 -ohjelman kirjanpito 

   Suhonen, Arja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Fiscalis 2020 -ohjelma on Euroopan unionin verotusjärjestelmien toimintaa parantava toiminta-ohjelma, jonka toimintakausi on 1.4.2014–30.3.2020. Ohjelmaan osallistuvat Euroopan unionin jäsenvaltiot sekä Albania, Bosnia ja ...
  • Fiskars Oyj Abp:n konsernihallinnon sisäisen viestinnän kartoitus ja kehittäminen 

   Niinimäki, Elina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa Fiskars Oyj Abp:n konsernihallinnon sisäistä viestintää ja tehdä kartoituksen perusteella ehdotuksia viestinnän kehittämiseen. Työn tavoitteena oli selvittää nykyiset viestintäkanavat ...
  • Flowries - nahkainen asustemallisto 

   Rytkölä, Mikael (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella nahkainen asustemallisto kukka-aiheella. Lähtökohtana oli suunnittelijan halu tutustua itselleen vieraaseen materiaaliin ja suunnittelualueeseen. Suunniteltava asustemallisto rajautui ...