• Games and Gamification : Discussions for and against their health benefits 

   Komulainen, Sirkka
   Publications of Kymenlaakso University of Applied Sciences. Series B. No: 153 (Kymenlaakso University of Applied Sciences, 2016)
  • Gamification as a part of a long-term marketing strategy for SaaS company on the example of Azavista.com 

   Morozov, Anton (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   The aim of this thesis was to study possible ways of promoting SaaS Company on the Russian event management market, by educating people throw using the Gamification module. During the research I found a way to implement ...
  • Gas as marine fuel 

   Vabar, Tarvi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   This Bachelor’s thesis examined the technical possibilities of using natural gas as marine fuel for merchant fleet. The main aim was to gather all relevant information on how natural gas can be used in maritime sector. ...
  • Gasum Tekniikan vuokra- ja omistuskaasupullojen hallinnointijärjestelmän kehitys 

   Salo, Ville (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityön tavoitteena oli kartoittaa Gasum Tekniikka Oy:n hallinnoimat vuokra- ja omistussuhteissa olevat kaasupullot sekä luoda kaasupullokokonaisuutta yksinkertaistava hallinnointijärjestelmä. Gasum Tekniikka Oy:llä ...
  • Gasumin ISO 50001 -energianhallintajärjestelmän kehittäminen 

   Virtanen, Marko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Energiatehokkuus, ympäristökysymykset ja kestävä kehitys ovat ajankohtaisia aiheita puhuttaessa energiasta. Energiantuotannon kasvaviin haasteisiin ja kiristyviin säännöksiin voidaan vastata tehostamalla ja kehittämällä ...
  • Generaattoreiden ja sähkömoottereiden huolto 

   Laurell, Timo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda katsaus generaattoreiden ja sähkömoottoreiden peruskunnossapitoon ja siihen liittyviin mittauksiin. Samalla perehdytään yleisempien sähkökoneiden toimintaan ja rakenteeseen. Tutustutaan ...
  • Geriatrisen kuntoutuksen ohjekansiot laitosasukkaiden toimintatuokioiden ohjaamiseen 

   Apunen, Pirjo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli geriatrisen kuntoutuksen toimintatuokioiden ohjaamiseen tarkoitettujen ohjekansioiden tuottaminen Artjärven vanhainkodin ja pienryhmäkodin hoitajien käyttöön. Tavoitteena oli saada henkilökunta ...
  • GERONTOLOGISEN HOITOTYÖN KOULUTUSKANSIO ENSIHOITOON 

   Lång, Tarja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Yhteiskunnallinen suuntaus on, että kotona asuu entistä huonokuntoisempia ikäihmisiä. Yhä useampi ensihoitopalvelun käyttäjistä on ikääntynyt, joten gerontologisen hoitotyön osaaminen tulee entisestään korostumaan ensihoidossa. ...
  • GETTING BETTER IN BEING THE BEST - : Increasing Service Awareness among the Russian Customers of a Case Company 

   Taimisto, Helena (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Ever since Russian customers have gradually found their way in growing numbers to Alko Inc. specialized shops especially in South East and Southern Finland, an interest has risen about their real customer potential, thus ...
  • Globaali printti- t-paita verkkopalvelu 

   Salminen, Jarkka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Sosiaalisia medioita käytetään yhä enemmän ja enemmän. Niitä hyödynnetään yritysten markkinoinnissa myös kasvavasti. Globaali printti t-paita verkkopalvelu hyödyntää tehokkaasti käytetyintä ja suosituinta sosiaalista mediaa, ...
  • Globaalien lihasten EMG-aktiivisuus lantionnostoharjoitteissa 

   Rantanen, Mika; Marjamäki, Markku (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Keskivartalon stabiliteettiharjoitteilla pyritään harjoittamaan keskivartalon voimaa ja motorista kontrollia. Tyypillisimpiä stabiliteettiharjoitteita ovat isometriset harjoitteet kuten kulmanoja ja lantionnosto. Siitä, ...
  • "Global Festival", Tutkimus monikulttuuristen teemojen käsittelemisestä nuorten teema-tapahtumassa 

   Unkuri, Ninja; Savolainen, Hanna-Mari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   "Global Festival" on laadullinen tutkimus monikulttuurisuuden käsittelemisestä nuorille suunnatussa teema-tapahtumassa. Nuoret pääsivät osallistumaan avoimeen monikulttuurisuus-iltaan nuorisokerholla, jossa toteutettiin ...
  • GOF ON THE GO -myymäläkonseptin suunnittelu 

   Myllylä, Tiina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Suunnittelin opinnäytetyönäni lahtelaiselle Great Outfit Oy:lle uudenlaisen GOF ON THE GO -myymäläkonseptin, heidän visuaalisen markkinointinsa työkaluksi. Great Outfit Oy on tunnettu erikoismateriaaleista, kuten ...
  • Goottihenkinen printtimallisto 

   Piensoho, Sini (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella printtimallisto goottityylisiin vaatteisiin. Tutkimuksen tarkoitus on tutkia goottityyliä sekä goottivaatteiden printtitarjontaa Suomessa. Työn tekemiseen on käytetty goottityyliä, ...
  • GRAAFINEN ILME JA VERKKOSIVUT ÄHTÄRIN ELÄVÄN MUSIIKIN YHDISTYKSELLE 

   Pitkälä, Esa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän työn tavoitteena on selvittää, voivatko verkkosivut toimia maantieteellisesti riippumattomana, keskeisenä yhdyskanavana yhdistyksen sisällä. Verkkosivut sisältävät tyypillisen sisällön lisäksi kokoajan kasvavan ...
  • Graafinen ilme Kouvolan XIV Dekkaripäiville 2010 

   Sutinen, Joonas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee visuaalisen ilmeen luomista Kouvolan neljänsilletoista Dekkaripäiville. Teksti keskittyy pääosin prosessin kuvailuun ja siihen, kuinka luoda tehokas ja mielenkiintoa herättävä ilme tapahtumalle. ...
  • Graafinen ohjeisto aloittavalle pienyritykselle 

   Pellikka, Riitta (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma PELLIKKA, RIITTA Graafinen ohjeisto aloittelevalle pienyritykselle Opinnäytetyö 35 sivua + 20 liitesivua Työn ohjaaja Lehtori Tarja Brola Toimeksiantaja ...
  • Graafinen ohjeisto Tykkimäen sirkuskoululle 

   Koskelainen, Annika (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena on graafinen ohjeisto Tykkimäen sirkuskoululle. Työn tilaaja on Tykkimäen sirkuskoulun kannatusyhdistys Ry, joka tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa sirkustaiteita. Visuaalisen ilmeen ...
  • Graafinen ohjeisto visuaaliseen markkinointiin 

   Oja, Kalle (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni aiheena oli luoda visuaalinen identiteetti omalle yritykselleni, joka on mainonnan ja visuaalisen markkinoinnin saralla toimiva pienyritys. Työn aiheena oli luoda eheä kokonaisuus, jolla pääsisi alkuun ...
  • GRAAFISEN OHJEISTON LUOMINEN YRITYKSEN TAVOITEMIELIKUVIEN POHJALTA 

   Toivonen, Minna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena on suunnitella yritystunnus ja graafinen ohjeisto lasiesineitä piensarjatuotteina valmistavalle Nounou Designille. Työn tavoitteena on yhtenäistää yrityksen visuaalinen ilme ja luoda yhtenäinen ...